Den nordiske Jules Verne-bibliografi:

Danmark: undervisning og antologier.

 


 
Undervisning:

1. N. Chr. Nielsen & Frantz Hoffmann: Fransk begynderbog”.

J.L.Lybeckers Forlag, København. (1. – 4. Udgave)
H.Hagerups Forlag, København. (5. Udgave ->).

Lybecker-udgaver: s. 77-100, Hagerup-udgaver: s.79-101; senere s. 71-81.
Uddrag af ”Jorden rundt i 80 dage”: "Le tour du monde en quatre-vingts jours."
På et eller andet tidspunkt mell. 10. og 16.udgave skiftes titlen på uddraget til: ”Le départ de M. Fogg”. Teksten er forkortet til undervisningsbrug.

 1. udg. 1914. 2. udg. 1916. s. 77-100.  (HWC).  3. udg. 1917.  4. udg. 1919.
 5. udg. 1920. s. 79-101.  (HWC).  6. udg. 1922.  7. udg. 1924. s. 79–101.  (HWC)
 8. udg.  1926 (HWC).  9. udg. 1928. s. 79-101.  (HWC).  10.udg.  11.udg.  12.udg.  13.udg.  14.udg 1937, s. 71-81 (LR).
 15.udg.  16.udg. 1940. (Le départ..) s. 71-81. (HWC).  17.udg.  18.udg.  1943 (HWC), 19.udg. 1944.
 20.udg. 1946. 21.udg. 1946. (Le départ..) s. 71-81. (HWC).   22.udg. 1948. (Le départ..) s. 71-81. (HWC).  23.udg. 1950. (Le départ..) s. 71-81. (HWC).24. Udgave, 1952.(Le départ..) s. 71-81. (HWC). 

3 eksempler på de mange udgaver:  2. , 22. og 23. udgave:
 


Tilsvarende udgivelser findes naturligvis i alle lande.  Her en udgave fra Tyskland: (fra Henrik)

"Cinq semaines un ballon" udsendt af forlaget Velhagen & Klasing til undervisningsbrug i Tyskland. Den er dateret 1902 og i lidt andet udstyr end den udgave jeg tidligere har fundet - som er fra 1886.
Forlaget har åbenbart været flittige udgivere af fransksproget og engelsksproget litteratur til undervisningsbrug i en lang årrække. De angiver ikke oplag på disse udgivelse.

 

Og en anden tysk udgave fra samme forlag (Lars-Erik):

Förlaget Velhagen & Klasing gav ut ”Sammlung französischer und englisher Schriftsteller für den Schulgebrauch und die Privatlektüre”. 1887 utkom Jules Vernes ”Le Tour du Monde en Quatre-Vingts Jours. Boken påminner mycket om Billes (senare Bonniers) utgåva av samma bok som språkövningsbok; fotnoterna påminner starkt om varandra, även om de i den svenska utgåvan har samlats sist i boken.


2. Hermansen og Jensen (red): På opdagelse, Tema og tekster 6,2, Gad 1977 + 1986.
heri:  Filias Fogg i Indien.

3. Moltke-Leth og Lundahl (red): Tekster om USA, en antologi , Munksgaard 1979
heri s. 44 ff: Tværs gennem Amerika (13 sider fra Gads udgave af Jorden rundt i 80 dage, v. Else Schiøler, kap. 25 og frem).

4. Holck Rantorp (red): Dansk i sjette, grundbog,  Gyldendal 1994 . 
heri: Redningen (afslutningen af Rejsen til Månen med originale illustr).

5. Torben Weinreich: Robinson. Studieserie udgivet af Dansklærerforeningen. Gyldendal 1975.

Heri  side 23 - 30 uddrag fra Chr. Erichsens 1967 udgave af To års ferie, samt 2 af Steffensens billeder.


5. Easy Readers.

"Easy Readers" udkom oprindelig på Grafisk Forlag, gik derpå videre til Aschehoug og udgives nu af alinea, Egtmont.

.
  • Voyage au centre la Terre, Grafisk forlag, Easy Readers 61, 1948 + 1950
  • De la terre à la lune, Grafisk Forlag, Easy Readers, 1970, 93 sider. Ill.: Oskar Jørgensen. 2. udg 1987, 3. udg 2004.

1970


1987

  • Le tour du monde en quatre-vingts jours, Aschehough, E.R (lectures faciles B), 2000, 96 sider, Ill: Per Illum
  • Jorden rundt i 80 dage, Aschehough (Easy readers, lette klassikere) 2001, 104 sider. (O = Lundahl, Ill = Per Illum)

6. Systime.

Ole Ravn: Science Fiction, Systime 1983 .
heri:  et uddrag af Rejsen til Månen (blandede uddrag fra anden del  i Hernovs oversættelse). 
Bogen rummer også fem arbejdsspørgmål til Rejsen til Månen samt en introduktion til Science Fiction.

Else Toft Madsen:  Jules Verne: SCIENCE ET FICTION, Systime/Gad 2001, 75 sider.
heri: en fransk udgave af novellen La journée d'un journaliste américain en 2890 "suppleret med en række tekster, der fortæller historien om de videnskabelige opdagelser og opfindelser, der præger vor tid".

Antologier.

1. Boisen (red): Den hemmelighedsfulde hest, fantastiske fortællinger fra hele verden,  Lademanns Læseheste 1971.
heri uddrag af Rejsen til jordens indre.


2. Kari Sønsthagen (red): Alene på øen. Robinsonader , Høst og Søn 1982.
heri s 34-41:  Ø eller fastland ? (uddrag af To års ferie fra Gyldendals Udødelige + tegning af Steffensen).