Danske Jules Verne-forlag:

N. Hansen & Co's Forlag (ca. 1890 - 1900).

N. Hansen & Co.´s Forlag kendes for børnebogsudgivelser. Dels har forlaget udsendt en række illustrerede børnebøger med såkaldte ”farvetryksbilleder”, dels optrådte forlaget som kommissionær for (en del af?) Alfred Jacobsens illustrerede børnebøger. Bøgerne er ikke daterede, hvilket gør det vanskeligt, at tidsfæste dem; men forlaget er kendt fra midt i 1870´erne og til ind i 1900-tallet. Kun ganske få er optaget i Dansk Bogfortegnelse.

I serien af børnebøger med ”farvetryksbilleder” findes en række klassiske romaner i stærkt forkortet form som ”Robinson Crusoe”, ”Onkel Toms Hytte”, ”Gulliver” og Coopers indianerfortællinger. Tekstforlægget er tysk og billederne formodentlig trykt i Tyskland. De populæreste blev genoptrykt flere gange. 

N. Hansen & Co.´s Forlag udsender Jorden rundt i 80 dage "efter Julius Verne" med mange Farvetryksbilleder ( = 3 + forsideperm !). Denne bog er også morsom ved at have tildigtet et sidste afsnit, hvor Fogg bliver godsejer og næsten holder op med at komme i sin klub. Passepartout kommer til at stå for godsets jagt, medens Fix bliver godsforvalter ! Og Fogg selv bliver Parlamentsmedlem. Bogen udsendes i to oplag.

Se den omfattende oversigt over billedbøger udgivet af  N. Hansen:   N. Hansen og Co´s Forlag


1.  ”Jorden rundt i 80 Dage”.  (1. oplag).

    Efter Julius Verne bearbejdet for Ungdommen af W.Christian.
    Med mange Farvetryksbilleder. Kjøbenhavn. N. Hansen & Co.´s Forlag.

    Papindb. m. shirtingsryg og påklæbet farveillustration.    Forsideill. påtrykt: ”T 52”, ”No. 52 T.” ell.
    ”No 52 T”. 76 s.U. år. ( ca. 1890-1895) . Format: 12x18,5 cm. 
     Antal ill.: Illustration påklæbet forperm +  3 illustrationer indklæbet i bogen.

 

Første oplag (uden og med nummer på forsiden)

Med T52 på forsiden.

.

2.  ”Jorden rundt i 80 Dage”  (2. oplag).

    Efter Julius Verne bearbejdet for Ungdommen af W.Christian.
    Andet Oplag.
    Med mange Farvetryksbilleder. Kjøbenhavn. N. Hansen & Co.´s Forlag.

    Forsideill. påtrykt: "T.408" ell. i ny indb. "418". 76 s.  U. år. (ca. 1900) . Format: 12,5x18,5 cm.
    Antal ill.: Illustration påklæbet forperm + 3 illustrationer indklæbet i bogen.


Variationer i ”påtrykte numre”, ”illustrationer” og ”indbindinger”:

1. oplag har et 52-nr., som findes i 3 variationer. Desuden fandt Henrik i 2008 et eksemplar uden nummer, så i alt kendes 4 varianter af forsiden for første oplag.:

  • T 52 
  • No. 52 T. – hvor o i No står på bundlinien
  • No 52 T – hvor o i No svæver over bundlinien.
  • Uden nummer på forsiden.
  
2. oplag har i den første indbinding påtrykt T.408. og i  den anden påtrykt 4182. oplag type b.  Bemærk at forfatteren er "Julius verne"


Illustrationerne.

Der findes 5 chromolitografier som illustrationer til bogen, men ingen af udgaverne har mere end 4 af de 5.
Desværre kender jeg ikke den tyske udgave, som måske har alle 5 illustrationer. Men man kunne tænke sig, at man - for at spare på de formodentlig dyre illustrationer - kun har villet forsyne hver bog med 4 illustrationer i den danske udgave. Man har dog haft alle 5 illustrationer til rådighed, for i de forskellige eksemplarer af bogen findes alle illustrationer, men i forskelligt udvalg. Illustrationerne viser karakteristiske episoder fra romanen, men er langt fra altid placeret i relation til den relevante tekst! Der synes dog at være et mønster i hvilke sider, illustrationerne er klæbet på.

De 5 illustrationer viser:

1) Phileas Fogg og Passepartout på dækket af skib – muligvis ”Mongolia” på vej gennem Suez-kanalen eller i Det røde Hav (se ovenfor).
2) Phileas Fogg, Passepartout og Sir Francis Cromarty på elefantryg gennem Indiens jungle.
3) Passepartout redder Aouda ned fra ligbålet.
4) En flok bisoner passerer jernbanen i USA.
5) Phileas Fogg træder ind i Reformklubben. 

    

    

Ill. 1) findes som påklæbet billede på forperm af alle variationer af papindbundne eks. af 1. og 2. udgave. Den illustrerer teksten på s. 22 – 24.

Ill. 2) burde sidde ved s. 32; ill. 3) ved s. 36 ill. 4) ved s. 59 og ill. 5) ved s. 74.

Der er konsekvent klæbet 1 ill. modsat titelbladet og derefter 2 af de øvrige illustrationer ved s. 24, 40, 56 eller 70, men i tilsyneladende tilfældig rækkefølge.

Følgende kendes:

1. oplag type T 52: Ved titelblad ill. 4); ved s. 24 ill. 3) og ved s. 40 ill. 5)

1. oplag type No. 52 T.: Ved titelblad ill. 2); ved s. 40 ill. 5) og ved s. 56 ill. 4).  

1. oplag type No 52 T :

a) Ved titelblad ill. 3); ved s. 24 ill. 5) og ved s. 56 ill. 4).
b) Ved titelblad ill. 3); ved s. 24 ill. 4) og ved s. 40 ill. 5).
c) Ved titelblad ill. 2); ved s. 40 ill. 3) og ved s. 56 ill. 4).
d) Ved titelblad ill. 2); ved s. 40 ill. 4) og ved s. 56 ill. 5).
e) Ved titelblad ill. 2); ved s. 40 ill. 3) og ved s. 56 ill. 5). 

f) Ved titelblad ill 4); ved s. 40 ill. 3) og ved s. 56 ill. 5)

1. oplag type uden nummer: nr. 2) ved titelbladet, nr. 4) ved s. 40 og nr. 5) ved s. 56.

2. oplag type T. 408. :

a) Ved titelblad ill. 2); ved s. 24 ill. 3) og ved s. 56 ill. 4).
b) Ved titelblad ill. 2); ved s. 24 ill. 5) og ved s. 56 ill. 4).
c) Ved titelblad mangler; ved s. 24 ill. 3) og ved s. 56 ill. 2).
d) Ved titelblad ill. 2); ved s. 40 ill. 3) og ved s. 70 ill. 4).
e) Ved titelblad ill. 2); ved s. 40 ill. 3) og ved s. 56 ill. 5).
f) Ved titelblad ill. 2); ved s. 40 ill. 4) og ved s. 70 ill. 5).
g) Ved titelblad ill. 4); ved s. 40 ill. 3) og ved s. 70 ill. 5). 

Billedet af elefanten findes altså ikke i den sidste variant.  

2. oplag type 418 :

 Påklæbet forperm: ill. 2) skåret i 8-kantet form;
 Ved titelblad ill. 3); ved s. 24 ill. 2) og ved  s. 56 ill. 4).

Der kan optræde flere end de beskrevne 16 variationer af denne ene udgave af ”Jorden rundt i 80 dage”.

Indbindingsformer.

Der optræder 2 indbindingsformer:

Alle andre end 2. oplag type 418 er indbundet i karton med rød shirtingsryg og påklæbet farveillustration på gråt underpapir på forperm. Det grå underpapir ses i forskellige nuancer.

2. oplag type 418 er indbundet sammen med en anden af N. Hansen & Co.´s ill. børnebøger: ”Gullivers rejser i Dvergenes og Kæmpernes Land.”.
Indbindingen er komponeret rød helshirting med sort tryk. På forperm er påklæbet 8-kantet beskåret illustration fra ”Jorden rundt i 80 Dage” og titlen er blot: ”JORDEN RUNDT”.
 

Tre udenlandske udgaver med samme forsideillustration.

Svensk udgave fra Adolf Johnsons förlag 1890:

Jorden rundt på 80 dagar. Bearbetning för ungdom af Franz Hoffmann efter Jules Verne. Ungdomens Bibliotek nr 18. Översättning af J. Granlund (från tyskan). 228 sidor. 4 osignerade, opaginerade planscher. Blå klotrygg med kartongpärmar med påklistrad pärmbild i färg.

Det är intressant med parallellen mellan den danska och svenska utgåvan av ”Jorden rundt” på Hansens och Johnsons förlag. Den svenska första utgåvan, ”den tjocka”, med 228 sidor, kom ut i Sverige 1890, och man kan väl anta att den danska kom ut ungefär samtidigt. Förebilden är tysk – på titelsidan till den svenska upplagan står ”Bearbetning för ungdom af Hoffman”, vem nu denne Hoffman var, och översättningen anges ju vara från tyskan.

Illustrationerna är desamma som i den danska utgåvan – men i den svenska är alla fem med i bägge de exemplar jag har. De sitter så här:

1)       omslagsbild

2)       som frontespis

3)       efter sidan 48

4)       efter sidan 128

5)       efter sidan 208.

Inget av mina exemplar har någon sifferbeteckning nederst på omslaget, som de flesta danska versionerna tycks ha!

 Den andra svenska utgåvan av samma bok från Adolf Johnson kom 1898 och har ett helt annat, enklare omslag, föreställande Aoudas räddning. Inga andra illustrationer finns. Det är en helt annan, starkt förkortad anonym översättning, även denna från tyskan. Den anges vara ”fritt efter Jules Verne af Richard Krone”. Är Krone mannen bakom det tyska originalet, på samma sätt som Hoffman är mannen bakom det tyska originalet till 1890-upplagan? Vem kan finna de tyska originalen?  (Lars-Erik)

 

Kroatisk udgave:

Put oko zemlje u osamdeset dana  .- published by: Naklada Knjizare L. Hartmana, Zagreb (?). uden årstal.

Tysk udgave fra G. Löwensohn, Fürth (Bayern)