Svenske Jules Verne-Forlag:

  Allers Familj-Journals förlag, Helsingborg 1886 - 1911


Carl Allers Etablissement (CAE) blev stiftet i 1873 i København af Carl Julius Aller (1845 - 1926) og hustru Laura Aller (1849 - 1917).I 1874 indledte CAE udgivelsen af Nordisk Mønster Tidende, og i 1877 kom det første nummer af Illustreret Familie Journal, som blev en stor succes og dermed lagde fundamentet for selskabets fortsatte ekspansion. Sønnerne Axel og Valdemar Aller forestod stiftelsen af selskaber i to andre nordiske lande. I 1894 blev Svenska Aller etableret i Helsingborg, og tre år senere kom Norsk Aller i Oslo til.I 1971 blev Carl Allers Etablissement A/S et holdingselskab for hele koncernen med Aller Press A/S, Svenska Aller AB og Norsk Aller AS som udgiverselskaberne.


Allers Familj-Journals förlag, Helsingborg udsender ganske som i Danmark en række romaner som en del af  "På lediga stunder". Desuden bringer Illustrerad Familj-Journal enkelte af de kortere Verne-noveller samt 3 romaner.
 

A. På lediga stunder 1899 - 1911.

Lars-Erik Nygren har udarbejdet en komplet oversigt over svensk På lediga stunder (kan vist stadig købes ved henvendelse til Lars-Erik).

Romanerne i På lediga stunder er:

* Voyage au centre de la terre. Bind 13, 1899 (dansk : 12. bind, 1898 ).
* De la terre a la lune"/"Autour de la lune:  Bind 14, 1899 ( norsk bind 13 1899, dansk bind 13 1899).
* Vingt mille lieues sous les mers:  bind 18, 1900 (dansk 17. bind, 1900 ).
* L´Île mysterieuse: ikke udsendt i Sverige (dansk 20. bind, 1900,  norsk bind 20 1900)
* Michel Strogoff: bind 22, 1901  (dansk 23. bind, 1901, norsk bind 23 1901).
* Le village aérien: bind 26, 1902  (dansk 27. bind, 1902, norsk bind 27 1902).
* Le phare du bout du monde:  bind 45, 1907 (dansk 46. bind, 1907, norsk bind 46, 1907).
* Un drame en Livonie: bind 63, 1911 (dansk 62. bind, 1911).


1: Resa till jordens medelpunkt. Illustrerad. Ingår i "På lediga stunder 13:e bandet. Allers Familj-Journals förlag, Helsingborg. Utgivningsår: 1899. Även utgivning i häften.

2:  Från jorden till månen. 309-614 s. Illustrerad. Ingår i "På lediga stunder 14:e bandet. Allers Familj-Journals förlag, Helsingborg. Utgivningsår: 1899. Även utgivning i häften.
 

3: En världsomsegling under havet. 1-388 s. Illustrerad. Ingår i "På lediga stunder 18:e bandet. Allers Familj-Journals förlag, Helsingborg. Utgivningsår: 1900. Även utgivning i häften.

4: Czarens kurir. 289-573 s.Ingår i "På lediga stunder; 22:e bandet. Allers Familj-Journals förlag, Helsingborg. Utgivningsår: 1901. Även utgivning i häften.

5 "Staden i luften". 133-381 s.Ingår i "På lediga stunder; 26:e bandet". 37 illustrationer av Roux m.fl. Allers Familj-journals förlag, Helsingborg. Utgivningsår: 1902.

6: "Fyrbåken vid världens ände". 1-184 s. Ingår i serien "På lediga stunder; 45:e bandet". 32 illustrationer av George Roux. Allers Familj-journals Förlag, Helsingborg. Utgivningsår: 1907.

7: Ett drama i Lifland. 1-260 s. Ingår i serien "På lediga stunder; 63:e bandet". 29 illustrationer av Leon Benett. Allers Familj-journals Förlag, Helsingborg. Utgivningsår: 1911.
 

Et reklameindlæg fra 1901

Det är ett litet häfte, 9,5 x 14 cm, med 16 sidor. Det är ett reklamhäfte för ”På lediga stunder”, som med all sannolikhet har skickats ut med Allers Familje-Journal. På varje uppslag görs reklam för en eller två romaner som under det kommande året ska ges ut i PLS. Jules Vernes ”Byn i luften” upptar sidorna 1-3, men det är inte ett utdrag ur berättelsen, utan snarare en redogörelse för vad den handlar om, plus en illustration. Så något nytillskott till Verne-bibliografin är det inte, men inte desto mindre spännande! Få se om det kanske dyker upp fler nummer av denna lilla rara skrift! (Lars-Erik)

Och som extra bonus är sidan 13 reklam för H Rider Haggards ”Elissa eller Zimbabwes fall”!
”Byn i luften” gavs ut i det 26:e bandet Av På lediga stunder, och ”Elissa” kom i det 27:e bandet.

 Læs hele side 1 om Byen i luften

Samme nummer som ovenfor,  nr 5, december 1901, men med reklam för Allers textilbilagor. 

B. Illustrerad Familj-Journal,  1886 - 1895.

Fra Lars-Erik: 
Jag har idag (12.05.08) gått igenom en del uppgifter om Jules Vernes berättelser i äldre årgångar av (Allers) Illustrerad Familj-Journal. Ursprunget till uppgifterna kommer från Jan Hultgrens lilla häftesbibliografi över bl a Allers årgångar från 1879 till 1959. När jag gick igenom mina egna exemplar av några av årgångarna, kunde jag inte finna berättelserna, så jag beslutade att kontrollera Universitetsbibliotekets i Lund exemplar också. Här är resultatet, och det innebär några korrigeringar av tidigare uppgifter. Att jag inte kunde finna berättelserna i mina exemplar, beror på att Vernes berättelser publicerades i en gratisbilaga till tidningen, som saknades i mina ex. (Det kan för övrigt påpekas, att Hultgrens genomgång av Allers har en del brister – åtskilligt av intresse för oss som gillar krim och SF saknas – t ex Kurd Lasswitz berättelse ”Drömfabrikanten” i nr 22-23, 1888.)
 

1. En öfvervintring i isen.

Bilaga till Illustrerad Familj-Journal. Nr 1-20, 1886. Publicerad under huvudrubriken ”Äfventyrliga resor och skildringar från när och fjerran”.

2. Mäster Zacharias

Bilaga till Illustrerad Familj-Journal. Nr 21-31, 1886. Publicerad under huvudrubriken ”Äfventyrliga resor och skildringar från när och fjerran”.
 

3. Resan till jordens medelpunkt

Bilaga till Illustrerad Familj-Journal. Nr 15-39, 1887. Publicerad under huvudrubriken ”Äfventyrliga resor och skildringar från när och fjerran”. [I den här årgången av Ill. Fam-Journal saknades bilagan, så jag har inte sett den, dessvärre!]

4. Robur Eröfraren

Bilaga till Illustrerad Familj-Journal. Nr 40, 1887 – 13, 1888. Publicerad under huvudrubriken ”Äfventyrliga resor och skildringar från när och fjerran”.
 
 


5. Robinsonernas skola

Bilaga till Illustrerad Familj-Journal. Nr 24-52, 1888. Publicerad under huvudrubriken ”Äfventyrliga resor och skildringar från när och fjerran”.
6. En verldstidning år 2899 (Efter ryskan.)

Illustrerad Familj-Journal nr 41-42, på sidorna 324-325 respektive 334-335. Även utgivningsdatumet stämmer med tilsv. danske: 13 och 20 oktober 1889!

Se komplet kopi:  svensk 2889 

7. Plisk-Plask

Illustrerad Familj-Journal, nr 11, 1890. 

8. Doktor Ox’ idé

Bilaga till Allers Illustrerad Familj-Journal. Nr 5-12, 1895. Publicerad under huvudrubriken ”Äfventyrliga resor och skildringar från när och fjerran”.

I Allers 1934 troede vi, , där det skulle finnas en Jules Verne-följetong: Månraketen. Och visst finns det en följetong – men inte av Jules Verne! Följetongen i numren 26-33 heter ”Sommarlovshistorien om Månraketen och handlar om hur Sir Rikard, Spinken och Starke John bygger en månraket och far till månen. Där träffar de små mekaniska människor (se bilden!) och det hela är faktiskt en spännande, om än ganska enkel historia. Till berättelsen finns också ritningar, så att vi alla kan bygga var sin månraket! Tyvärr blev mina bilder i svart-vitt, i färg ser de betydligt bättre ut. Men det hela är alltså en berättelse, inspirerad av Jules Verne – men inte av Jules Verne.