Danske Jules Verne-forlag:

Chr. Erichsens Forlag (1897 - 1967).
 
 
Om forlaget og Chr. Erichsen.
 
 

Chr. Erichsens 1867- 1935.

Chr. Erichsens Forlag udgiver Jules Verne´s romaner i 71 år – fra 1897 til 1967. Men det er dog kun 4 titler, der finder nåde for forlagets kritiske øjne, så den lange udgivelsesperiode skyldes talrige nye oplag/udgaver af de 4 titler – ialt 31 forskellige!

De første udgaver kom i serien Børnenes Bogsamling, som Chr. Erichsen startede i 1896 med det formål at udgive billige gode bøger for alle børn (”hvert barn sit bibliotek”). Udgivelsesmetoden bestod i, at bøgerne udsendtes i hæfter, som kostede 10 øre stykket. Når der var samlet en bog, kunne denne indbindes – enten ved at købe forlagets bind, eller man kunne forsyne den med en privatindbinding. Hæfterne solgtes gennem skolelærere eller gennem boghandelen, hvor Hagerups Forlag optrådte som kommissionær. I boghandelen kunne bøgerne også købes i forskelligt udstyr – hæftede, kartonnerede m. shirtingsryg eller i det første og karakteristiske komponerede shirtingsbind fra Pedersen & Pedersens Bindfabrik. Shirtingsbindet var tegnet af St. Ussing.

I februar 1902 blev Chr. Erichsen et ”rigtigt” forlag, hvorfor Hagerup ikke længere behøvede at stå som kommissionær for boghandelen, og restoplag blev ændrede, så det fremgik, at Chr. Erichsen var forlægger enten med påklistrede mærkater eller med nytrykt omslagspapir på de kartonnerede udgaver. (Først i 1910 blev Chr. Erichsen dog medlem af ”Den danske Boghandlerforening”.)

Børnenes Bogsamling blev en stor succes fra begyndelsen. Allerede 1. bind i serien fik 35.000 subskribenter – et helt uhørt stort antal, sammenlignet med andre børnebøger. (Jespersens Forlags Jules Verne serie fra 1903-10 blev udgivet i 1.500 – 3.000 ekspl. og Bojesen/Gyldendals serie fra 1903-04 i 5.500 ekspl.) Og succes´en fortsatte. Serien blev på 40 titler og sluttede først i 1914 – og i den periode blev der distribueret 5 millioner hæfter, og ialt 1½ million bøger.

I 1906 ændredes formatet på bøgerne fra det lille 9,5x15 cm. til det lidt større 11,5x17 cm., men allerede inden da, havde forlaget introduceret nogle af titlerne i ”Pragtudgaver” i formatet 14,5x21 cm. indbundet i komponeret helshirting med guldtryk og påklæbede billeder på forsiden – også fra ”Petersen & Petersens Bindfabrik”.

I 1910 indførte Chr. Erichsen et nyt system med ”Sparemærker”, så man kunne spare op til en bog ved at købe 2-Øres mærker, som blev klæbet ind i et hæfte.  Når der var nok mærker, byttedes med en bog. De viste mærker er fra 1913 og fra perioden med "Chr. Erichsens Børnebøger", medens spareheftet er fra 1931. 

     

 


Serien sluttede i 1914, hvor mange af titlerne var kommet i adskillige oplag (bl. a. Jorden rundt i 80 Dage og Kaptajn Grants Børn); men efter en pause under 1. Verdenskrig startede Chr. Erichsen en ny serie børnebøger under titlen Chr. Erichsens Børnebøger.
I denne serie genoptryktes mange af titlerne fra Børnenes Bogsamling samtidig med at nye kom til. Serien fortsatte til i sin oprindelige udformning til 1928, men serienavnet genanvendes senere. Serien kom til at omfatte over 100 titler – heriblandt også de 4 Jules Verne romaner.

Chr. Erichsen udsendte også en lang række børneblade: Børnebladet, Mit Blad, Vor Ven, Fritiden m. fl. I forbindelse med abonnement på nogle af disse fik man bøger f. eks. Børnebladets Bogsamling og Mit Blads Bogsamling. Udgaver fra 1930´erne bærer således påskriften: Udgivet af Chr. Erichsens Børneblade i stedet for Chr. Erichsens Forlag. Med den syndflod af forskellige udgivelser – ofte af de samme titler i forskellige former – gik det af og til galt for forlæggeren eller trykkerierne, så der kom rod i nummereringen af oplag og udgaver(og iøvrigt benyttes disse udtryk ikke systematisk). Således er det også gået for nogle af Jules Verne titlerne.

De oversatte bøger i Børnenes Bogsamling blev, af hensyn til ”læsbarheden”, både forkortede og sprogligt bearbejdede. Chr. Erichsen forklarer det på denne måde: ”Marryats og Jules Vernes uforlignelige Mesterværker vil i vor Tid falde danske Børn alt for tunge og brede, hvis de gengives uforandret”. Så her er forklaringen på de stærkt forkortede udgaver og på, at Passepartout kom til at hedde Hurtigkarl!

Chr. Erichsen benyttede næsten altid gode danske kunstnere til at illustrere sine bøger, så vi skylder ham mange gode danske Jules Verne illustrationer.

Idéen bag Børnenes Bogsamling bredte sig også til vore nabolande Norge (Børnenes Bogsamling)  og Sverige (Barnbiblioteket Saga), hvor også Jules Verne var blandt de først udgivne titler. Chr. Erichsen skriver selv (citeret af Chr. Winther i hans bog om Chr. E:) at han startede den norske, mens svenskerne lavede deres egen, men efter hans idé. Begge steder gik (en del af?) overskuddet til lærernes pensionskasse.

Eksempler fra Børnenes Bogsamling (Norge)  og  Barnblioteket Saga (Sverige):
 

         

Chr. Erichsens Forlag sluttede sin udgivelse af Jules Verne i 1967, som var hundredåret for Chr. Erichsens fødsel, med en slags facsimileudgave af udvalgte titler – heriblandt To års ferie.

 I 1990 blev Erichsen lagt sammen med forlaget Cicero (grdl. 1987). Det sammenlagte forlag blev i 2007 købt af Gyldendal.

(Læs mere om Chr. Erichsen og ”Børnenes Bogsamling” i: Chr. Erichsen: ”Ti Aar. Et lille Tilbageblik paa ”Børnenes Bogsamling”s Virksomhed”. København, 1905; Erling Stensgaard: ”En praktisk idealist. En bog om Chr. Erichsen”. Aarhus, 1927 og Chr. Winther: ”Chr. Erichsen 1867 – 22.2 – 1967”. København, 1967.)

Jules Verne udgivet af forlaget Chr. Erichsen.

Kort oversigt:  de fire romaner er:

  • Børnenes Bogsamling 5 :  Jorden rundt i 80 Dage, 1898 - 1934, i alt. 10 udgaver/oplag..
  • Børnenes Bogsamling 11:  Kaptajn Grants Børn, 1900 -  1959, i alt 14 udgaver/oplag.
  • Børnenes Bogsamling 17:  To Aars Ferie, 1903 - 1967, i alt 5 udgaver/oplag.
  • Børnenes Bogsamling 32:  Czarens Kurèr, 1911 - 1921, i alt 2 udgaver/oplag.
Desuden er der på Chr. Erichsens Forlag i bladet Hus og Hjem bragt en tegneserieversion af Zarens Kurèr med titlen En farefuld Rejse af Oscar Knudsen:  En farefuld Rejse (1932 - 1933)

Bibliografi.

I: ”Børnenes Bogsamling” 1. (”De små røde”)

1.1 ”Jorden rundt i 80 Dage”. 1898 (1897) (1. oplag).

Paa Dansk ved Erling Stensgaard.
Børnenes Bogsamling 5. Bind. Med 41 Tegninger af Louis Moe. 220 s.
Udgivet af ”Børnenes Bogsamling”. Kommissionær for Boghandelen: H. Hagerup.
Trykt hos Rasmussen & Olsen, København. Format: 15x10 cm. Udgivet i 7 hefter 1897-1898, m. nr. 44-50.
Indb.: Rødt komponeret shirtingsbind med guldtryk. Bindet designet af St. Ussing og produceret af bindfabrikken Petersen & Petersen, København.
eller kartonneret m. blå  shirtingsryg.  Udgaven findes sandsynligvis også heftet
 
 

1.2 ”Jorden rundt i 80 Dage”. 1903. (Andet Oplag).

Paa Dansk ved Erling Stensgaard.
Børnenes Bogsamling 5. Bind. Med 41 Tegninger af Louis Moe. 219 s.
Udgivet af ”Børnenes Bogsamling”. Chr. Erichsens Forlag, København.
Tryk: ? . Format: 15x10 cm. Udgivet i 7 hefter 1903, nummereret ”1. Hæfte” – ”7. Hæfte”.
Indb.: Kartonneret med blå shirtingsryg m. ill. i een farve på forperm.
Rødt komponeret shirtingsbind med guldtryk. Bindet designet af St. Ussing og produceret af bindfabrikken Petersen & Petersen, København. Udgaven findes sandsynligvis også heftet.
 

         2.1    ”Kaptajn Grants Børn”. 1900. (1. oplag)

Paa Dansk ved Anna Erslev.
Børnenes Bogsamling 11. Bind. Med 45 Tegninger af Poul Steffensen. 464 s.
Udgivet af  ”Børnenes Bogsamling”. Kommissionær for Boghandelen: H. Hagerup.
Tryk: ?  Format: 15x10 cm.  Udgivet i 15 hefter 1900, m. nr. 100-114.
Indb.: Kartonneret med blå shirtingsryg m. ill. i s/h på forperm.
Rødt komponeret shirtingsbind med guldtryk. Bindet designet af St. Ussing og produceret af
bindfabrikken Petersen & Petersen, København. Udgaven findes sandsynligvis også heftet. 

Et hæfte 8 uden påtrykt år og hæftenummer i toppen:

Et hefte 9 med hefte "8" i trykket, som er rettet til "9" i hånden. Trykkere/typografer har det med at  lave små spændende variationer.

       

2.1.a  ”Kaptajn Grants Børn”. 1900/1902.

 I forbindelse med at Chr. Erichsen etablerer eget forlag i 1902 overklæbes restoplag med
etiketter m. ”Chr. Erichsens Forlag” trykt i rødt hen over det trykte ”H. Hagerups  Boghandel” på bind af kartonnerede udgaver.
 

     


2.2 ”Kaptajn Grants Børn”. 1905. (Andet Oplag).

Paa Dansk ved Anna Erslev.
Børnenes Bogsamling 11. Bind.   Med 45 tegninger af Poul Steffensen. 464 s.
Udgivet af ”Børnenes Bogsamling”. Chr. Erichsens Forlag. Citytrykkeriet – Laur. Madsen & Vald. Carlsen.
Format: 15x10 cm.Udgivet i 15 hefter (1905).
Indb.: Kartonneret med blå shirtingsryg m. ill. i s/h på forperm.
Rødt komponeret shirtingsbind med guldtryk. Bindet designet af St. Ussing og produceret
af bindfabrikken Petersen & Petersen, København.Udgaven findes sandsynligvis også heftet.

     

3.1 ”To Aars Ferie”. 1903. (1. oplag)

Paa Dansk ved Erling Stensgaard.
Børnenes Bogsamling 17. Bind.Med 30 Tegninger af Poul Steffensen. 312 s.
Udgivet af ”Børnenes Bogsamling”. Chr. Erichsens Forlag, København. Tryk: ?
Format: 15x10 cm.

Udsendt i 10 hefter med numrene fra 167-176. De første hefter er daterede i 1902, så bogen er rettelig trykt i 1902-03; men titelbladet følger med det sidste hefte og er dateret 1903.

Indb.: Kartonneret med blå shirtingsryg. Rødt komponeret shirtingsbind med Guldtryk. Bindet designet af St. Ussing og produceret af bindfabrikken Petersen & Petersen, København. 

     


II. ”De første ”Pragtudgaver”. 

1.3 ”Jorden rundt i 80 Dage”. 1910. Pragtudgave.

Paa Dansk ved Erling Stensgaard. Med 41 Tegninger af Louis Moe. 179 s.
Chr. Erichsens Forlag, København. Citytrykkeriet (Laur. Madsen & Vald. Carlsen). Format: 20,1x13,9  cm.
Indb.: Rødt komp. shirting med guldtryk og påklæbet billede af jordkloden. Produceret af bindfabrikken Petersen & Petersen, København. Solgt med papiromslag til beskyttelse af Pragtbindet.

       

Privatindbundet med original forside påklistret forpermen. Format af bogblokken hxb: 19,5x14,3 cm. Bogblokken er kun ganske let beskåret ved indbindingen.
Billedet på forsiden er Axel Mathiesens, der også bliver benyttet ved 1910-udgaven af BB 5.
Desværre er der mangler ved bogen, da titelblad og første blad er forsvundet; men der er ingen tvivl om, at der således eksisterer en uindbundet udgave af Pragtudgaven fra 1910. 

2.3 ”Kaptajn Grants Børn”. 1910. Pragtudgave.

Paa Dansk ved Anna Erslev. Med 44 Tegninger af Poul Steffensen. 380 s.
Chr. Erichsens Forlag, København. Citytrykkeriet. Laur. Madsen & Vald. Carlsen.
Format: 21x14,5 cm.
Indb.: Rødt komp. shirting med guldtryk og påklæbet billede af ”Duncan”.
Produceret af bindfabrikken Petersen & Petersen, København. Solgt med papiromslag til beskyttelse af Pragtbindet.

Er sikkert også udsendt i uindbundet udgave.

III: ”Børnenes Bogsamling” 2. (”Det nye store format”)

I 1906 fortsatte udgivelsen af ”Børnenes Bogsamling” i et lidt større format (1½ x størrelsen af ”De små røde”) og shirtingsbindene fik nye farver og udformninger. På denne måde blev Bind 24 – 40 i serien udsendt fra 1906 - 1914, men i samme periode blev de første bind udsendt i nye oplag. 

1.4 ”Jorden rundt i 80 Dage”. 1910. (Tredie Oplag)
.
Paa Dansk ved Erling Steensgård.
Børnenes Bogsamling 5. Bind. Med 41 Tegninger af Louis Moe. Omslagstegning af Axel Mathiasen. 179 sider.
Udgivet af ”Børnenes Bogsamling”. Chr. Erichsens Forlag, København. Citytrykkeriet. Laur. Madsen & Vald. Carlsen.
Format: 17x12 cm. Udgivet i hefter.
Indb.: Heftet. Kartonneret m. rød shirtingsryg (2 forsk. reklamer på bagperm).
2 forsk. komp. shirtingsbind 1) Gråt m. tryk i sort og guld fra Marius Andersens Bogbinderi,
2) Grågrønt m. tryk i sort og guld (bindet usign.). 

    

   


1.5 ”Jorden rundt i 80 Dage”. 1910. (Fjerde Oplag).

Paa Dansk ved Erling Stensgård.
Børnenes Bogsamling 5. Bind. Med 41 Tegninger af Louis Moe. Omslagsillustration af Axel Mathiasen. 183 s. 
Udgivet af ”Børnenes Bogsamling”. Chr. Erichsens Forlag, København.
Kihls Bogtrykkeri, København. Format: 17x12 cm. Udgivet i hefter?
Indb.: Heftet. Kartonneret m. rød shirtingsryg(2 forsk. reklamer på bagperm).
Komp. shirtingsbind gråt m. tryk i sort og guld (bindet usign.) – forskelligt fra bind på 3. oplag.
 

     
1.6 ”Jorden rundt i 80 Dage”. 1912. (Femte Oplag )

Paa Dansk ved Erling Stensgård.
Børnenes Bogsamling 5. Bind. Med 41 Tegninger af Louis Moe. Omslagsillustration af Axel Mathiasen. 183 s.
Udgivet af ”Børnenes Bogsamling”. Chr. Erichsens Forlag, København. Kihls Bogtrykkeri, København.
Format: 17x12 cm. Udgivet i hefter?
Indb.: Heftet. Kartonneret m. rød shirtingsryg (2 forsk. tryk af titel på shirtingsryg).
Komp. shirtingsbind  i gråt m. tryk i sort og guld fra Ole Baden´s Bogbinderi, København
(2 varianter: 1 med og 1 uden hjørneornamenter på bagperm). 

     

Louis Moes tegning til titelbladet

 

     

Bagperm fra Ole Baden´s Bogbinderi (med hjørneornamenter).

 
2.4 ”Kaptajn Grants Børn”. 1910. (Tredie Oplag).

Paa Dansk ved Anna Erslev.
Børnenes Bogsamling 11. bind. Med 44 Tegninger af Poul Steffensen. Omslagsillustration af Axel Mathiesen. 380 s.
Udgivet af ”Børnenes Bogsamling”, Chr. Erichsens Forlag, København. Citytrykkeriet, Laur. Madsen & Vald. Carlsen.
Format: 17x12 cm. Udgivet i hefter ?
Indb.: Heftet, Kartonneret med rød shirtingsryg,  3 forskellige komponerede shirtingsbind
1) Brunt med tryk i sort og guld (usign.), 2) Brunt med tryk i sort og guld fra Marius Andersens Bogbinderi og 3) Rødbrunt med tryk i sort og guld – ”Uglebindet” fra Petersen & Petersen.    

   

  Heftet.:


Poul Steffensens omslagsillustration til de komponerede bind.

2.5 ”Kaptajn Grants Børn”. 1910. (Fjerde Oplag).

Paa Dansk ved Anna Erslev.
Børnenes Bogsamling 11. Bind. Med 44 Tegninger af Poul Steffensen. Omslagsillustration af Axel Mathiesen. 384 s.
Udgivet af ”Børnenes Bogsamling”, Chr. Erichsens Forlag, København. Frantz Christtreus Bogtrykkeri, København.
Format: 17x12 cm. Udgivet i hefter?
Indb.: Heftet, Kartonneret m. rød shirtingsryg, 2 forskellige komponerede shirtingsbind 1) Lys rødbrun shirting med tryk i sort og guld fra marius Andersens Bogbinderi og 2) Mørk rødbrun shirting med tryk i sort og guld fra Petersen og Petersen.
 

   


2.6 ”Kaptajn Grants Børn”. 1912. Fjerde Oplag.  (!!)

Paa Dansk ved Anna Erslev.
Børnenes Bogsamling 11. Bind. Med 44 Tegninger af Poul Steffensen. Omslagsillustration af Axel Mathiesen. 384 s.
Udgivet af ”Børnenes Bogsamling”, Chr. Erichsens Forlag, København. Frantz Christtreus Bogtrykkeri, København.
Format: 17x12 cm. Udgivet i hefter?
Indb.: Heftet. Kartonneret m. rød shirtingsryg.
Komponeret shirtingsbind i rødbrunt med tryk i sort og guld fra Petersen & Petersen.

Med dette oplag gik der kuk i forlagets numerering. Både 1910 og 1912 kaldes fjerde oplag

     


2.7 ”Kaptajn Grants Børn”. 1912. Femte oplag.

Paa Dansk ved Anna Erslev.
Børnenes Bogsamling 11. Bind. Med 44 Tegninger af Poul Steffensen. Omslagsillustration af Axel Mathiesen. 384 s.
Udgivet af ”Børnenes Bogsamling”, Chr. Erichsens Forlag, København. Frantz Christtreus Bogtrykkeri, København.
Format: 17x12 cm. Udgivet i hefter?
Indb.: Heftet. Kartonneret med rød shirtingsryg(med ell. uden reklame på bagperm).
Komponeret shirtingsbind i rødbrunt med tryk i sort og guld (usign.).
Her rettes der så op på fejlen med den korrekte angivelse af femte oplag i 1912 (men dette er så i virkeligheden 6. oplag)
 


4.1 ”Czarens Kurér”. 1911. (1. oplag)

Paa dansk ved Anna Erslev.
Børnenes Bogsamling Bind 32. Med 21 Tegninger af Axel Mathiesen. 242 s.
Udgivet af ”Børnenes Bogsamling”, Chr. Erichsens Forlag, København. Citytrykkeriet, (Laur. Madsen & Vald. Carlsen). 
Format: 17x12 cm. Udgivet i hefter?
Indb.: Heftet. Kartonneret med rød shirtingsryg. 
Komponeret shirtingsbind i Blågrønt med tryk i sort og guld fra Petersen & Petersen.
 

     


Axel Mathiesens forsidetegning:

IV: ”Chr. Erichsens Børnebøger”.

Serien af børnebøger, som starter i 1918, udsendes i helt anderledes design og udstyr end ”Børnenes Bogsamling”. Der benyttes ikke heftesubskription og bøgerne udsendes heftet og i papindbinding med papryg – til sidst erstattes papryggen dog med en shirtingsryg(men dette gælder ikke Jules Verne-udgaverne). Der tilbydes ikke en komponeret shirtingsudgave. Til trods for, at der udsendes over 100 titler i serien, optages ikke nye Jules Verne titler, men de 4 allerede kendte genoptrykkes.

1.7 ”Jorden rundt i 80 Dage”. 1920 (Sjette Oplag).

Paa Dansk ved Erling Stensgård.
Med 33 Tegninger af Louis Moe. 150 s. Chr. Erichsens Forlag, København.
Tryk: Hansen & Jacobsen, København. Format: 18x12,5 cm. Indb.: Heftet, papindbinding m. papryg.

       

1.8 ”Jorden rundt i 80 Dage”. 1923 (Syvende Oplag).

Paa Dansk ved Erling Stensgård.
Med 34 Tegninger af Louis Moe.144 s. Chr. Erichsens Forlag, København.
Tryk: Vestslevigs Tidende´s Trykkeri, Tønder. Format: 18x12,5 cm. Indb.: Heftet, papindbinding med papryg. 

     


2.8 ”Kaptajn Grants Børn”. 1919 (Femte Oplag).

Paa Dansk ved Anna Erslev.
Med 45 Tegninger af Poul Steffensen. 312 s. Chr. Erichsens Forlag, København.
Tryk: S.L.Møllers Bogtrykkeri, København. Format: 18x12,5 cm. Indb  papindbinding med papryg. 

        

2.9 ”Kaptajn Grants Børn”. 1924 (Sjette Oplag).

Paa Dansk ved Anna Erslev.
Med 41 Tegninger af Poul Steffensen. 308 s. Chr. Erichsens Forlag, København.
Tryk: Flensborg Avis – Vestslesvigs Tidende, Flensborg – Tønder. Format: 18x12,5 cm.
Indb.: Heftet?, papindbinding med papryg.

3.2 ”To Aars Ferie”. 1923 (Andet Oplag).

Paa Dansk ved Erling Stensgård.
Med 25 Tegninger af Poul Steffensen. 206 s. Chr. Erichsens Forlag, København.
Tryk: Vestslesvigs Tidende´s Trykkeri, Tønder. Format: 18x12,5 cm. Indb.: Heftet?, papindbinding med papryg.

3.3 ”To Aars Ferie”. 1926 (Tredie Oplag).

Paa Dansk ved Erling Stensgård.
Med 25 Tegninger af Poul Steffensen. 192 s. Chr. Erichsens Forlag, København.
Tryk: Det Hoffenbergske etabl., Kbhvn. Format: 18x12,5 cm. Indb.: Heftet, papindbinding med papryg. Forsidetegning af R. Bøcher. 

   


Reklame bragt i "Luftens Røvere" af Kaptajn Gilson. Samme sted fremgår, at "To Aars Ferie" i 1926 kostede en krone:

4.2 ”Zarens Kurér”. 1921 (Andet Oplag).

Paa Dansk ved Anna Erslev.
Med 21 Tegninger af Axel Mathiesen. 208 s. Chr. Erichsens Forlag, København.
Tryk: Emil Jacobsens Bogtrykkeri – Kbhvn. Format: 18x12,5 cm. Indb.: Heftet, papindbinding med papryg.
 

     


V: ”Sidste pragtudgave”.

I 1924 genudsendes ”Kaptajn Grants Børn” som pragtudgave. Denne gang også i en heftet udgave, som vel er knap så ”pragtfuld” som den shirtingindbundne, der fremstår i et nyt design med påklæbet billede af ”Duncan”.

2.10 ”Kaptajn Grants Børn”. 1924. (Pragtudgave. Syvende Oplag.)

Paa Dansk ved Anna Erslev.
Med 41 Tegninger af Poul Steffensen. 336 s. Chr. Erichsens Forlag, København.
Tryk: Flensborg Avis – Vestslesvigs Tidende, Flensborg – Tønder. Format: 20,5x15 cm.
Indb.: Heftet, rødt komponeret helshirtingsbind med guldtryk og påklæbet illustration.
 


VI: ”1930-er udgaverne”.

Chr. Erichsen havde i de forløbne år opkøbt flere børneblade, dels fra Hagerups Forlag dels fra Vor Vens Forlag. Disse blev samlede i ”Børnenes Ugeblad”/”Mit Blad” som i 1933 skiftede navn til ”Fritiden”. Til abonnenterne udsendte han en årlig bogudgave, som bl. a. omfattede H.C.Andersens Eventyr, Ingemann, Charles Dickens og Jules Verne. Disse og andre af forlagets bøger blev desuden hyppigt anvendt som præmier i de mange konkurrencer for børn, som optrådte i bladene.
I denne periode fremkom på denne måde 2 af de tidligere udsendte Jules Verne titler i 1933, og disse blev i let fornyet form udsendt i 1934. Endnu engang går det galt med nummereringen af udgaverne af ”Kaptajn Grants Børn”.

1.9 ”Jorden rundt i 80 Dage”. 1933 (Ottende Udgave).

Paa Dansk ved Erling Stensgård.
Med 33 Tegninger af Louis Moe. 171 s. + 3 s. indholdsfortegnelse. Chr. Erichsens Børneblade, København.
Tryk: Det Hoffenbergske Etabl., Kbhvn. Format: 22x14,5 cm.  Indb.: Heftet, 2 forsk. halvbind: blå shirting m. guldtryk på ryg og brunviolet halvlæder  med guldtryk på ryg.

   


Der findes en hybridudgave af  Jorden rundt i 80 Dage, hvor selve bogen er ottende udgave fra 1933, medens omslaget er med forsidetegningen fra niende udgave (1934).  Heftet udgave:

1.10 ”Jorden rundt i 80 Dage”. 1934  (Niende Udgave).

Paa Dansk ved Erling Stensgård.
Med 33 Tegninger af Louis Moe. 171 s. + 3 s. indholdsfortegnelse. Chr. Erichsens Forlag, København.
Tryk: Det Hoffenbergske etabl., Kbhvn. Format: 22x14,5 cm.
Indb.: Karton m. shirtingsryg. Omslagsill.: Osvald Jensen.

2.11 ”Kaptajn Grants Børn”.1933 (Syvende Udgave).

Paa Dansk ved Anna Erslev.
Med 34 Tegninger af Poul Steffensen. 336 s. Chr. Erichsens Børneblade, København.
Tryk: Det Hoffenbergske Etabl., Kbhvn. Format: 22x14,5 cm. Indb.: Heftet.

2.12 ”Kaptajn Grants Børn”. 1933 (Ottende Udgave).

Paa Dansk ved Anna Erslev.
Med 34 Tegninger af Poul Steffensen. 336 s. Chr. Erichsens Børneblade, København.
Tryk: Det Hoffenbergske Etabl., Kbhvn. Format: 22x14,5 cm. Indb.: Heftet, blå halvshirting m. guldtryk på ryg.
 

 


 

2.13 ”Kaptajn Grants Børn”. 1934 (Niende Udgave).

Paa Dansk ved Anna Erslev. 
Med 34 Tegninger af Poul Steffensen. 336 s. Chr. Erichsens Forlag, København.
Tryk: Det Hoffenbergske Etabl., Kbhvn. Format: 22x14,5 cm.
Indb.: Karton m. shirtingsryg. Omslagsill.: Osvald Jensen/Oscar Knudsen?
Der er 2 versioner, den ene har et helt billede klæbet på forpermen, mens det andet har et tilskåret billede, så der kommer en hvid kant rundt om billedet.
 

   


VII: ”1950ér og 1960´er - de sidste 3 udgaver”.

Efter Chr. Erichsens død i 1935 skiftede forlaget udgivelsespolitik. Det er muligvis forklaringen på, at der går 25 år før forlaget igen udsender en Jules Verne titel.
Man genanvender serietitlen ”Chr. Erichsens Børnebøger” for de 2 1959-udgaver, men ellers er der ingen lighed med den gamle serie. Bearbejdelserne af de 2 titler, der udsendes, er de traditionelle, men der vælges ny illustrator, og udstyret er i tidens stil. Endelig er der atter rod i forlagets nummerering af oplagene både af  ”Kaptajn Grants børn” og ”To års ferie”.
I  anledningen af 100 året for Chr. Erichsens fødsel i1967 udsendes dels en facsimile-udgave af den første titel i serien ”Børnenes Bogsamling” dels 6 af titlerne i denne serie, men nu benævnt: ”Chr. Erichsens Bogsamling” og i samme format som de første ”små røde” . 
Titlerne udvælges efter en afstemning blandt en gruppe børn, som genlæste de oprindelige bøger fra ”Børnenes Bogsamling”. Det resulterede i, at en enkelt Jules Verne titel kom med.
 

2.14 ”Kaptajn Grants børn”. 1959  (9. Oplag).
På dansk ved Anna Erslev og Erling Stensgård.
Omslag og illustrationer af Chr. Aabye Talge. 204 s. ”Chr. Erichsens Børnebøger”.
Chr. Erichsens Forlag, København. Dyva & Jeppesens Bogtrykkeri A/S, København.  Format: 21,5x14,5 cm.
Indb.: Kartonindbinding med kartonryg.

3.4  "To års ferie”.  1959 (4. oplag).
På dansk ved Erling Stensgård.
Omslag og illustrationer af Chr. Aabye Talge. 151 s. ”Chr. Erichsens Børnebøger”.
Chr. Erichsens Forlag, København. Dyva & Jeppesens Bogtrykkeri A/S, København. Format: 21,5x14,5 cm.
Indb.: Kartonindbinding med kartonryg.

3.5 ”To års ferie”. 1967 (4. oplag). 
På dansk ved Erling Stensgård, revideret af Aage Nymann.
23 tegninger af Poul Steffensen. 253 s. ”Chr. Erichsens Bogsamling”.
Chr. Erichsens Forlag, København. Trykt i Thisted Amtsbogtrykkeri. Format: 14,5x10 cm.
Indb.: Kartonindbinding med kartonryg.

Tegneserie 1932 - 1933

Den ældste fortsatte tegneserie med en JV-roman blev bragt i Chr. Erichsens blad "Hus og Hjem" fra nr. 22 i 1932 til nr. 2 i 1933. Serien blev bragt i et tillæg Børnenes Blad i Hus og Hjem. Serien er baseret på "Michel Strogoff"/"Czarens Kurèr", men er blevet kaldt: En farefuld Rejse.

Teksten er af Niels Meyn og tegningerne af Oscar Knudsen. Der blev i hvert nr. bragt 6 billeder med undertekster.  Introduktion til serien fra forsiden til Børnenes Blad fra Hus og Hjem og den første side af serien. Hele serien kan nu læses på Lejfs hjemmesider: 

En farefuld rejseOscar Knudsen ( 1898 - 1971). Illustrator af hovedparten af OTA-bøgernes 160 titler 1924-42 og de fleste af Niels Meyns bøger i 20'erne, 30'erne og 40'erne. Til bladet Børnenes Blad, der var et tillæg til Hus og Hjem, tegner han i 1932 Zarens Kurèr med tekst af Niels Meyn.

Niels Meyn (1891 - 1957). Den mest skrivende danske forfatter med  mange pseudonymer.  Børnebøger, Science Fiction (f.eks. Med luftskib til Mars og utallige andre) . Niels Meyn arbejdede for det nazistiske Fædrelandet under besættelsen. Oscar Knudsens tætte samarbejde med Meyn bragte ham derfor i miskredit efter befrielsen og er formodentlig årsagen til, at han derefter ofte tegnede under pseudonym.