Den nordiske Jules Verne-bibliografi:

Finske Jules Verne-forlag

 


 
De fleste forsider er fundet på Huuto.net og er derfor af blandet kvalitet. Der kommer hele tiden flere til, og de gamle erstattes med bedre, når de dukker op.

Den finske bibliografi har flere huller end de tilsvarende danske, norske og svenske, men også her sker der konstant forbedringer. Og som alle andre steder på Portalen er alle små og store bidrag meget velkomne !

Se også finsk titel-register: Verne: titler, finske

Se også finske tegneserier:  finske JV-tegneserier 

Forlagene i alfabetisk orden:

 Edlund, Helsinki.
 Ex Libris, Helsinki.
 Holm, Helsinki
 Karisto
 Kirja.
 Kirjapaino-osakeyhtiö, Oulu
 Nide, Hämeenlinna.
 Otava
 Palander.
 Seaflower OY
 Söderström, Helsinki.
 Telén, Kuopio.
 Valistus
 Valtion kustannusliike Kirja, Petroskoi.
 Valitut palat, Helsinki
 WSOY