Danske Jules Verne-forlag:

Forlagsbureauet i Kjøbenhavn 

var et dansk interessentskab og forlag der i 1854 blev dannet ved, at flere københavnske  forlæggere gik sammen: Hegel, Gad, Lose m.fl. I 1893 blev Gad eneejer og Forlagsbureauet blev slået sammen med Gads Forlag.   

Forlagsbureauet var udgiver af ugebladene Illustreret Tidende (grundlagt 1859) og Nordstjernen (grundlagt 1885).

I Nordstjernen bringes i 1887 en hel roman af Verne, samt en længere omtale af Verne på forsiden af nummer 40.


No. 9672. Fortælling fra Norge.

Følgeton i Nordstjernen fra 22/5 1887 til 25/9 1887.  Oversat af O. P. Ritto. Første udgave af denne roman i Danmark, der i 1888 udsendes på Schous Forlag i en let forkortet udgave, men også i Rittos oversættelse.
    
 
 Kapitel 2 og kapitel 4 hos Schou er forkortede. Kapitel 5 hos Schou indeholder både dele af kapitel 5 og 6 i "Nordstjernen", således er kap. 5 meget forkortet og kapitlerne slås sammen. Der er 20 kapitler i "Nordstjernen" mod 18 i Schou.

Scan af starten på "No. 9672. Fortælling fra Norge" i Nordstjernen Nr. 34 Søndag d. 22. Mai 1887 s.408.

 


Reklame for Nordstjernen i Illustreret Tidende, december 1884: