Følgetonromaner:  Socialisten/ Socialdemokraten  1873.

Socialisten (1871-74), Danmarks første arbejderavis. Bladet havde undertitlen «Et ugeblad for arbejdernes berettigede Fordringer» og var forløberen for 
Social-Demokraten (senere Aktuelt. Bladet udkom med sit første nummer 22. juli 1871 som en videreudvikling af Socialistiske Blade, som  Louis Pio havde udgivet siden maj samme år. Af taktiske grunde stod Pios fætter, Harald Brix imidlertid som redaktør.

Et uddrag af Kaptajn Hatteras i Socialisten  01.01.1873-03.01.1873 under titlen  "Ved Nordpolen i juledagene".