Tegninger i danske Jules Verneudgaver
G-L

 Til Verne-Portalen


Gual, Joseph:

f. 1936 i Spanien. Illustrator og tegneserietegner, bl.a. Egmont og Semic.

Han illustrerer Kaptajn Grant i billedbogudgaven fra Bogklubben Børnenes Bogpakke, 1983.

Her den genforenede Grant-familie:


 
Hagsted, Sigvard.

Dansk illustrator.  Han tegner forsider til en række børnebøger bl.a. de seneste Heidi-bøger.  Til Vendelkær tegner han de 3 forsider til Ulykkesskibet "Great Eastern" og Oprørets Djævel (herunder) og Sahib Tiger (de to sidste er "Det rullende hus") i 1961.

Til højre Benetts oprører fra den franske original.
 
 


 

 


 
Hansen-Rejstrup, K.

(1863-1929), tegner og billedhugger. Har bl.a. udført bronzeløver og hjørnelanterner  til Aarhus byret.

I 1913 tegner han 4 tegninger til Kaptajnen på 15 Aar i serien Vor Ven´s Bøger. Han leverer også tegninger til flere andre af bøgerne i samme serie, bl.a. Folkebogen om Holger Danske (nr. 5) fra hvilken nedenstående, drabelige hest stammer. Alt i alt en dygtig dyre-tegner. Til sammenligning Henri Meyers billede af den trofaste hund Dingo (th).
 
 


 
 
Hansen, Aage Sikker

1897 (Grenaa) - 1955.  Dansk (plakat)tegner, grafiker og illustrator. En af Danmarks bedste plakattegnere (Tobak, Brugsen, .. ). Nedenfor er vist den vel mest udbredte plakat for havregryn.

Han tegner 5 tegninger + omslag til Priors udgave af Kaptajn Grants Børn i 1924 (originaler i Henrik W. Christensens samling dog uden signatur).

Til Politikens Stjernehefter tegner han forsiden til hefte 39 i 1946, her sammenlignet med Rious tilsvarende tegning. Bemærk Sikker Hansens originale vinkling.  Det er her som om personerne er på vej op fra jordens indre med en lavavæg i baggrunden.
 
 

Denne plakat har fyldt en del i min barndom:

 


 
Hansen, Hans Peter

1829 - 1899, født og død i København, oprindelig urmager, men blev xylograf med speciale i portrætter og bogillustrationer. Weilbach . (i xylografiet anvendes meget hårdt endetræ, især buksbom og kristtorn, hvilket betyder, at kunstneren kan arbejde med finere værktøj og gravere meget tynde streger. Selve trykningen er den samme som ved træsnit). 

I 1879 skærer han et portræt af Jules Verne, der indgår som forsideillustration i Det sorte Indien fra Rée & Friess. Dette er den første illustration i en dansk verneudgivelse, når vi ser bort fra de anonyme tegninger på omslaget af Schous udgaver.

Det er interessant at sammenligne Hansens fine portræt med et signeret foto, som Henrik affotograferede i Skt. Petersborg (læs om billedet under selskabet). Ligheden er slående helt ned til den skævre sløjfe, men Hansens billede er spejlvendt !  Det er det samme man ser på billedet af Frelsertårnet. I 1879 bringer tidsskriftet "Nutiden" et stort portræt af Jules Verne, tegnet af Meyer. Sandsynligvis har Meyer benyttet det viste fotografi som forlæg for sin tegning, men altså spejlvendt JV. Og derpå har Hansen benyttet Meyers protræt til sit eget xylografi. Her er vist Henriks billede, samt en spejlvendt version ved siden af Hansens xylografi. Nederst Meyers tegning fra "Nutiden".Et Hansen-xylografi af astronomen Tycho Brahe:


 
Iversen, Th.
Fra Kim: I anden anledning har jeg søgt oplysninger om tegneren med signaturen "Th. J." - Th. Iversen, som lavede Verne-forsider for Jespersens forlag i starten af 1900 (han har lavet forsiden til August Birch: Zinkkisten, som jeg netop har genudgivet, og flere andre), og fandt denne side:


Supplerende kan jeg fra Københavns Politis registerblade oplyse, at hans fulde navn var Thomas Christian Iversen, og at han var født i Svendborg 14. august 1878. Hans præcise dødsdato har jeg ikke, han forlader tilsyneladende København i 1912 og dukker ikke op igen - i hvert fald ikke i den periode, Registerbladene dækker (ca. til 1923). Han er registreret med titel litograf i 1898, derefter som tegner (1906, 1908).

Det gik tilsyneladende lidt stærkt for ham i det første ti-år af 1900 - under overskriften "sladder" kan jeg nævne, at han i 1906 er gift med en Christine fra Haderslev, i 1907 vedkender sig faderskab til et barn med en Marie Petrine i Karlstrup syd for Roskilde, og i 1908 er gift med en Mary Ingrid i København ...

Har tegnet illustrationer til de sidste 3 bind i Jespersens 12 binds udgave. Som for de øvrige bind er  nogle af tegningerne nærmest kopier af de franske originaler, men Iversen frigør sig dog mere fra de franske end f.eks. Nørretranders.

Kejserens Kurér 1907, omslag i farver og 5 s/h illustrationer. Omslaget genbruges i 1922, men ikke i 1936.

Rejsen til Maanen 1909, omslag i farver og 5 s/h illustrationer. Omslaget genbruges i 1922 og 1933.

Keraban Stivnakke 1910, omslag i farver og 5 s/h illustrationer. Omslaget genbruges i 1922.

Eksempel, hvor Strogoff forhindrer piskningen af sin gamle mor i Kejserens Kurér.  Til sammenligning Férats original.
 
 


 
Jørgensen, Oskar.

Tegner til et enkelt bind JV for Gads Forlag og et enkelt bind Easy Reader.
Mange små pæne stregtegninger.
 

  • Kaptajn Grants Børn I + II , 1976: illustrationer: 72 + 71 + 4 kort.
Eksempel: Paganel bliver gift med frøken Arabella ved slutningen af Kaptajn Grants børn. Th. original af Riou.
 
 

For Grafisk Forlag, Easy Readers:

    De la terre à la lune, 1970 , 1987 og 2004.

 
 
Knudsen, Oscar.

1898 - 1971. Illustrator af hovedparten af OTA-bøgernes 160 titler 1924-42 og de fleste af Niels Meyns bøger i 20'erne, 30'erne og 40'erne. Til bladet Børnenes Blad, der var et tillæg til Hus og Hjem, tegner han i 1932 Zarens Kurèr med tekst af Niels Meyn. Bladet bringer tegneserien under titlen En farefuld Rejse (se komplet version på Lejfs hjemmeside:  Knudsens tegneserie. ) I 1932 blev Børnenes Blad i en sammenslutning med 4 andre børneblade til Fritiden. Her præsenterede han i 30'erne tegneserieudgaver med underløbende tekst af bl.a. De tre musketerer og  Det hvide folk (Haggard). Af ikke afklarede grunde tegner han også under navnet Karl Vilhelm (se denne) , hvor han illustrerer nogle af de senere bind fra Un gdommens Forlag

 Fra Fritidens Zar: Strogoff møder den opofrende Nadja i den overfyldte kupe. Det er Férats originale tegning til højre..
 

I slutningen af tredverne og under besættelsen leverede han tegneserier/billedfortællinger, hvis indhold lå tæt på trivielle drengebøger og på romantiske, sensationssøgende ugeblads-romaner under dække af titler som Tigermennesket og Guldøerne.

Niels Meyn arbejdede for det nazistiske Fædrelandet under besættelsen. Oscar Knudsens tætte samarbejde med Meyn bragte ham derfor i miskredit efter befrielsen og er formodentlig årsagen til, at han derefter ofte tegnede under pseudonym. I slutningen af 40'erne og begyndelsen af 50'erne var han som O.K. og O'Kay flittig bidragyder til ugebladet Landet. Han illustrerede flere af ugebladets føljetoner, bl.a. med SF-indhold, og faste spalter, bla. børnesiden. Samtidig bragte bladet et par tegneserier fra hans hånd.

Endelig har Oscar Knudsen tegnet programforsider og plakater til forskellige cirkuser.

(kilde: Det danske tegneserimuseum. Herfra stammer også billedet af Knudsen).

Til Ungdommens Forlag har Oscar Knudsen bidraget med forsider og tegninger til en del bind:

Den hemmelighedsfulde ø, 6 oplag fra 1951 til 1967: omslag og 6 tegninger. Tegningerne dukker dog først op i 3. udgave.

En verdensomsejling under havet, 5 oplag fra 1951 til 1961: 6 tegninger (omslaget er af Harry Nørstrand). Tegningerne dukker først op i anden udgave.

Czarens kurer, 4 oplag fra 1953 til 1971: omslag og 6 tegninger.

Kaptajn Grants børn, 4 oplag fra 1953 til 1959: omslag og 4 tegninger.

Jorden rundt i 80 dage, 2 oplag fra 1957 og 1959. 5 tegninger (omslaget er af  Svend Otto).

Rejsen til månen, 2 oplag fra 1958 og 1959. Tegninger og omslag.

Gennem verdensrummet, 1963. Omslag (ill. af Karl Vilhelm)

I Floridas sumpe,  1963. Omslagstegning (originale illustrationer).

Fyrtårnet ved verdens ende, 1965. Omslag og 6 tegninger.

Det rullende hus, 1965. Omslag og 6 tegninger.

Han tegner også forsiden til  det sorte Indien, men Ungdommens Forlag angiver Oscar Knudsen som tegner.

Eksempel:  Kaptajn Nemo planter sit flag på sydpolen. Det er Neuvilles original.

3 af Knudsens forsider.


 
Krag, Eiler.
1908-1991, kendt dansk bladtegner og maler. Weilbach .

Til Gads Forlag illustrerer han to af deres JV udgivelser:
 

  • En verdensomsejling under havet : 1957, 1960, 1969, 1976 og 1979 (32 tegninger)
  • Den hemmelighedsfulde ø.: 1958, 1968, 1976 og 1979 (28 tegninger + 3 i farver). 
De smukke farvetegninger er dog kun med i første udgave.

Krags tegninger er meget særprægede for en JVudgivelse, men nyd alligevel følgende billede fra de store skove på den hemmelighedsfulde ø:

Der er også en særlig stemning over den ældre kaptajn Nemo:

Blandt Krags mange illustrationer kan nævnes han tegninger fra København til Broby Johansens bøger samt hans tegneserieudgave af Casanova.


 
Krause, Axel Emil

1871-1945, dansk maler og grafiker.  Weilbach

Han tegner til Jespersens lille udgave af Den hemmelighedsfulde Ø i 1900 4 illustrationer, der nærmest må betegnes som kopier efter Férats originaler. Da Jespersen i 1922 udsender anden udgave af deres Verneserie, gentegnes illustrationerne lidt sjusket og groft af G. Tenggreen.

Vist er her det dramatiske vulkanudbrud i hhv. Krauses version, Tenggreens gentegning og Férats original:
 
 

Krause tegner en serie meget fine tegninger til Zarens Kurèr (originaler i Henrik W. Christensens samling).
De bliver imidlertid aldrig brugt i nogen Jules Verneudgivelse, hvad der er synd, for der er tale om tegninger, der overgår dem, Férat tegner til den franske udgave. Som med andre danske JV-tegninger kan man sige, at Krause på samme tid kopierer og forbedrer de franske originaler. Som eksempel kan vi se situationen, hvor Michael Strogoffs hest bliver dræbt under ham (th. er det Férats tegning). Det er ikke klart, om Jespersen omkring år 1900 har forberedt en udgivelse af Zaren. Da den endelig kommer med i Jespersens serie i 1907, er det ikke Krauses tegninger, man benytter. 

 Om tegningerne 

 De 36 krausetegninger 
 

Endnu en af Krauses fine tegninger sammenholdt med Férats grovere illustration:
 
 


 
Lagunas, Alvaro Tapia

Født i Sverige i 1976. Chilenske forældre. 

Tegner til de to bind fra Forum (Zoom in klassiker). Der er tale om samme tegninger som i den oprindelige svenske udgave:

  • Rejsen til månen, to oplag i 2000 og 2001.
  • En verdensomsejling under havet, et oplag i 2003.
Små, nydelige og morsomme tegninger, her det velkendte fra Rejsen til Månen, hvor de 3 passagerer svæver frit i deres rumskib:


 
Lauge, Lars.

Dansk tegner, der tegner forsiden til de to specielle udgaver af "Jorden rundt i 80 dage", der kommer i forlængelse af Gyldendal Udødelige:

"Gyldendals børnebogklub" fra 1991 med hvidt lakeret omslag af Lars Lauge, og "Månedens klassiker fra Gyldendal" fra 1995 med samme tegning nu på grøn baggrund. Lauge tegner også forsider til andre børnebøger bl.a. til Bjarne Reuter og Josephine Ottesen.

Eksempel på forside til Josephine Ottesen: 

Lucas, Derek

illustrator, der leverer de 31 tegninger og forsiden til Carlsen lille udgave af Jorden rundt (Carlsens Klassikere, 1982). Bogen udkommer også i Sverige og i Tyskland. Her forsiden og Aouda på vej til bålet.
 
 


 
 

 Tegnere fra M til R