Svenske Jules Verne-Forlag:
Beijers förlag 1892 - 1916
 
 
af Lars-Erik Nygren 2007- 

A. Om forlaget.

F. & G. Beijers förlag var ett bokförlag i Stockholm, verksamt mellan åren 1868 och 1917.
Förlaget grundades av Frans Beijer (1836-1902) och hans bror Gottfrid (1835-1870) som 1868 köpte Nils Magnus Lindhs bokförlag i Örebro och flyttade verksamheten till Stockholm. Flera andra företag köptes upp och inkorporerades: 1874 Abraham Bohlins förlag i Örebro, 1879 P. Hansellis förlag, 1882 Centraltryckeriet i Stockholm, 1886 Nils Gleerups förlag och H. Klemmings förlag, 1891 Oscar L. Lamms förlag och 1892 Arrhenius' förlag. År 1892 ombildades firman som aktiebolag och upptog Z. Hæggströms förlag, Ivar Hæggströms förlag och Hjalmar Kinbergs förlag. Det resulterande F. & G. Beijers bokförlagsaktiebolag var ett av Sveriges största förlag. Frans Beijer ordnade välkända bokauktioner av förlagens restupplagor över hela Sverige, i Finland och USA.
Bolaget gick omkull år 1899, varvid Frans Beijer drog sig tillbaka och ersattes av Hjalmar Kinberg, men rekonstruerades 1900 och drevs vidare tills det 1917 införlivades i Albert Bonniers Förlag.

                                                                                                                   

Med köpet av Oscar L Lamms förlag 1891 kom Beijers förlag att disponera ett stort antal av detta förlag utgivna Jules Verne-upplagor. Redan året efter inleddes ett samarbete med Gustaf Nordenskiöld om utgivning av en nyupplaga av Jules Vernes reseberättelser, som skulle bearbetas av Nordenskiöld. 

Gustaf Erik Adolf Nordenskiöld var född 1868 och son till A E Nordenskiöld, den kände polarforskaren. Han studerade naturvetenskap och företog forskningsresor till Spetsbergen 1890 och till Mesa Verde, Colorado, USA 1891-92. Hans rapport därifrån var banbrytande för den fortsatta forskningen kring dessa klippboningar. Sedan han kommit hem från USA 1892 var han sysselsatt med att bearbeta och ge ut sina vetenskapliga rapporter. Han hade fått tbc under eller efter Spetsbergsexpeditionen och dog av detta 1895.

1892 påbörjades utgivningen av Jules Vernes Underbara resor (1892-1894). Det blev sammanlagt elva titlar, utgivna i nio band. Upplagan kallas ofta den ”Nordenskiöldska upplagan”. De gavs ut i lösa häften, till vilka man kunde köpa en brun, vackert dekorerad klotpärm att binda in häftena i. Dessa bruna band var identiska så när som på ryggtiteln. De elva titlarna gavs även ut i ett rött, enklare, rött pappband med samlingstiteln ”Ny illustrerad godtköpsupplaga” till ett lägre pris, möjligen vid en något senare tidpunkt. Alla var de illustrerade med franska originalillustrationer från Hetzels utgåvor i stort format, medan banddekor och omslagsillustrationer oftast var av svenskt ursprung. Den första boken försågs med ett förord av Gustafs fader, den kände polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld.

Omtale i "Göteborg Posten", 21. okt. 1893:

Häftesutgåvorna har en löpande häftesnumrering – därför går det att ange den korrekta utgivningsordningen, som inte stämmer med den ordning de angetts i Uno Asplunds utmärkta Jules Verne-bok från 1973. I efterföljande förteckning anges böckerna i rätt ordning. 

”Nordenskiöldupplagan” anges vara utgiven under ledning av Nordenskiöld – det står alltså inte uttryckligen att han översatt böckerna, och en jämförelse med de tidigare utgåvorna från Lamms förlag visar också att det, med ett undantag, är översättningarna från Lamms förlag som används. 

Nordenskiöldupplagan blev mycket populär och måste ha varit en storsäljare; man finner dem fortfarande ofta i antikvariaten. De måste ha tryckts i stor upplaga, och trots att de sålde bra, fanns restupplagor kvar under lång tid. Varianter med senare omslag förekommer av flera titlar.

De titlar av Nordenskiöldupplagan som trots allt tog slut, trycktes om och gavs ut på nytt med ny utstyrsel, ända fram till 1916. Därefter gavs de på nytt ut av Bonniers några år senare (1922). Fanns restupplaga kvar, fick de bara ett nytt omslag.

Efter Nordenskiölds död fortsatte förlaget att ge ut ytterligare böcker av Jules Verne mellan åren 1899 och 1916. Även för dessa böcker användes oftast de gamla översättningarna från Lamms förlag, från 1914 varsamt reviderade med hänsyn till rättstavningsreformen 1904. Märkligt nog gavs dessa senare böcker inte ut på nytt av Bonniers, sedan de övertagit Beijers förlag. Der er nederst i denne oversigt medtaget nogle enkeltheder om Nordenskiöld.

En del uppgifter saknas fortfarande. Det kan finnas fler varianter av de olika titlarna, och jag har inte sett alla versioner och omslag. Komplettera gärna!Rejsen til jordens indre på hefteform fra 1894 (25 öre pr. häfte)


Et rødt Beijer-bind, der helt ligner Verneindbindingerne.
Beijers förlagskatalog redovisar förlagets utgivning ”intill år 1892”, men innehåller också det mesta av Lamms tidigare utgivning. Man har fått med en uppgift om ”Underbara resor”, d v s Nordenskiöld-serien och att den ska komma ut i två serier om femtio häften à 25 öre.

 


Allra först kom ett litet subskriptionshäfte, som skickades ut på olika sätt. Där fanns ett prov på innehållet och en lista, i vilken man kunde teckna sig för prenumeration.

B. Utgivning i kronologisk ordning:

Ordningen för häftesutgivningen:

Den första serien omfattade totalt 39 häften med nummer 1-49 - en del är dubbelhäften. 

Serie II omfattade 45 häften med nummer 1-50, även här alltså en del dubbelhäften.

1. Kapten Hatteras’ resa till Nordpolen.

Underbara resor berättade af Jules Verne, prisbelönade af Franska Akademien. Ny, illustrerad upplaga, utgifven under ledning af G. Nordenskiöld. F & G Beijers förlag, Stockholm. Almqvist & Wiksells Boktr.-Aktieb., Upsala 1892. Översättare ej angiven (Robert Bachmann). Med förord av A. E. Nordenskiöld. Illustrerad (av Emile Riou). (4), 533 sidor samt opaginerad karta mellan sidorna 144 och 145. 

A. Utgiven i 11 häften (Serie I, häfte 1-11) med rött tryck och omslagsillustration av T(ycho) Ödberg (1865-1943). Omslagen tryckta hos Almqvist & Wiksells Boktr.-Aktieb., Upsala utan uppgift om tryckår (1892). Pris 25 öre per häfte, komplett 3 kr.

Här visas fram- och baksida på första häftet. 

         

B. Inbunden i ett brunt, blindpressat och dekorerat klotband. Pris 4:25; pris för inbindningspärm 75 öre. 

Detta band framhåller Uno Asplund i sin bok så starkt. Och visst är det vackert, med jordgloben och den bakre pärmens blindtryck.

B Variant:  Rødt tryk, set på Tradera.

C. Inbunden i ett rött, illustrerat pappband med klotrygg. Pris 4 kr.

När man så "skummat av" marknaden med dessa förhållandevis dyra band (tror jag), så kom efterhand varianter med de röda banden. Dessa finns i flera varianter, där vi säkert sett långt ifrån alla! Det ex jag har här har röd klotrygg med påklistrad papprygg och prisuppgift 4 kr. 

Variant:  Kapten Hatteras resa till Nordpolen 1893, med klotrygg och ryggtext; pris 4 kr.
.


.

Anm. I Svensk Bokkatalog för åren 1886-1895 uppges en upplaga av ”Kapten Hatteras” från 1887 med Beijers som förlag, kartonnerad med priset 4 kr. Troligen rör det sig om en restupplaga av Lamm-upplagan från detta år. SVB anger oftast distributör i stället för utgivare, eftersom deras huvuduppgift var att betjäna bokhandlarna. 
 
.

        

2. Från jorden till månen. Direkt öfverfart på 97 timmar 20 minuter. 

Ny, illustrerad upplaga, utgifven under ledning af G. Nordenskiöld. F & G Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolag, Upsala 1893. Underbara resor berättade af Jules Verne, prisbelönade af Franska Akademien. Översättare ej angiven (samma översättning som i Lamms utgåva 1871). Illustrerad (av De Montaut, Emile Bayard och A. de Neuville). 429 sidor. 

Bemærk: Beijers Från jorden till månen är både del 1 och 2, men det finns ingenting som anger att det rör sig om två delar - kapitel 29 fortsätter direkt efter kapitel 28, som är "En ny stjerna".  Tilläggas kan att översättningen av Från jorden till månen i Fröleens upplaga 1902 är densamma som i Beijers upplaga. Även Hugo Petterssons upplaga 1873 har samma översättning. Och Lamm 1871!

A. Utgiven i 8 häften (Serie I, häfte 12-20 – häfte 19-20 dubbelhäfte) med blått tryck och omslagsillustration av T(ycho) Ödberg. Omslagen tryckta hos Almqvist & Wiksells Boktr. Aktieb., Upsala utan uppgift om tryckår. Pris 25 öre per enkelhäfte, 50 öre för dubbelhäfte; komplett 2:50.

 På bakre omslaget till några av häftena hade man recensioner, på några gjorde man reklam för en ny upplaga av "Fänrik Ståls sägner", och på de sista annonserade man ut de bruna pärmarna till "Kapten Hatteras" - 75 öre kostade de.  Sista häftet kom ut i mars 1893. Samma omslagsillustration som till de tidigare häftena.

  

B. Inbunden i ett brunt, blindpressat och dekorerat klotband. Pris 3:75; pris för inbindningspärm 75 öre.

Det bruna bandet hade titeltext endast på ryggen. Jag har en extra pärm av just denna bok, där man kan se hur den är uppbyggd med tre kartongbitar. 

     

C. Inbunden i ett rött, illustrerat pappband med klotrygg. Pris 3:50. 


Variant: Från jorden till månen, 1893, med klotrygg och påklistrad ryggetikett av papper. Pris 3:50.

.

  .
3.1  Tsarens kurir. Från Moskva till Irkutsk. 

Ny, illustrerad upplaga, utgifven under ledning af G. Nordenskiöld. F & G Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolag, Upsala 1893. Underbara resor berättade af Jules Verne, prisbelönade af Franska Akademien. Översättare ej angiven (C. A. Swahn). Illustrerad (av Paul Férat). 424 sidor samt opaginerad karta mellan sidorna 192 och 193. 

A. Utgiven i 7 häften (Serie I, häfte 21-29) med omslagsillustration av T(ycho) Ödberg. Omslagen tryckta hos Almqvist & Wiksells Boktr. Aktieb., Upsala utan uppgift om tryckår. Pris 25 öre per enkelhäfte, 50 öre för dubbelhäfte; komplett 2:50. Samma omslagsillustration som till tidigare häften. Ej sett i häftesform.

Häftena 21-29 (häfte 21-27 enkelhäften, 28-29 ett dubbelhäfte) Tryckår 1893. Den utvikbara kartan sitter i häfte 24.

.

B. Inbunden i ett brunt, blindpressat och dekorerat klotband. Pris3:75; pris för inbindningspärm 75 öre.

C. Inbunden i ett rött, illustrerat pappband med klotrygg och på denna är klistrat en pappersremsa med titel med mera! Priset  är 3.50
D. Inbunden i ett rött, illustrerat pappband med röd klotrygg med titeln angiven. Pris 3:50.

Bernhard Krauth skriver (jan 2008):

In my book is a small sticker like a stamp in danish or swedish saying something about the price in 1917, but I do not understand it well, maybe it is interesting for you? Here what it says:

Boklädspriset pä denna volym har frän den 10 maj 1917, höjts med 50 öre. Albert Bonnier

 

4. Hector Servadacs resor och äfventyr i verldsrymden

Ny, illustrerad upplaga, utgifven under ledning af G. Nordenskiöld. F & G Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Almqvist & Wiksells Boktr.-Aktieb., Upsala 1893. Underbara resor berättade af Jules Verne, prisbelönade af Franska Akademien. Översättare ej angiven (C. A. Swahn). Illustrerad (av P. Philippoteaux). 478 sidor. 

A. Utgiven i 7 häften (Serie I, häfte 30-39 – häftena 34-39 dubbelhäften) med tryck i grönt och omslagsillustration av T(ycho) Ödberg. Omslagen tryckta hos Almqvist & Wiksells Boktr. Aktieb., Upsala utan uppgift om tryckår. Pris 25 öre per enkelhäfte, 50 öre för dubbelhäfte.

På häfte 36-37 finns en etikett med beställningssedel för pärmarna till de fyra första böckerna - bara att riva loss och skicka in! Sista häftet kom ut i maj 1893. Samma omslagsillustration som till tidigare häften. 

     

B. Inbunden i ett brunt, blindpressat och dekorerat klotband. Pris 4 kr; pris för inbindningspärm 75 öre.

C. Inbunden i ett rött, illustrerat pappband med klotrygg. Pris 3.75 


 

D. Inbunden i ett brunt, illustrerat pappband med klotrygg. Pris 3:75.

5. Begums fem hundra millioner. 

Ny, illustrerad upplaga, utgifven under ledning af G. Nordenskiöld. F & G Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Almqvist & Wiksells Boktr.-Aktieb., Upsala 1893. Underbara resor berättade af Jules Verne, prisbelönade af Franska Akademien. Översätare ej angiven (C. A. Swahn). Illustrerad (av L Bennett). 206 sidor.

A. Utgiven i häften (Serie I, häfte 40-43) med omslagsillustration av T(ycho) Ödberg. Omslagen tryckta hos Almqvist & Wiksells Boktr. Aktieb., Upsala utan uppgift om tryckår. Pris 25 öre per enkelhäfte, 50 öre för dubbelhäfte; komplett 1:25.

Häfte 40-43 i två dubbelhäften, tryckta 1893. Bakre omslagen är daterade i september 1893.
.

B. Inbunden i ett brunt, blindpressat och dekorerat klotband tillsammans med ”Jorden rundt på 80 dagar”. Pris 4:25; pris för inbindningspärm 75 öre.

 

C. Inbunden i ett rött, illustrerat pappband med klotrygg. Pris 1:75. 

Anm.. Ej sett i häftesform. 

Begums femhundra millioner på Beijers förlag från 1893 fanns uppenbarligen fortfarande i lager hos Bonniers (som hade köpt Bejers) år 1917, att döma av inklistrad etikett med besked att priset höjts med blygsamma 10 öre. Det var före bokreornas tid!

.

     

.

 

6.1  Jorden rundt på 80 dagar. 

Ny, illustrerad upplaga, utgifven under ledning af G. Nordenskiöld. F & G Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Almqvist & Wiksells Boktr.-Aktieb., Upsala 1893. Underbara resor berättade af Jules Verne, prisbelönade af Franska Akademien. Översättare ej angiven (nyöversättning). Illustrerad (av L. Bennett och A. de Neuville). 285 sidor samt opaginerad karta mellan sidorna 96 och 97. 

A. Utgiven i häften (Serie I, häfte 44-49) med omslagsillustration av T(ycho) Ödberg. Omslagen tryckta hos Almqvist & Wiksells Boktr. Aktieb., Upsala utan uppgift om tryckår. Pris 25 öre per enkelhäfte, 50 öre för dubbelhäfte; komplett 1:75.

Sist i serie 1 kom  "Jorden rundt på 80 dagar". Häfte 44-49 i tre dubbelhäften, även dessa tryckta 1893. Bakre omslagen är daterade oktober-november 1893. Bägge dessa sista titlar är nya för oss. När de gavs ut i det bruna dekorerade bandet, bands "Jorden rundt" in före "Begum"

.

B. Inbunden i ett brunt, blindpressat och dekorerat klotband tillsammans med ”Begums fem hundra millioner”. Pris 4:25; pris för inbindningspärm 75 öre.

C. Inbunden i ett rött, illustrerat pappband med klotrygg. Pris 2,50. 


 

7. Mathias Sandorf. 

Ny, illustrerad upplaga, utgifven under ledning af G. Nordenskiöld. F & G Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolag, Upsala 1893. Underbara resor berättade af Jules Verne, prisbelönade af Franska Akademien. Okänd översättare (samma översättning som i Lamms utgåva 1888). Illustrerad (av L Bennett). 569 sidor.

A. Utgiven i häften (Serie II, häfte 1-12). Pris 25 öre per enkelhäfte, 50 öre för dubbelhäfte.  

Häfte 1-12 (4 enkelhäften, 4 dubbelhäften) , tryckt 1893. Häftesbaksidorna är daterade december 1893 - mars 1894.

Serie II från Beijers. Alla har samma motiv och färg, bara text och numrering skiljer sig åt.

B. Inbunden i ett brunt, blindpressat och dekorerat klotband. Pris för inbindningspärm 75 öre.

C. Inbunden i ett rött, illustrerat pappband med klotrygg. C1: Pris 4,25. ,  C2: Pris 4 kroner.

D. Häftad, med senare tryckt omslag av grönt papper med omslagsillustration av T(ycho) Ödberg. Senare utgiven restupplaga – omslaget är märkt Albert Bonniers förlag. Pris 5 kr. 

 

Den andra är en häftad variant på grönt papper, med samma bild på framsidan som det röda bandet. Det bakre omslaget har påtryckt "Albert Bonniers Förlag" och har en förteckning över Jules Verne-romaner. Här finns t. ex Gröna strålen och Vägbrytarna i Stilla Havet, alltså gamla Lamm-upplagor, men också de senast Beijerutgåvorna fram till 1917. Bägge dessa ovanliga versioner är alltså utgivna på bokmarknaden tidigast 1917 - en lång livslängd! 1922 började Bonniers ge ut nya upplagor av Verne-romanerna, men de är inte med här.

 
E. Ett blått klotband (shirting); Illustrationen på främre pärmen är tryckt på papper och klistrad på plats. Bakre omslaget har en blindpressad ram, en liten blindpressad figur i mitten och ett bokbindarmärke: Lindmanssons Bokbinderi A. B., Stockholm.

Nordisk Uppslagsbok nämner att Lindmanssons Bokbinderi fanns från 1880-talet, och det finns med i en adresskalender för Stockholm år 1900 med adress Malmskillnadsgatan, men övertogs senast 1910 av Normans Bokbinderi på Kungsholmsbrogatan 26 B. I en annons från den tiden meddelar man bland annat att man utför partiarbeten, alltså s. k. handelsband och förlagsband.

Inlagan är alltså tryckt 1893, men jag skulle tro att bandet kommit till omkring år 1900 eller något senare och att det är ett sent förlagsband från Beijers. Detta styrks av att det på det främre försättsbladet sitter en liten etikett med texten: ”Boklådspriset på denna volym har från den 10 maj 1917 höjts med 50 öre. Albert Bonnier.”

Bonniers köpte Beijers förlag 1917, så då passade man nog på att höja priset på restlagret av Verne-romaner i Nordenskiöld-serien.

8.  Till jordens medelpunkt. 

Ny, illustrerad upplaga, utgifven under ledning af G. Nordenskiöld. F & G Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Almqvist & Wiksells Boktr.-Aktieb, Upsala 1894. Underbara resor berättade af Jules Verne, prisbelönade af Franska Akademien. Översättare ej angiven (Robert Bachmann). Illustrerad (av E. Riou). 273 sidor. 

A. Utgiven i häften (Serie II, häfte 13-18 – häfte 17-18 dubbelhäfte) med rött tryck och omslagsillustration av T(ycho) Ödberg. Omslagen tryckta hos Almqvist & Wiksells Boktr.-Aktieb., Upsala utan uppgift om tryckår (1894).

 Häftesbaksidorna är daterade april-maj 1894.

.

   

 

Detta var den andra boken i serie II, Priset per häfte var 25 öre, dubbelhäftet 50 öre. Uppmaningen på häftenas bakre omslag att köpa pärmar till boken har dateringen april 1894, medan insidan av häftenas bakre omslag  är daterad december 1893. Där påpekas också att den bruna originalpärmen innehåller både Till jordens medelpunkt och Ingeniör Roburs luftfärd.

   

B. Inbunden i ett brunt, blindpressat och dekorerat klotband. Pris för inbindningspärm 75 öre. Indbunden sammen med Robur (se nedenfor)

C. Inbunden i ett rött, illustrerat pappband med röd klotrygg med titeln angiven. Pris 2:25 . Findes også med prisen 2:50.

Två röda varianter har vi, med samma främre pärm, medan prisuppgiften på den bakre pärmen är 2:25 respektive 2:50. Även pärmryggen skiljer sig åt!
.

Anm. Sista häftet kom ut i april 1894. Ej samma omslagsillustration som till serie I. Illustrationen är också signerad G. Forsell. Troligen användes samma omslagsillustration till alla häftena i serie II.
 

9. Ingeniör Roburs luftfärd. 

Ny, illustrerad upplaga, utgifven under ledning af G. Nordenskiöld. F & G Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktie¬bolag, Upsala 1894. Underbara resor berättade af Jules Verne, prisbelönade af Franska Akademien. Okänd översättare (samma översättning som i Lamms utgåva 1887). Illustrerad (av L Bennett). 237 sidor.


A. Utgiven i häften (Serie II, häfte 19-23). Pris 25 öre per häfte.

Häfte 19-23 (alla enkelhäften) . Tryckår 1894. Alla häftena daterade maj 1894.

B. Inbunden i ett brunt, blindpressat och dekorerat klotband. Pris för inbindningspärm 75 öre. Indbundet sammen med Till Jordens medelpunkt (se ovenfor).

C. Inbunden i ett rött pappband med klotrygg, med en illustration av T. Ödberg. Pris 2:25. 

        

D.  Inbunden i ett rött pappband med klotrygg, med en illustration av T. Ödberg.  Med alternativ pappband och ingen prisuppgift på bakre omslaget.

E. Häftad, med senare tryckt omslag av grönt papper med omslagsillustration av T. Ödberg (samma som på det röda pappbandet). Senare utgiven restupplaga – omslaget är märkt Albert Bonniers förlag. Pris 2 kr.  . Inlagan är samma som i de röda banden. Den kan alltså ha getts ut tidigast 1917.


10. Den hemlighetsfulla ön. 

Ny, illustrerad upplaga, utgifven under ledning af G. Nordenskiöld. F & G Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolag, Upsala 1894. Underbara resor berättade af Jules Verne, prisbelönade af Franska Akademien. Översättare ej angiven (C. A. Swahn). Illustrerad (av Paul Férat). 756 sidor (de åtta första sidorna numrerade med romerska siffror).

A. Utgiven i häften  Pris 25 öre per häfte. 

Häftena 35-50 (alla enkelhäften) innehåller . Tryckår 1894. Häftesbaksidor daterade maj - december 1894.

.

   

B. Inbunden i ett brunt, blindpressat och dekorerat klotband. Pris 5.50, pris för inbindningspärm 75 öre.

C. Inbunden i ett rött pappband med klotrygg, med en illustration av T. Ödberg. Pris 4.25 (?). 

D. Inbunden i ett rött, blindpressat originalklotband med ryggtext i guld, identiskt med det originalklotband som Lamms utgåva från 1873-74 gavs ut i. 

E. Inbunden i papp-pärm med röd klotrygg och påklistrad illustration. Pris okänt.

F.  som E, men med grön klotrygg.

Eksemplar bunden i ett helklotband, rött, vackert dekorerat och i fint skick. Inga bokbindaretiketter finns i bandet. Men - är det ett originalband? Jag har aldrig sett en sådan variant förr. Troligen är det väl ett ovanligt påkostat privatband. Någon som vet mer?

Ännu en variant av Den hemlighetsfulla ön känner vi till - med klotrygg och tryckta papp-pärmar. Troligen lite senare utgiven!

Anm. ”Den hemlighetsfulla ön” gavs ut av Ljus förlag 1907- 1908 med uppgift att den översatts av G Nordenskiöld. Även denna utgåva är emellertid C A Swahns ursprungliga översättning!

11.1  En verldsomsegling under hafvet. 

Ny, illustrerad upplaga, utgifven under ledning af G. Nordenskiöld. F & G Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolag, Upsala 1894. Underbara resor berättade af Jules Verne, prisbelönade af Franska Akademien. Okänd översättare (samma översättning som i Lamms utgåva 1870-71). Illustrerad (av E. Riou och A. de Neuville). 538 sidor.

A. Utgiven i häften Pris 25 öre per häfte.

Häfte 24-34 (alla enkelhäften) innehåller "En verldsomsegling under hafvet". Tryckår 1894. Alla häftesbaksidorna daterade maj 1894.

B. Inbunden i ett brunt, blindpressat och dekorerat klotband. Pris 4.25, pris för inbindningspärm 75 öre.

C. Inbunden i ett rött pappband med klotrygg, med en illustration av T. Ödberg. Pris 4 kr. 

Från häfte 18 till häfte 40 är häftesbaksidorna identiska och daterade maj, men säkert har inte alla getts ut i maj månad. Häftena 41-49 är odaterade. 

D.  Inbunden i ett rødt, blindpressat och dekorerat klotband. Pris 4.25, pris för inbindningspärm 75 öre.

Ny , illustrerad upplaga,utgifven under ledning av G. Nordenskiöld.F. & G. Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm 1894.

Serien "Underbara Resor Berättede af Jules Verne".Med de originale franske illustrationer. 538 s.

Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolag, Upsala.Nyere rødt helshirtingsbind med de oprindelige papirpermer og ryg påklæbede.

Dekorationen på forpermen er med blomster og jordkloden, som også ses på de brune helshirtingsbind og andre af de røde bind fra forlaget. Denne variant af denne titel er ny i samlingen.

.

 

12  Kapten Grants uppsökande. 

Resa kring jorden längs 37:e södra parallellen. I-III.

Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. M. Polheimers Boktryckeri, Malmö 1899-1900. Okänd översättare (samma översättning som i Lamms utgåva 1873-74). Illustrerad (av Emile Riou). 268+240+216 sidor. 

Okänt om boken gavs ut häftad och/eller inbunden. 

A1. Inbunden i papp-pärm med blå klotrygg och påklistrad illustration. Pris 5 kr. 

A.2. Samma klotrygg som i version A, men en annan pärmbild. Priset har gått ner från 5 kr till 4.50, så man kan väl anta att detta är en restupplaga som försetts med nya pärmar. Beijers var ju kända för sin ”restupplagehantering”.

B. Blågrått eller grågrönt klotband med ryggtext i guld och text och enkel dekor i svart tryck på främre pärmen. Pris 5 kr. 

3.2  Tsarens kurir. Från Moskva till Irkutsk. 

Ny, illustrerad upplaga, utgifven under ledning af G. Nordenskiöld. F & G Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Tryckt hos Beijers Bokförlagsaktiebolag, 1906. Översättare ej angiven (Robert Bachmann). Illustrerad (av Paul Férat). 454 sidor. 

A. Häftad med omslag av gråbeige kartong och omslagsillustration i svart, grått och gult med svårläst signatur (LS?). Pris 2.50.

Anm.  Enligt Asplund utkom det två upplagor detta år. I så fall går det troligen  inte att skilja dem åt. Boken gavs ut endast i häftat skick.
 

6.2  Jorden rundt på 80 dagar. 

Ny, illustrerad upplaga, utgifven under ledning af G. Nordenskiöld. Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Tryckt hos Beijers Bokförlagsaktiebolag, 1906. Översättare ej angiven (samma översättning som 1893). Illustrerad (av L. Bennett och A. de Neuville). 304 sidor. 

A. Häftad, med omslag av gråbeige kartong och omslagsillustration i svart och vitt av signaturen LSg(?). Pris 1:75.

Anm. I mitt ex sitter en inklistrad etikett med uppgiften att boklådspriset från den 10 maj 1917 har höjts med 50 öre. Boken gavs ut endast i häftat skick.
 

13. I pälsverkens land. Vid sjuttionde breddgraden. 

Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Tryckt hos Beijers Bokförlagsaktiebolag, 1906. Översättare ej angiven (samma översättning som i Lamms utgåva 1874). 408 sidor.

A. Häftad med omslagsillustration av signaturen LSg (?). Pris 3:75.

Anm. Boken gavs ut endast i häftat skick.
 

11.2  En världsomsegling under havet. 

Ny, illustrerad upplaga, utgifven under ledning av G. Nordenskiöld. Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Tryckt hos Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm 1914. Underbara resor berättade af Jules Verne. Översättare ej angiven (samma översättning som i Lamms utgåva 1870-71 och i utgåvan från 1894, men reviderad med beaktande av rättstavningsreformen 1904). Illustrerad (av E. Riou och A. de Neuville). 479 sidor. 

A. Häftad, med en illustration av T. Ödberg. Pris 3 kr.

B. Inbunden. Pris 4.25.

C. Inbunden i ett pappband med blå klotrygg, med en illustration av T. Ödberg. Pris 4:75.

Anm. C-versionen är troligen försedd med ett senare tryckt band. Ej sett version B.
 

14.  Fem veckor i ballong eller En upptäcktsresa i Afrika av tre engelsmän. 

Beijers  Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Tryckt hos Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm 1916. Okänd översättare (samma översättning som i Lamms utgåva 1880 och1887). 235 sidor. 

A. Häftad med omslagsbild i flerfärg, signerad B Olson. Pris 2.25.

B. Samma. Kartonnerad med röd klotrygg. Pris 3 kr.

Även i detta ex sitter en etikett med uppgiften att priset från den 10 maj 1917 har höjts med 50 öre, undertecknat Albert Bonnier.


 
15  Kazallons loggbok ombord på Chancellor. 

Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Tryckt hos Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm 1916. Okänd översättare (samma översättning som i Lamms utgåva 1875). 153 sidor. 

A. Häftad med omslagsteckning (av Riou?). Pris 1.50.

B. Kartonnerad med mörkröd klotrygg. Ryggtext saknas. Bakre omslag blankt, förutom prisuppgift. Pris 3 kr.

16 En kapten om femton år. Förra-senare delen. 

Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Tryckt hos Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm 1916. Översättare C. A. Swahn (samma översättning som i Lamms utgåva 1878, men reviderad med beaktande av rättstavningsreformen 1904). 163+ 175 sidor. 

A. Häftad med en omslagsillustration (samma som till del 2 av Lamms utgåva 1878). Pris 3 kr.

B. Inbunden i ett pappband med blå klotrygg, med en omslagsillustration (samma som till del 2 av Lamms utgåva 1878). Pris 3:75.

Anm. I mitt ex sitter en inklistrad etikett med uppgiften att boklådspriset från den 10 maj 1917 har höjts med 50 öre.
 

17 Ånghuset eller En färd genom Norra Indien. I-II. 

Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Tryckt hos Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm 1916. Översättare ej angiven (C. A. Swahn, samma översättning som i Lamms utgåva 1880, men reviderad med beaktande av rättstavningsreformen 1904)).  174+169 sidor. 

A. Häftad med omslagsillustration av A. Olson. Pris 3 kr.

B. Inbunden i ett pappband med orange klotrygg, med en omslagsillustration av A. Olson. Pris 3:75.

Anm. Mitt ex av version B har priset överstämplat till 4.25. 
 

18.  Åttahundra mil på Amasonfloden. Förra-senare delen. 

Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm. Tryckt hos Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm 1916. Översättare C. A. Swahn (samma översättning som i Lamms utgåva 1881, men reviderad med beaktande av rättstavningsreformen 1904). 142+118 sidor.

A. Häftad med omslagsillustration av A. Olson. Pris 2:75.

B. Inbunden i ett pappband med orange eller röd klotrygg, med en omslagsillustration av A. Olson. Pris 3:50.C. Om Gustav Nordenskiöld.

Henrik Ramsays bok ”Nordenskiöld sjöfararen”, som ju handlar om A. E. Nordenskiöld, innehåller också några uppgifter om sonen Gustaf Nordenskiöld, utgivaren av Jules Verne-romaner på Beijers förlag. 

A. E. Nordenskiöld kom ursprungligen från Finland, men blev svensk medborgare. Han gifte sig med Anna Maria, född Mannerheim. De fick sex barn. A. E. Nordenskiöld var en framgångsrik polarforskare, men över familjen vilade en sorgens skugga. Äldsta dottern Maria, dog i tbc 1885, tjugo år gammal. 

Familjen bodde i Stockholm och hade ett sommarställe utanför Trosa. Man hade ett stort umgänge, i vänkretsen syntes bl a Sven Hedin, Axel Klinckowström och Viktor Rydberg. 

Sonen Gustaf hade valt paleontologi som specialämne. Tillsammans med bl. a. kamraten Axel Klinckowström gjorde han en forskningsresa till Spetsbergen. Gustaf kom hem med fina växtfossil från Isfjorden. Även Gustaf visade emellertid tecken på tbc, och begav sig iväg på en forskningsresa till det torra och soliga Arizona för att bli bättre. Hans etnografiska rapport ”The Cliff Dwellers of Mesa Verde” uppmärksammades mycket och fick stor betydelse för senare forskning. Men tbc:n blev han inte av med. Under resan till Mörsils sanatorium dog den unge Gustaf. 
I boken finns också ett släktträd, som ger mer information om släkten.

Källor:
Asplund, Uno: Jules Vernes underbara resor. Hans liv, böcker, pjäser och filmer. Niloe 1973. 
Peter Harolds bibliografi över Jules Vernes verk på svenska, publicerad på Jules Verne-portalen.
Svenskt biografiskt lexikon. Band 27. 
Svensk Bokkatalog 1890-1920.
Universitetsbibliotekets i Lund samlingar. 
Min egen Jules Verne-samling.