Jules Vernes forfatterskab:

Kinfo eller en kinesers gjenvordigheder i Kina.

(Voyages Extraordinaires 19)


 
Les Tribulations d’un Chinois en Chine. 1879.

Handlingsreferat:

Kin-Fo, en velhavende kineser fra Shanghai, anklages af sin gode ven, Wang, for aldrig at have mærket modgang i tilværelse og derfor ude af stand til at værdsætte sand lykke.Da Kin-Fo modtager nyheden om, at hans formue er gået tabt, tegner han en livsforsikring, der vil komme til udbetaling ved hans død, endog i tilfælde af selvmord, som han påtænker at begå. Da Kin-Fo ikke kan få sig selv til at tage sit liv, forpligter han med en kontrakt Wang til at gøre det, og han giver ham endog et brev, der vil frikende ham for udåden. Straks efter forsvinder Wang, og Kin-Fo føler sig meget ulykkelig, især da han får besked om at formuen alligevel ikke er tabt. Han rejser rundt i Kina og håber at undgå at blive myrdet inden kontrakten udløber. Hans ulykke forøges, da der kommer et brev fra Wang, der fortæller, at han beklager ikke at kunne opfylde kontrakten og derfor har overdraget den til sin gamle ven, Lao-Shan, en berygtet person.

Nordiske udgaver:

Danmark:Kinfo eller en Kinesers Gjenvordigheder i Kina: Nutiden (1879) , eBiblioteket1800 (1910)

Norge: En Kinesers gjenvordigheder i Kina: Cammermeyer (1879)

Sverige: En kines ute på äfventyr, Kin-Fo : En kines' sällsamma öden, Kin-Fo i knipa
Lamm (1879), Seligmann & Co (1879),  Adof Johnson (1906),  Sörlin (1961), Delta (1975). 

1879

1961

Finland: Kinalaisen koettelemukset:  WSOY (1975 , 1987).

1975

Filmatisering: Frankrig/Italien 1965

Netudgaver:

Fransk: Les Tribulations d'un Chinois
Engelsk:  Tribulations of a Chinaman 

http://www.gutenberg.org/files/45058/45058-h/45058-h.htm