Svenske Jules Verne-Forlag:


  

Oscar L Lamms förlag 1870 - 1890

 

Forlagsstempel (Jean Claesson)


 

af Lars-Erik Nygren

Ludvig Oskar Lamm var född 1829 i Göteborg, och dog 1890 i Stockholm. Släkten Lamm kom till Sverige omkring 1780. Släkten innehåller flera kända företagare, politiker och forskare. Ludvig Oskar Lamm ägde 1857-1864 Gumperts bokhandel i Göteborg och startade 1865 sitt förlag i Stockholm, som märkligt nog, med tanke på hans namn, benämndes Oscar L Lamms förlag. Av för mig okänd anledning finns i vissa av förlagets böcker ett förlagsemblem med årtalet 1856. Förlaget gav huvudsakligen ut skönlitteratur och barnböcker. Efter Lamms död övertogs förlaget av F & G Beijers förlag, som ju fortsatte att ge ut Verne, och ofta utnyttjade Lamms förlagor. Beijers i sin tur övertogs sedermera av Bonniers, som fortsatte Verne-utgivningen. 

Oskar L Lamms förlag gav tidigt ut Jules Vernes böcker på svenska – endast Albert Bonnier var före med ”En luftballongresa genom Afrika” år 1863. 1870-71 kom ”En verldsomsegling under hafvet” på Lamms förlag, och den skulle sedan följas av ytterligare inte mindre än 22 förstautgivningar av Jules Vernes verk på svenska! Det är en prestation som inget annat förlag klarat av, inte ens Delta, som annars var en flitig Verne-utgivare. 

Allt i allt gav förlaget ut följande av Jules Verne på svenska. Några kommentarer. De häftade Verne-böcker från Lamms förlag som jag sett, har nästan alla en omslagsillustration. Man kan kanske anta att även de övriga har det. Förekomsten av originalinbundna böcker är oklar; det är möjligt att man började med att sälja en titel i häftat skick och att den inbundna varianten kom lite senare, kanske först med en andratryckning. Titeln har angetts som den står på titelbladet – titeln på omslaget kan ju vara annorlunda. En del prisuppgifter har hämtats från förlagsreklam i senare utgivna böcker och kan avvika från vad som gällde när boken gavs ut. Några upplagor har kunnat beläggas endast genom förlagsreklam på omslagen senare utkomna böcker. Om inga andra belägg finns, får sådana uppgifter betraktas med skepsis, tills de belagts även på annat sätt. Några upplagor som redovisats på annat håll har tagits upp här, men jag har markerat om jag inte kunnat belägga dem själv på något sätt.  

4 forlagskataloger fra Lamm:

Förlagskatalog 1872-1883

Förlagskatalog 1872-1888

Förteckning öfver nyare böcker 1881

Årskatalog 1887.

Det förekommer en del fel i katalogerna. Kapten Grants uppsökande anges t ex konsekvent ske längs den 3:e södra parallellen. Martin Paz och Ett drama i Mexiko får i alla katalogerna titeln ”Martin Paz och ett  äfventyr i Mexiko”. Den hemlighetsfulla ön får heta ”En hemlighetsfull ö”, som om det funnes flera sådana…

I katalogerna anges att de flesta av Vernes romaner går att få inbundna till ett högre pris, men det anges inte vilka det gäller. Vi får leva med den osäkerheten tills vi lyckats finna alla band!

Katalog 1872 - 1883:

Lamms katalog från 1881.

 

Lamms katalog fra 1887:


Lamms förlagskatalog 1872-1888. Omslagssidan först. 

   

I slutet hade man en avdelning med förslag på julinköp, och den hade en egen förstasida. Man satsade verkligen på Jules Verne! Fyra helsidor med reklam för fyra av Vernes böcker! Det fick ingen annan författare! Det vara bara Robert Louis Stevensons nyutkomna bok ”Den underbara Skattkammar-Ön” som fick en helsida!

   

   

........

1: En verldsomsegling under hafvet.  

första upplagan 1870-1871, en andra upplaga 1879-1880 och en tredje förmodligen omkring 1880. Fortfarande saknar vi många uppgifter om den andra och tredje upplagan (egentligen den tredje och fjärde, för Hugo Pettersson hade också gett ut boken 1872!).

Första upplagan:  I-II. Bergström & Lindroth, Stockholm 1870-1871. Anonym översättning. 2+235 sidor plus 4 reklamsidor samt 286+1 sidor.  Häftad i två delar med omslagsillustrationer av Riou. Den första kostade 1 Rdr (Riksdaler!) och 75 öre, den andra 2 Rdr och 25 öre. 

   

Andra upplagan: En verldsomsegling under hafvet. I-II. Ny upplaga (andra) af Jules Vernes arbeten I. Central-Tryckeriet, Stockholm 1879-1880. Omslaget tryckt hos Centraltryckeriet, Stockholm 1880 (alla häftena). Anonym (samma) översättning. 497+1 sidor samt en onumrerad sida mellan sidorna 240 och 241, utgörande titelblad till del II. Utgiven i tre häften med omslagsillustrationer (tredje häftet är egentligen häfte 3-4 i ett häfte). Pris 3:50 (75 öre, 1:- och 1.75 per häfte). 

Kolofonsidan till del I har tryckåret 1879, medan omslagen till alla häftena har tryckåret 1880. Del II börjar på sidan 233, alltså redan i häfte I:2! Häftet märkt I:3-4 innehåller alltså merparten av del II. Att denna upplaga ska finnas i ett originalband framgår av förlagskatalogen från 1881. Här visas de tre häftesomslagen samt en reklamsida, där det framgår att en ny upplaga skulle ges ut även av "Fem veckor i en ballong", "Från jorden till månen" och "Kapten Hatteras reseäfventyr.

   

Samma. Blindpressat originalklotband. Pris 4:75.

 Förlagets dekorerade originalklotband belagt i annons på bakre omslaget till ”Vägbrytarne i Stilla Hafvet”.

Tredje upplagan:  En verldsomsegling under hafvet. I-II. Tredje upplagan. Central-Tryckeriet, Stockholm. Okänt tryckår. Anonym (samma) översättning. Häftad i ett band. Pris 3:50.
Anmärkning: Ej sett. Ej hos Asplund eller i Svensk Bokförteckning. Belagd endast genom förlagsreklam på baksidan av ”Mathias Sandorf” och ”Arkipelagen i eld och lågor”. 

 I alla katalogerna finns uppgiften ”Ny upplaga”, men det anges inte vilken. Allt tyder i alla fall på att det är tredje upplagan som annonseras i katalogen 1887, där den erbjudes i ett häfte.

2: Från jorden till månen. 

Första upplagan: I-II. Bergström & Lindroth, Stockholm 1871. Anonym översättning. 211+1 samt 213+3 sidor. Häftad i två delar med omslagsillustrationer. Pris 1:50 respektive 1:75 per del.

Boken torde också finnas i förlagets dekorerade originalklotband, har dock ej sett något sådant.
 

   

Andra upplagan: Från jorden till månen. I-II. Ny upplaga af Jules Vernes arbeten III). Central-tryckeriet, Stockholm 1881. Anonym (samma) översättning. 186+1 samt 190+2 sidor. Troligen utgiven i fyra häften med omslagsillustrationer. Pris 3:- (75 öre per häfte).  

   

På böcker från Lamms förlag under åren närmast därefter saknas den här boken i listan över tillgängliga böcker, så den hade säkert sålt slut! 1881 kom en ny upplaga, eller snarare två: andra och tredje upplagan. De verkar vara omöjliga att skilja från varandra, men vi skulle behöva se flera exemplar!  Häftad kostade den 3 kr, inbunden 4:75.

Förlagets dekorerade originalklotband (Bandet har nog varit på en lång resa, för det har en tillskrift på försättsbladet: ”Henning Lofstedt, Lockport, Illo, den 10de april 1877.”  Loftsedt ska säkert vara Löfstedt och Illo står väl för Illinois.)


Tredje upplagan: Från jorden till månen. I-II. (Tredje upplagan.) Central-tryckeriet, Stockholm 1881. Anonym (samma) översättning. 186+1 samt 190+2 sidor. Häftad i två delar med omslagsillustrationer. Pris 3 kr (1.50 per del).  ..

Anmärkning: Universitetsbibliotekets i Lund exemplar har en blyertsnotering på titelbladet: ”[3 uppl.]”, i övrigt inget som anger vilken upplaga det är – oklart om det verkligen är den andra eller tredje upplagan. Om det verkligen är en tredjeupplaga, är den oskiljbar från den andra upplagan. Belagd även genom förlagsreklam på bakre omslaget till ”Arkipelagen i eld och lågor”.   
Det anges klart att det är tredje upplagan som saluförs i katalogen 1887. 

3: Kapten Hatteras’ rese-äfventyr. 

Första upplagan: I-II. Bergström & Lindroth, Stockholm 1872. Översättning av Robert Bachmann. 253+1 samt 238+1 sidor. Utgiven i ett häfte med omslagsillustrationer på främre och bakre omslag. Pris 3:75.

     

     

Andra upplagan: Kapten Hatteras’ rese-äfventyr. I-II. Andra upplagan. Bergström & Lindroth, Stockholm 1873. Översättning av Robert Bachmann. Med 60 illustrationer, interfolierade utan sidnumrering – den första som frontespis. 253+1 samt 238+1 sidor samt 60 opaginerade illustrationer. Häftad i en del med omslagsillustration (ej samma som första upplagan). Pris 5 rdr. Häftad har vi inte sett den ännu, men den torde ha samma omslagsillustration som versionen med klotrygg med priset 5:50 påtryckt.

Den tredje versionen här är det sedvanliga dekorerade helklotbandet, som vi hittills har sett i blått klot enbart. Här är en variant i svart klot, mer påkostad guldtryck!

1887 påbörjade Lamm en nyutgivning av Vernes romaner i en serie "Jules Vernes reseskildringar". Först i serien kom en ny, tredje upplaga av "Kapten Hatteras". Den kom enbart ut i en kartonnerad version  med priset 4 kr .

Tredje upplagan: Kapten Hatteras’ rese-äfventyr. I-II. ”Jules Vernes reseskildringar (1)”. Tredje upplagan. O. L. Svanbäcks Boktryckeri-Aktiebolag, Stockholm 1887. Översättning av Robert Bachmann. Illustrerad av Riou. 268+2 samt 263+1 sidor.  Kartonnerad till priset 4 kr . (lite större format än 1873-utgåvan)

Anmärkning: I Svensk Bokförteckning anges F&G Beijers som förlag – kanske som distributör eller för en restupplaga. 

....

4: Till jordens medelpunkt. 

Första upplagan: Bergström & Lindroth 1873. Anonym översättning (Robert Bachmann). 261 sidor. Häftad med omslagsillustration. Pris 2 rdr rmt (riksdaler riksmynt). 
Anmärkning: Enligt annons på baksidan av Kapten Grants uppsökande ska översättaren vara Robert Bachmann – kanske kan man anta att han översatt flera av Lamms utgåvor? 


Andra upplagan: Isaac Marcus’ Boktryckeri-Aktiebolag, Stockholm 1873. Anonym (samma) översättning. Med 30 illustrationer av Riou insprängda i texten. 306 sidor. Häftad med omslagsillustration av Riou. Pris 3 rdr rmt.  

Samma. Blindpressat originalklotband med text och dekor i guld. Pris 4 kr.

Tredje upplagan:  Isaac Marcus’ Boktryckeri-Aktiebolag, Stockholm 1877. Anonym (samma) översättning. Med 30 illustrationer av Riou insprängda i texten. 280 sidor. Häftad med omslagsillustration av Riou. Pris 3 kr. 

Alla tre upplagorna har alltså olika omslag!  priset för den häftade versionen var 3 kr, inte 3 riksdaler! 1873 hade man i Sverige en myntreform och riksdalern ersattes av kronan det året.

         


Uno Asplund redovisar också en fjärde upplaga från Lamms förlag, som skulle ha getts ut år 1878. Denna finns inte i Libris och vi har heller inte sett den. I förlagskatalogerna finns bara tredje upplagan angiven ännu 1887, så Asplunds uppgift om en fjärde upplaga är säkert inte korrekt. Om den inte dyker upp, förstås...


5: Tre Ryssars och tre Engelsmäns äfventyr i södra Afrika. 

Första upplagan: Bergström & Lindroth, Stockholm 1873. Anonym översättning. 26 opaginerade helsidesillustrationer av Paul Férat. 237 sidor samt 24 opaginerade blad med illustrationer. Häftad med omslagsillustrationer på både främre och bakre omslag av Férat. Pris 2:75. 

   

Anmärkning: Omslagsillustrationerna ingår i de 26 – endast 24 finns på hela blad inne i boken. Boken torde också finnas i förlagets dekorerade originalklotband, har dock ej sett något sådant. 

Andra upplagan: Tre Ryssars och tre Engelsmäns äfventyr i södra Afrika. Bergström & Lindroth, Stockholm 1874. Anonym (samma) översättning. 26 opaginerade helsidesillustrationer av Paul Férat. 261 sidor. Häftad. Pris 2:75. 
Samma. Blått, blindpressat originalklotband med text och dekor i guld på främre pärm och rygg. Pris 3.75.

     

Anmärkning: Ej sett häftat ex. 

Tredje upplagan: Tre Ryssars och tre Engelsmäns äfventyr i södra Afrika.  Central-tryckeriet, Stockholm 1878. Anonym (samma) översättning. Med 24 illustrationer av Paul Férat. 256 sidor. Häftad. Pris 2:75. 
Samma. Blått, blindpressat originalklotband med text och dekor i guld på främre pärm och rygg. Pris 3:75.
Samma. Brunt, blindpressat originalklotband med text och dekor i guld på främre pärm och rygg. Pris 3:75.

   

Anmärkning: Ej sett häftat ex. 

Både i katalogen 1872-88 och 1887 års katalog gör man reklam för tredje upplagan. 1872-88 finns också en helsidesannons för ”Tre ryssar”, där det står 2:a upplagan!  Någon fjärde upplaga finns nog inte!

6: Kapten Grants uppsökande. Resa kring jorden längs trettiosjunde södra parallellen.


Första upplagan:  Bergström & Lindroth 1873-1874 (den första del trycktes 1873, del 2 och 3 först efter årsskiftet). Anonym översättning. Med 50 illustrationer av Riou. 2+268, 262 samt 230 sidor. Udgivet i två delar med omslagsillustrationer av Riou. Pris 2 rdr för första delen, 2 rdr för andra delen (omfattande del II-III).  

   

Samma. Ett brun-gult blindpressat originalklotband med text och dekor i guld på främre pärm och rygg. Pris 7 kr. Samma i grönt och blått.

     

Det är första gången vi sett en av Lamm-romanerna i tre olika färgade klotband!

Anmärkning: De onumrerade sidorna i första delen utgörs av ett extra titelblad, som ofta saknas i inbundna exemplar. I förlagsreklam på senare böcker anges priset för häftad version till 5:75. Lite kuriosa: På bakre omslaget till första delen annonseras ”Kapten Hatteras Reseäfventyr” och ”Till Jordens medelpunkt”, bägge med priser angivna i riksdaler. På andra delens bakre omslag anges priserna istället i kronor!

Anmärkning 2. 1887 började Lamms ge ut nya upplagor i en serie ”Jules Vernes reseskildringar”. Först kom ”Kapten Hatteras äfventyr”, sedan skulle ”Kapten Grants barn komma”. Denna senare upplaga har dock inte kunnat beläggas. 

På bakre omslaget till första delen talar man om, att direkt efter årsskiftet skulle nästa Verne-bok ges ut: "Vid sjuttionde breddgraden"...

7: Vid sjuttionde breddgraden (I pelsverkens land). 

.

I-II. Bergström & Lindroth, Stockholm 1874. Anonym översättning. 492 sidor. Häftad i ett band med omslagsillustration. Pris 4 kr.  

.

.

Samma. Ett blått blindpressat originalklotband med text och dekor i guld. Pris 5 kr.

Anmärkning: Del två börjar på sidan 245.

.

8: Den hemlighetsfulla ön. 

Första upplagan: Bergström & Lindroth, Stockholm 1874-1875. I (Skeppsbrottet i luften), II (Den öfvergifne) och III (Öns hemlighet). Översättning av C. A. Swahn. 4+235, 244 samt 231 sidor. Häftad i tre delar med omslagsillustrationer. Pris 5:75 (1:75, 2:- respektive 2:- per del). 

.

       

.
Samma. Ett blått, blindpressat originalklotband med text och dekor i guld på ryggen. Pris 7 kr.
Samma. Ett rött , blindpressat originalklotband med text och dekor i guld på ryggen. Pris 7 kr. 

.

   

Anmärkning: Första delen tryckt 1874, andra och tredje 1875. Mitt ex av den röda originalpärmen innehåller Beijers-upplagan från 1894 (!), men pärmen är identisk med övriga originalpärmar från Lamm.

.

Andra upplagan: Bergström & Lindroth, Stockholm 1876-1881. I-III. I (Skeppsbrottet i luften), II (Den öfvergifne) och III (Öns hemlighet). Översättning av C. A. Swahn. 4+235, 244 samt 231 sidor. Häftad i tre delar med omslagsillustrationer. Pris 5:75. 

.

   
.

   Anmärkning: Del I tryckt 1876, del II 1877 och del III 1881. Boken kan också finnas i förlagets dekorerade originalklotband.

.
9: Kazallons loggbok ombord på Chancellor.

Första upplagan: Isaac Marcus’ Boktryckeri-Aktiebolag, Stockholm 1875. Anonym översättning. 198 sidor. Häftad med omslagsillustration. Pris 1:75. 
Samma. Ett rött blindpressat originalklotband med text och dekor i guld. Pris okänt. 

Blått klotband . Det röda bandet saknar ryggtext, vilket detta blåa band har, men frågan är om det är en originaltext? Den harmonierar illa med alla andra ryggtexter på Lamms band.  Boken har en bokhandelsetikett på insidan av främre pärmen: N. P. Pehrsson, f. d. D F Bonniers Bokhandel, Göteborg.

Anmärkning: Ej sett häftad. Första och andra upplagan är inte möjliga att skilja mer än på omslaget.   Alltså okänt om de to klotbind är första eller andra upplagan!

Andra upplagan: Isaac Marcus’ Boktryckeri-Aktiebolag, Stockholm 1875. Anonym översättning. 198 sidor. Häftad med omslagsillustration. Pris 1:75. 
Anmärkning: Saknas hos Asplund. 

Fortfarande har jag inte lyckats få se ett häftat exemplar av "Kazallons loggbok", 1875 i första upplagan. 

 

10: Tsarens kurir. Från Moskva till Irkutsk I-II. 

Första upplagan: Bergström & Lindroth, Stockholm 1876. Översättning C. A. Swahn. 196+183 sidor. Häftad i två delar med omslagsillustrationer. Pris 1.75 respektive 1.50 per del.

Anmärkning: Omslagstitel ”Tsarens kurir eller Michel Strogoff”. 

   

Samma. Ett blått blindpressat originalklotband med text och dekor i guld på främre omslag och rygg. Pris 4:25.Andra upplagan: Tsarens kurir. Från Moskva till Irkutsk. I-II.  Bergström & Lindroth, Stockholm 1877-1878. Översättning C. A. Swahn. 196+183 sidor. Häftad i två delar med omslagsillustrationer. Pris 1.75 respektive 1.50 per del. 

   

Samma. Ett blått blindpressat originalklotband med text och dekor i guld på främre omslag och rygg. Pris 4:25.
Anmärkning: Asplund anger tryckår 1877 och tar upp även en tredje upplaga, tryckt 1878. Denna har inte belagts på annat sätt och den finns inte i UB:s katalog eller i Svensk Bokförteckning. Kan det vara så att det är den andra delens tryckår som spökar?

Ingen upplagebeteckning finns i katalogerna. 

11: Hector Servadacs resor och äfventyr i verldsrymden I-II

Isaac Marcus’ Boktryckeri-aktiebolag, Stockholm 1877. Översättning C. A. Swahn. 2+331 samt 224 sidor. 

a) Häftad i två delar med omslagsillustrationer. Pris 2 kr per del.

.

     

.

b) Samma. Ett blått blindpressat originalklotband med text och dekor i guld på främre omslag och rygg. Pris 5:25.

.


.

c) Samma. Ett grönt blindpressat originalklotband med text och dekor i guld på främre omslag och rygg. Pris 5:25.

.

Endast en upplaga är belagd.  Nästa gång den kom ut var det i Beijers version 1893.

12: En kapten om femton år I-II. 

Jules Vernes nyaste arbeten I. Centraltryckeriet, Stockholm 1878. Översättning C. A. Swahn. 213+230 sidor. Häftad i två delar med omslagsillustrationer. Pris 4 kr (2 kr per del). 
Samma. Blindpressat originalklotband. Pris 5:25.
 

   

13: Martin Paz och Ett drama i Mexico. Berättelser. 

Isaac Marcus’ Boktryckeri-aktiebolag, Stockholm 1878. Anonym översättning. 110 sidor. Häftad med omslagsillustration (av Ferat). Pris 1 krona.
Anmärkning: Martin Paz finns på sidorna t o m 72, Ett drama i Mexico därefter på sidorna 73-110. Martin Paz kom bara häftad.

.

.

14: En kines ute på äfventyr. Jules Vernes nyaste arbeten II.

M. W. Wallberg & Comp. Boktryckeri, Norrköping 1879. Omslaget tryckt i Centraltryckeriet, Stockholm 1879. Översättning C. A. Swahn. 227 sidor. Häftad i två delar med omslagsbild föreställande Jules Verne. Pris 1 kr respektive 75 öre. Något originalband fanns inte.

.

15: Begums fem hundra millioner. Jules Vernes nyaste arbeten III. 

M. W. Wallberg & Comp. Boktryckeri, Norrköping 1879. Omslaget tryckt i Centraltryckeriet, Stockholm 1879. Översättning C. A. Swahn. 192 sidor. Häftad med omslagsillustration. Pris 1:75. 
Samma. Blindpressat originalklotband. Pris 2:75.

16: Ånghuset eller En färd genom norra Indien. Jules Vernes nyaste arbeten IV. 

M. W. Wallberg & Comp. Boktryckeri, Norrköping 1880. Omslaget tryckt i Centraltryckeriet, Stockholm 1880. Översättning C. A. Swahn. 222+2 samt 215 sidor. Häftad i två delar med omslagsillustrationer. Pris 2 kr per del. 
Samma: rött och blått blindpressat originalklotband med text och dekor i guld på rygg och främre pärm. Pris 5:25. Den röda har vi inte på bild, men den blå finns

.

  

     

.


17: Fem veckor i ballong eller En upptäcktsresa i Afrika af tre Engelsmän.

Ny upplaga af Jules Vernes arbeten II. 

Centraltryckeriet, Stockholm 1880. Anonym översättning. 283 sidor. Utgiven i tre häften med omslagsillustrationer. Pris 2.25.

Bagside af hefte 1 1880:

"Fem veckor i ballong", 1880 i ett rött vackert klotband, med den röda färgen väl bevarad även på ryggen, som ju annars oftast är blekt. 


Fem veckor i ballong eller En upptäcktsresa i Afrika af tre Engelsmän. Andra upplagan. Centraltryckeriet, Stockholm 1887. Anonym (samma) översättning. 283 sidor. Häftad. Pris 2.25.
Anmärkning: Ej sett.


18: De geografiska upptäckternas historia.

I. Från äldsta tider till slutet af sjuttonde århundradet. 

II. Det adertonde århundradets stora sjöfarande. 

III. Det adertonde århundradets stora sjöfarande.

1879 började Lamms förlag ge ut Vernes bok om de geografiska upptäckternas historia. Utgivningen omfattade tre delar, vanligen anges åren 1880-1884.  Åtminstone de bägge första delarna gavs ut  i häften.

Första delen omfattade sju häften, fast häfte 3-4 gavs ut i ett, och 5-7 i ett. Omslagen till de fyra första häftena är tryckta 1879. Eftersom titelblad och innehållsförteckning följde med det sista häftet står det 1880 som tryckår på kolofonen. På bakre omslaget till häfte 3-4 görs reklam för den nyligen utkomna ”Begums miljoner”, som ju trycktes 1879.

Andra delen gavs också ut i sju häften 1880. Priset per del i häften var 7 kronor. Först i häfte 3-4 gör man reklam för ”Ånghuset”, tryckt 1880 – på bakre omslaget till ”Ånghusets” första del anges att man då gett ut första bandet och första häftet till andra bandet.  

Även tredje delen 1884 kom ut i häften. Märkligt nog har tredje delen (felaktigt) samma titel som del 2 – den innehåller ju det nittonde århundradets stora sjöfarare.

   

 Alla delarna gavs också ut inbundna i klotband av samma slag som de flesta övriga av Lamms verk. De finns i åtskilliga färger: röda, ljusbruna, mörkbruna, blåa och gröna – fem färgvarianter har vi väl sett? Priset var 14 kr per band.

Centraltryckeriet, Stockholm 1880, 1880 respektive 1884. Med illustrationer och kartor. Översättning C. A. Swahn. XV+512, XII+1+514 samt IX+1+490 sidor. Del I och II utgiven i vardera sju häften à 1 kr.
Samma. Häftad i tre delar. Pris 7 kr per del (7:50 enligt Svensk Bokförteckning 1876-1885).
Samma. Tre bruna blindpressade originalklotband med text och bild (samma som på sidan 376 i del I) i guldtryck. Pris 9 kr per del.
Samma. Tre ljusblåa blindpressade originalklotband med text och bild (samma som på sidan 376 i del I) i guldtryck. Pris 9 kr per del. 

Samma: Tre röda blindpressade originalklotband med text och bild (samma som på sidan 376 i del I) i guldtryck. Pris 9 kr per del. 

.

.

Anmärkning 1: Nej, jag har inte skrivit fel beträffande undertiteln på del III! Del III har samma undertitel som del II, men del III handlar bl a om upptäckterna till lands under 1800-talet, om världsomseglingar och om polarfärder. 
Anmärkning 2. Endast sett inbundna ex. När Ånghuset kom ut, hade första delen (7 häften) och andra delens första häfte utkommit. På ”Åtta hundra mils” bakre omslag anmäles att första och andra bandet i sin helhet utkommit (pris häftad 14 kr, inb 18 kr). I ”Ingeniör Roburs luftfärd” 1887 anges endast priset för komplett häftad och inbunden upplaga. Inga belägg finns för att tredje delen gavs ut i häften.


Smuk version fra Lars-Es samling.
 


En grøn version fra Tradera.com 
En version fundet af Henrik på den danske ø Ærø (2013)

Det sista reklambladet är medbundet i Åtta hundra mil på Amasonfloden., och där finns en annons för ”De geografiska upptäckterna”, som bekräftar att de bägge första banden såldes även häftade. Det visste vi innan, men det är trevligt att se det i tryck!

Inte i någon av katalogerna anges att tredje delen getts ut i häften. Troligen har den ändå kommit i häften – det finns ju inte någon anledning att sälja den häftesvis när alla häftena kommit ut. Häftena såldes ju på prenumerationsbasis.

En sak skiljer sig åt på mellan olika exemplar av Lamms originalband av Vernes "Geografiska upptäckter" , förutom färgen. Siffrorna på ryggen på de lika delarna är inte konsekvent utformade - helt i linje med hur det brukar vara med Lamms band! Se på de bifogade bilderna.

Det röda bandet som jag köpte häromdan har romerska siffror på alla tre banden. Ett ljusbrunt exemplar  har arabisk etta och två, romersk trea. Ett mörkare brunt exemplar har romersk etta och trea, arabisk tvåa. Ibland är det punkt efter de romerska siffrorna, ibland inte. Ett grönt exemplar har romersk etta och arabisk tvåa (trean har jag inte).

       

     

 

Även försättsbladen skiljer i färg. Pastellblå, ljust gula, blågrå, och ljust bruna visas på bild. Ytterligare ett ex har mörkare bruna försättsblad.


Første bind blev også udgivet i USA på svensk i 1902:  Svensk udgave fra USA

19: Åtta hundra mil på Amasonfloden. I-II. Jules Vernes nyaste arbeten V. M. W. Wallberg & Comp. Boktryckeri, Norrköping 1881. Omslaget tryckt i Centraltryckeriet, Stockholm 1881. Översättning C. A. Swahn. 196 samt 162+2 sidor. Häftad i två delar med omslagsillustrationer. Pris 1:75 respektive 1:50 per del.
Samma. Blindpressat originalklotband. Pris 4:25.
Anmärkning 1:  Omslagstitel ”800 mil på Amasonfloden”.
Anmärkning 2: En andra upplaga skall finnas från samma år, enligt Verneportalen. Denna har ej belagts. 
 
 

20: Vägbrytarne i Stilla Hafvet. Jules Vernes nyaste arbeten VI. 

M. W. Wallberg & Comp. Boktryckeri, Norrköping 1882. Omslaget tryckt i Centraltryckeriet, Stockholm 1883. Översättning – EL – . 176 sidor. Häftad med omslagsillustration  (av L. Benett).  Pris 1:75.
Samma. Blått blindpressat originalklotband med text och dekor i guld på rygg och främre pärm. Pris 2:75.

.

21: Gröna strålen. Jules Vernes nyaste arbeten VII. 

M. W. Wallberg & Comp. Boktryckeri, Norrköping 1883. Översättning – EL – . 170 sidor. Häftad med omslagsillustration. Pris 1:50.

.

22: Ingeniör Roburs luftfärd. 

M. W. Wallberg & Comp. Boktryckeri, Norrköping 1887. Anonym översättning. Med 19 illustrationer av L. Benett insprängda i texten. 201+1+4 sidor. Häftad med omslagsillustration av L. Benett. Pris 2:75.
Anmärkning. Sidan direkt efter den sista paginerade textsidan är en helsidesillustration, de fyra övriga är förlagsreklam.

.

.

Ingeniör Roburs luftfärd. Andra upplagan. M. W. Wallberg & Comp. Bok¬tryckeri, Norrköping 1887. Anonym (samma) översättning. Med illustrationer av Benett.  Häftad. Pris 2:25. 

Andra upplagan av "Ingenjör Roburs luftfärd" kom tydligen ut tidigt
under år 1888. Här en annons i Dagens Nyheter den 27 februari 1888.

Anmärkning: Ej sett. 
 

23: Mathias Sandorf. I-V. M. W. Wallberg & Comp. Boktryckeri, Norrköping 1888. Omslaget tryckt hos Gernandts Boktryckeri-Aktiebolag, Stockholm 1888. Anonym översättning. Med 51 illustrationer av L Benett insprängda i texten. 290 samt 1+203 (sidorna 291-493) + 2 sidor. Häftad i två delar med omslagsillustrationer av L. Benett. Pris komplett 5 kr. 
Samma. Grönt blindpressat originalklotband med dekor och tryck i svart och guld. Pris okänt.
Anmärkning. Första häftet innehåller del 1-3, andra häftet del 4-5.


Här är ytterligare en bandvariant på "Mathias Sandorf"! Inlagan är den vanliga från Lamms, 1888. Bandet har en röd klotrygg utan ryggtitel, som närmast för tankarna till Beijers band (samma dåliga kvalitet!). Kanske en restupplaga som klätts i nytt band? Ryggen är förstärkt på insidan med ny väv, så bandet är ombundet. Kanske har det funnits en annan rygg från början?

.

   

Mathias Sandorf. I-V. Andra upplagan. M. W. Wallberg & Comp. Boktryckeri, Norrköping 1888. Anonym översättning. Med 51 illustrationer av L Benett insprängda i texten. 569 sidor. Häftad i två delar med omslagsillustrationer av L. Benett. Pris okänt.
Anmärkning. Ej sett. Uppgift från Asplund. Ej i UB:s katalog eller i Svensk Bokförteckning.  

Även för denna bok fortsätter vi sväva i ovisshet om det förekommer en andra upplaga! Ingenting om en sådan nämns i katalogen 1872-1888. Å andra sidan har nog katalogen tryckts innan ett behov av en eventuell andra upplaga uppstått. 

24: Arkipelagen i eld och lågor. Historisk berättelse. Isaac Marcus’ Boktr.-Aktiebolag, Stockholm 1889. Anonym översättning. Med 20 illustrationer av L. Benett insprängda i texten. 197 sidor. Häftad med omslagsillustration av L. Benett. Pris 2 kr. 
Anmärkning: I Svensk Bokförteckning anges F&G Beijer som förlag – kanske som distributör eller för en restupplaga?

Källor:
Egen boksamling. 
Exemplar i samlingarna på Universitetsbiblioteket i Lund.
Uppgifter från Jean Claesson, Kista. 
Asplund, Uno: Jules Vernes underbara resor. Hans liv, böcker, pjäser och filmer. Niloé 1973.
Verne-portalen (www. jules-verne.dk): svensk bibliografi av Peter Harold. 

Nogle bemærkninger om Lamm-bind af Jean Claesson:

Du har rätt i att ryggen på Kazallon ser misstänkt ut, men egentligen är den bara ett av många exempel på den tyska stilförflackning som typografin utsatts på från 1830 till ungefär 1895. Även stilvalet på de två pärmarna är exempel på samma typografiska röra. Pärmen till Kazallons logbok uppvisar tre olika stilar. Först KAZALLONS i en dekorerad reklamstil, sedan LOGGBOK och JULES VERNE i en dekorerad antikva och slutligen AF i en variant av amerikansk blockstil. Allt typiskt för Lamms förlag.

     Fem veckor i ballong har bokens titel på pärm och rygg i en stil medan författarnamnet på pärmen är i en annan stil.

Oscar L. Lamm satsade inte bara på äventyren som Jules Verne kunde erbjuda, det kom även annat exotiskt från förlaget. Som till exempel William H. G. Kingstons "Richard Pengelleys Äfventyr vid Sydpolen". Tryckt 1889 och rikligt illustrerad. Sam J. Lundwall har den med i sin science fiction-bibliografi men med fel förlagsuppgift. På bakre omslaget reklameras för "Nyare ungdomsböcker" - där finns Vernes"Kapten Hatteras Reseäfventyr" med, 3:e upplagan, 4 kronor.

     Jag har inte särskilt många förlagsband från Lamm men dom jag har uppvisar en hel del typografiska märkligheter. Det flesta verkar vara tillkomna i ett ögonblicks nyckfullhet och de flesta är olika utformade med första raden på pärmarna satt i en båge eller på tre horisontella rader. Även ryggtexterna är olika utformade och med olika stilsorter. Rörigt. Jag är helt övertygad om att ryggtexten på Kazallons Loggbok är originaltexten eftersom matriserna till de blindpressade pärmarna är original liksom författarnamnet och boktiteln på pärmen också är original. Dessutom torde det vara nästan omöjligt att värmepressa dit en ryggtext på en blind bokrygg på en bok som redan är inbunden.

     På andra halvan av 1800-talet gulddekorerades böcker med hjälp av matriser graverade i mässing som värmdes och sedan pressade in guldtexten på pärm och rygg från ett ark belagt med lågkaratigt guld ofta legerat med mässing eller koppar. Först när bandet var färdigdekorerat hängdes inlagan in i pärmen.

     Ibland har guldet försvunnit från de gamla bokpärmarna och endast lämnat kvar koppar vilket man kan se på en del böcker från Nordiska förlaget och ibland har metallen som använts vid legeringen av guldfolien ärgat vilket kan ses på en del av utgivningen från både Lamm och Järta. Det var lite Besserwisser men är man gammal typograf så är man."