Danske Jules Verne-forlag:

Carl Allers Etablissement A/S (1886 - 1911)

Om forlaget:

Carl Allers Etablissement (CAE) blev stiftet i 1873 i København af Carl Julius Aller (1845 - 1926) og hustru Laura Aller (1849 - 1917).I 1874 indledte CAE udgivelsen af Nordisk Mønster Tidende, og i 1877 kom det første nummer af Illustreret Familie Journal, som blev en stor succes og dermed lagde fundamentet for selskabets fortsatte ekspansion. Sønnerne Axel og Valdemar Aller forestod stiftelsen af selskaber i to andre nordiske lande. I 1894 blev Svenska Aller etableret i Helsingborg, og tre år senere kom Norsk Aller i Oslo til.
I 1971 blev Carl Allers Etablissement A/S et holdingselskab for hele koncernen med Aller Press A/S, Svenska Aller AB og Norsk Aller AS som udgiverselskaberne.
 
Jules Verne udgivet i Danmark af Carl Allers Etablissement:

A. Føljetonner i Illustreret Familie Journal
B. Jules Verneromaner i I ledige Timer
C. I ledige Timer som hefter
D. Samlebind for I ledige Timer
E. Reklamer for I ledige Timer
F. Omtale af Jules Vernes død

Se desuden vores tillæg med oversigt over samtlige 73 bind af I ledige Timer, samt  Illustreret Familie Journals Bibliotek og  omtale af Børnenes Bog 1884 - 1910:


A. Føljetonner i Illustreret Familie Journal
 1886 - 1890:
 • En Overvintring i Isen. Illustreret Familie Journal  3. januar 1886 - 16. maj 1886. *)
 • Mester Zacharius. Illustreret Familie Journal 23. maj 1886 - 1. august 1886.  *)
 • Et Verdensblad i Aaret 2889. Illustreret Familie Journal  13. oktober 1889 - 20. oktober 1889. **)
 • Plisk-Pladsk . Illustreret Familie Journal 9. marts 1890 ***).

*) Begge i tillægget "Eventyrlige Reiser og Skildringer fra Nær og Fjern". Der er tale om andre oversættelser end dem i Schous "Mindre fortællinger"


**) Der er ikke angivet forfatter til novellen; men der er (besynderligt nok) angivet: "Efter det Russiske". Det er en oversættelse af den første engelsksprogede version af novellen, som det formodes Michel Verne har skrevet, evt. med gode råd fra faderen.  Læs en kopi af novellen:   2889.html


***) Også kendt som Dr. Hjerteløs. Oversættelsen er forskellig fra den i "No. 9672" fra Andreas Schou. Læs kopi af novellen: pliskplask.html"Robur Erobreren"  1887 - slutningen bringes som føljeton i nr. 1 - nr. 13 (1. januar - 25. Marts 1888) "Robinsonernes Skole" bringes som føljeton i nr. 24 - nr. 51 (10. Juni - 16. december 1888).Følgende roman og korte historier har uden tvivl også været bragt i Illustreret Familie-Journal. De er fundet i den svenske udgave, men der er på denne tid meget tæt forbindelse mellem Familie Journalen i Danmark og Sverige.
 • Resan till jordens medelpunkt". Illustrerad Familj-Journal. Nr 15-39. Utgivningsår: 1887.
 • Doktor Ox' idé. Illustrerad Familj-Journal. Nr 6-12. Utgivningsår: 1895.


Fra den interessante årgang 1887

B. Jules Verne-romaner i I ledige Timer 1898 - 1911.

På Allers forlag udsendes i perioden 1896 - 1913 en serie af romaner og noveller i hefter , der blev indbundet i 73 samlebind med den fælles titel I ledige Timer. Her har vi de første danske oversættelser af flere af Jules Vernes romaner, men også sjældne oversættelser af Rider Haggard m. fl. Bøgerne numereres i flere serier med forskellige omslag. Det fine er med sølvtryk og læsende bondepige med blomsterkrans.  Efter 1913 fortsætter I ledige Timer i Familie Journalen, men ikke mere som selvstændige hefter.
 
I ledige Timer rummer følgende 8 romaner af Jules Verne:
 • Rejsen til Jordens Midtpunkt, Tolvte Bind 1898, side 1 - 186, Illustreret af  Riou (41 stk). 
 • Rejsen til Maanen. Direkte Fart i 97 Timer 20 Minutter, Trettende Bind 1899, side 305 - 630. Ill. ?,  kopier efter Montaut (20 stk).
 • En Verdensomsejling under Havet, Syttende Bind, 1900, side 1 - 394. Illustreret af Poul Steffensen (9 stk). 
 • Den hemmelighedsfulde Ø, Tyvende Bind, 1900, side 1 - 560.
 • Zarens Kurer (Michael Strogoff), Tre og tyvende Bind, 1901, side 317 - 619.
 • Byen i Luften , Syv og tyvende Bind, 1902, side 1 - 232. Eneste for Skandinavien autoriserede oversættelse ved Victor Foss . Illustreret af G. Roux (37 stk. + portræt af Jules Verne *))
 • Fyrtaarnet ved Verdens Ende, Første Bind, 1907, side 1 - 242. Autoriseret Oversættelse for Skandinavien ved Victor Foss. Illustreret af George Roux (32 stk.).
 • Drama i Lifland , Første Bind, 1911. 254 sider. Autoriseret Oversættelse for Skandinavien ved Victor Foss. Illustreret af Benett (29 stk.)
*)  Til portrættet er tilføjet en side, hvor Jules Verne beklager, at han er blevet blind og derfor ikke kan skrive en fortale til bogen. Han sender dog en hilsen, hvor han glæder sig over , "at denne min sidste Bog vil blive bekendt for den skandinaviske Læseverden".
Alle bind er trykt i Carl Allers Etablissement og "Forlagt af Carl Allers Etablissement". De måler indbundne ca. 138 x 194 mm

             

        

     

Illustrationerne i En Verdensomsejling under Havet er originale tegninger af Poul Steffensen (1866 - 1923, dansk maler og tegner).
 Følgende eksempel kan sammenlignes med tilsvarende tegning af Neuville (Steffensens tegning kan ses i større gengivelse ved et klik på billedet).
 
C.  I ledige Timer som hefter.

Hefterne udsendes med fortløbende numre fra start indtil ca. 1902, hvor man begynder at angive årstal + nummer.


Der kendes kun heftenumre for 3 af de 8 Jules Verneromaner:
 
3) "En Verdensomsejling under Havet", XVII Bind, 1900. 
 
    25 hefter med numrene 196 Hæfte A - 220 Hæfte A. Der er dog et par afvigelser:
 
    Hefte 207 hedder "183 Hæfte A.", hefte 208 hedder "158 Hæfte A" og hefte 209 hedder "159 Hæfte A". Sandsynligvis er gamle         hefteomslag benyttet, men det kan også være fejltryk. Indholdet er korrekt.


 


4) "Den hemmelighedsfulde Ø", XX Bind, 1900.
 
    27 hefter med numrene 234 Hæfte A - 260 Hæfte A. Der er dog et par afvigelser:
 
    Hefte 250 mangler påtrykt nr. og hefte 258 mangler påtrykt nr. Trykkeren har nok ikke leveret hefteomslag med nr., men har haft         hefter liggende parat til at få trykt nr. på.

 
6) "Byen i Luften", XXVII Bind, 1902. .
 
    11 hefter med numrene: 1902. 1. Hæfte A - 1902. 11. Hæfte A.
 
    Her er også en afvigelse: Hefte nr. 2 har påtrykt 1901. 27. Hæfte A. Igen er det enten et fejltryk eller benyttelse af et gl. omslag.

 

D. Samlebind for I ledige Timer.

Hefterne indbindes i 3 forskellige kendte samlebind, hvoraf sølvudgaven er langt den mest almindelige:

 "Sølvindbindingen" fra 1896-1912, "Den blå jugendindbinding" fra 1897-1913,  "Den grønne indbinding" fra 1906-1913.
 
"Sølvindbindingen" er den første, som man har holdt fast i hele vejen igennem - formodentlig for at man kunne have en samling af alle bind i denne indbinding.

"Den blå jugendindbinding" er skabt senere, men sandsynligvis benyttet til tidligere hefter, som man har ønsket i den nyere indbinding. Den er hyppigst i de senere årgange. Bindet er lavet i Petersen & Petersens "bindfabrik".

"Den grønne indbinding" er nok den seneste - og nok også billigere at lave end de 2 andre.
 
Men ingen af dem har totalt erstattet de andre (se stor gengivelse af de tre indbinger ved klik på billedet).
Kendte indbindinger med de bind, der rummer Verne: :

    Bind XII med "Rejsen til Jordens Midtpunkt": sølvindbinding.
    Bind XIII med "Rejsen til Maanen": sølvindbinding.
    Bind XVII med "En Verdensomsejling under Havet": sølvindbinding.
    Bind XX med "Den hemmelighedsfulde Ø" sølvindbinding.
    Bind XXIII med "Zarens Kurér" sølvindbinding.
    Bind XXVII med "Byen i Luften" sølvindbinding.
    Bind XLVI med "Fyrtaarnet ved Verdens Ende": sølvindbinding + grønt + blåt jugend-bind.
    Bind LXII med "Et Drama i Lifland":  grønt.

Men der findes muligvis andre typer. 
 
E. Reklamer for I ledige Timer

Først to reklamer fra seriens start. Den første er fra "Tillæg til Illustreret Familie Journal" fra 5. januar 1896, hvor serien første gang annonceres.

Det andet er fra 19. Juli 1896, hvor indbindingen annonceres.  Det første bind er altså det grønne.


 
 

Reklame fra "Andet Tillæg til Illustreret Familie Journal" fra 7. januar 1900 s. 3 med subskriptionsindbydelse til "I ledige Timer" og omtale af det første hefte af "En Verdensomsejling under Havet". 
Det er ret sjovt, at Aller sammenligner prisen på en Schou-udgave uden ill. til 6 kr. og "I ledige Timer"s til 80 Øre og så endda med Poul Steffensens tegninger. Man kan altså så sent som 28 år efter udgivelsen huske prisen på Schou-udgaven! se hele reklamesiden

Reklame fra  Illustreret Familie-Journals Jule-Nummer fra 1906 for Familiebiblioteket "I ledige Timer" for det kommende år med reklame for "Fyrtårnet ved Verden Ende" med en dramatisk beskrivelse af romanens tilblivelse. I virkeligheden var det Jules Vernes søn Michel Verne , der skrev romanen færdig på grundlag af et udkast til de første 11 kapitler, som Verne havde skrevet i 1901. 

.

 


F. Omtale af Jules Vernes død i "Andet Tillæg til Illustreret Familie=Journal" Nr. 15, Søndagen den 9. April 1905.

.


 Familie Journalen fra 30. oktober 1978, hvor Niels Levinsen fortæller om Verne i anledning af 150 året. Der er en række kendte billeder, men også et af Jean Jules Verne, hvor han er godt oppe i årene. Han er født i 1892 (mener jeg). Der bliver fortalt om Jean og hans erindringer om bedstefaderen. Det er jo et sladderblad, så derfor: Jeans kone er 30 år yngre end han, og der er en søn på 15 år, Andrée (status 1978).