Danske Jules Verne-forlag:

Gyldendal
Det nordiske Forlag. Ernst Bojesen (1903 - 1904).
Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag (1904 - 1923).
Gyldendal  (1957 - 2016)

Ernst Bojesen (1849 - 1925)  startede i 1872 sin første boghandel i København. Denne blev i 1896 til forlaget Det Nordiske Forlag. Forlaget blev i 1903 lagt sammen med Gyldendal til Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.


Ernst Severin Jens Bojesen (1849 - 1925)

Vignet fra Det nordiske Forlag.

Gyldendalske Boghandel blev grundlagt i 1770 af Søren Gyldendal (1742 - 1802).  Fra 1850 blev forlaget købt af Frederik. V. Hegel  (1817 - 1887). Sønnen Jacob Hegel (1851 - 1918) var medejer af forlaget fra 1877 og eneejer fra 1887 til 1918. Under ham blev Peter Nansen (1861 - 1918) literær leder af forlaget fra 1896 til 1916. Forlaget blev slået sammen med Bojesens i 1903. Desuden købte man i 1896 C. A. Reitzels Forlag og i 1901 Jydsk Forlags-Forretning. Fra 1906 til 1915 ejede man også Albert Cammermeyer i Norge.  I 1925 blev forlagets norske afdeling til et selvstændigt forlag, Gyldendal Norsk Forlag.
3. generation Hegel var Frederik Jacob Hegel (1880 -  1961 ), der blev direktør for Gyldendal  1912 - 1939.
Hegelfamilien ejede Gyldendal i 3 generationer, indtil det i 1947 blev solgt til Knud W Jensen (Ost og Louisiana). Gyldendal er p.t. både Danmarks ældste og største forlag.  


Søren Gyldendal (1742 - 1802)

 
Niels Frederik Vilhelm Hegel (1817 - 1887)  ,  Jacob Deichmann Frederik Hegel (1851 - 1918)

   
  Frederik Jacob Deichmann Hegel (1880 - 1961),   Peter Nansen (1861 - 1918)

Gyldendal har opkøbt en række forlag, af hvilke følgende har betydning for danske verneudgaver (se under de enkelte forlag): 
 • Hans Reitzels Forlag
 • Forlaget Fremad
 • Samlerens Forlag
 • Høst og Søns Forlag
 • Munksgaard
 • Forlaget Forum
 • Systime
Gyldendal har udgivet Jules Verne i to omgange: 8 bind i serien "Jules Verne. Eventyrlige Rejser" (1903 - 1923) og 10 romaner i serien "Gyldendals udødelige ungdomsbøger" (1957 - 2005). Desuden har Gyldendal udgivet nogle undervisningsbøger og læse-let-bøger med romaner eller dele af romaner af Jules Verne.A. Jules Verne. Eventyrlige rejser I - VIII.


Oversigt over de otte romaner i serien "Jules Verne. Eventyrlig Rejser":

 • I: Fem Uger i Ballon, 1903 og 1923.
 • II: Slottet i Karpaterne, 1903.
 • III: Jorden rundt i 80 Dage1903 og 1919.
 • IV: Den hemmelighedsfulde Ø1903.
 • V: Den indiske Arv, 1904.
 • VI: En Verdensomsejling under Havet, 1903 og  1919.
 • VII: Kaptajn Peter Steens vidunderlige Hændelser, 1904 og 1923.
 • VIII: Claudius Bombarnac, 1904.
Det kan være vanskeligt at genkende to af romanerne på deres danske titel. Den indiske Arv hedder på fransk Les cinq cents millions de la Bégum. I sin anden danske udgave kommer den til at hedde Det hemmelige våben. Kaptajn Peter Steen... er romanen Les mirifiques aventures de maître Antifer , der i sin anden danske udgave bliver Skatten på vulkanøen.

Serien  blev startet af Ernst Bojesen på forlaget "Det nordiske Forlag"; men da Ernst Bojesen tilknyttedes Gyldendal, og man kan sige, at de to forlag "fusionerede", mens serien var under udgivelse, overtog Gyldendal den videre udgivelse af de endnu ikke udkomne titler, samt restoplaget af de udgivne. Oplaget for de enkelte titler angives (i de fleste) til 5.500 eksemplarer - et stort oplag sammenlignet med andre Jules Verne udgivelser fra perioden. Der har således sandsynligvis været et betydeligt restoplag af de under Det nordiske Forlag udgivne titler, da "fusionen" finder sted. Senere i forløbet sælges alle bøger samlet i 3 bind med komponerede shirtingsbind. Ses f. eks. af katalog nr. 7 fra Pedersen & Pedersen fra 1909 s. 52 - 53, der dog indeholder den fejl, at der reklameres for Jules Vernes romaner bind I - IX, selvom der kun er 8. Det betyder, at man på dette tidspunkt må have haft alle titler i materie. Serien (1903-04), benævnes "Eventyrlige Rejser" - en oversættelse af titlen på de franske udgaver fra Hetzels forlag, der blev udgivet i en "serie" benævnt: "Voyages Extraordinaires". Af titelbladene fremgår det, at de første 5 er trykt før "fusionen" og de sidste 3 efter, idet forlagsangivelsen er Det nordiske Forlag på I - V og Gyldendalske Boghandel på VI-VIII.

Alle 8 bøger er solgt i forlags-kartonbind med shirtingsryg. På kartonbindene er pålimet papir påtrykt forf., titel, billede, forlagsangivelse, reklamer m.m. 


 Fra 1919 til 1923 genoptrykkes nogle titler, og reklamer antyder, at der planlægges mindst een mere - men dette opgives åbenbart. På dette tidspunkt må restoplaget af de oprindelige udgivelser være udsolgt, og man har vurderet, at der var marked for ny oplag.

FØRSTEUDGAVEN:
Vignet fra Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. Rundt om GB står 1770, SG, JD, FH, JH (Søren Gyldendal, Jacob Deichmann, Frederik Hegel, Jacob Hegel)

I.  FEM UGER I BALLON

Jules Verne: Eventyrlige Rejser I.
Det nordiske Forlag, Ernst Bojesen. Kristiania, København. (1903),  158 s., 19 ill. (af Poul Steffensen),  23,5x16,5 cm., Nielsen & Lydiche, Kjøbenhavn. 

I,1:
 a) shirtingsryg: grålig olivengrøn m. sort tryk: forf., titel.  b) bindforside: ovenfra påtrykt: titel, trykt farvebillede, JULES VERNE: EVENTYRLIGE REJSER I ,  DET NORDISKE FORLAG . ERNST BOJESEN  c) spejl og flyveblad: blanke  d) titelblad: forlagsang.: KRISTIANIA . KØBENHAVN  DET NORDISKE FORLAG  ERNST BOJESEN
 e) bagside af titelblad: Nielsen & Lydiche . København  f) bindbagside: DET NORDISKE FORLAG samt reklamer for Jules Verne I-VI, Coopers romaner og Bering Liisbergs romaner.  Trykkeri: Nielsen & Lydiche. Kjøbenhavn.

I,2:
 Identisk med ex. 1, bortset fra  f) bindbagside: GYLDENDALSKE BOGHANDEL . NORDISK FORLAG, samt reklamer for Jules Verne I - VIII, Coopers osv Trykkeri: Nielsen & Lydiche. Kjøbenhavn. 

I,3:
 Identisk m. ex. 1, bortset fra  fortsats m. Det Nordiske Forlags ugler og blade.

II. SLOTTET I KARPATERNE

Jules Verne: Eventyrlige Rejser II.
Det nordiske Forlag, Ernst Bojesen. Kristiania, København. (1903), 124 s. 13 ill. (af Poul Steffensen), 5500 ekspl., 23,5x16,5 cm., Nielsen & Lydiche, Kjøbenhavn.

 II,1:
a) shirtingsryg: grålig olivengrøn m. sort tryk: forf., titel.  b) bindforside: ovenfra påtrykt: titel, trykt farvebillede, JULES VERNE: EVENTYRLIGE REJSER II  DET NORDISKE FORLAG . ERNST BOJESEN  c) spejl og flyveblad: blanke

 d) titelblad: forlagsang.: KRISTIANIA . KØBENHAVN  DET NORDISKE FORLAG  ERNST BOJESEN  e) bagside af titelblad: Oplag 5500 Ekspl. Kjøbenhavn - Nielsen & Lydiche.  f) bindbagside: DET NORDISKE FORLAG samt reklamer for Jules Verne I-VI, Coopers romaner og Bering Liisbergs romaner.  Trykkeri: Nielsen & Lydiche. Kjøbenhavn.

 II,2:
 Identisk med ex. 1, bortset fra  a) shirtingsryg: mørk olivengrøn.

III. JORDEN RUNDT I 80 DAGE

Jules Verne: Eventyrlige Rejser III.
Det nordiske Forlag, Ernst Bojesen. Kristiania, København. (1903), 156 s., 11 ill. (af Poul Steffensen), 5500 ekspl., 23,5x16,5 cm., Nielsen & Lydiche, Kjøbenhavn.

III,1:
 a) shirtingsryg: grålig olivengrøn m. sort tryk: forf., titel.  b) bindforside: ovenfra påtrykt: titel, trykt farvebillede, JULES VERNE: EVENTYRLIGE REJSER III,  DET NORDISKE FORLAG  ERNST BOJESEN  c) spejl og flyveblad: blanke  d) titelblad: forlagsang.: KRISTIANIA . KØBENHAVN  DET NORDISKE FORLAG  ERNST BOJESEN . e) bagside af titelblad: Oplag 5500 Ekspl. Kjøbenhavn - Nielsen & Lydiche.  f) bindbagside: DET NORDISKE FORLAG samt reklamer for Jules Verne I-VI, Coopers romaner og Bering Liisbergs romaner.  Trykkeri: Nielsen & Lydiche. Kjøbenhavn.

III,2:
Identisk med ex. 1. bortset fra spejl og flyveblad, som er Det nordiske Forlags dekorerede forsatspapir med ugler og blade og logo for Det nord. Forlag.

III,3:
Identisk med ex. 1. bortset fra a) ryg: olivengrøn m. sort påtryk i kursivskrift og f) bindbagside: som er helt blank.

III,4:
Identisk med ex. 1. bortset fra
 a) shirtingsryg mørk olivengrøn og  f) bindbagside: GYLDENDALSKE BOGHANDEL . NORDISK FORLAG samt reklamer for Jules Verne I - VIII, Coopers romaner og Bering Liisbergs romaner.  Trykkeri: Nielsen & Lydiche. Kjøbenhavn.
 

IV. DEN HEMMELIGHEDSFULDE Ø

Jules Verne: Eventyrlige Rejser IV.
Det nordiske Forlag, Ernst Bojesen. Kristiania, København. (1903),  142 s., 10 ill. (af Poul Steffensen), 5500 ekspl., 23,5x16,5 cm., Nielsen & Lydiche, Kjøbenhavn.

IV,1:
 a) shirtingsryg: grålig olivengrøn m. sort tryk: forf., titel.  b) bindforside: ovenfra påtrykt: titel, trykt farvebillede, JULES VERNE: EVENTYRLIGE REJSER IV.  DET NORDISKE FORLAG  ERNST BOJESEN  c) spejl og flyveblad: Det nordiske Forlags dekorerede forsatspapir med ugler, blade og logo for det nordiske forlag.  d) titelblad: forlagsang.: KRISTIANIA . KØBENHAVN  DET NORDISKE FORLAG  ERNST BOJESEN. e) bagside af titelblad: Oplag. 5500 Ekspl.  Kjøbenhavn - Nielsen & Lydiche  f) bindbagside: DET NORDISKE FORLAG samt reklamer for Jules Verne I - VI, Coopers romaner og Bering Liisbergs romaner. Trykkeri: Nielsen & Lydiche, Kjøbenhavn.

IV,2
Identisk med ex. 1. bortset fra at forsats og flyveblad er vendt 90 grader.

IV,3:
Identisk med 1. og 2. bortset fra:
 a) rygshirting: olivengrøn.  c) spejl og flyveblade: blankt papir  f) bindbagside: GYLDENDALSKE BOGHANDEL . NORDISK FORLAG samt reklamer for Jules Verne I - VIII, Coopers romaner og Bering Liisbergs romaner.  Trykkeri: Nielsen & Lydiche, Kjøbenhavn.  Ex. 3. er altså indbundet efter fusionen, men er ikke identisk med det i KB beroende omslag!

IV,4:
Identisk med ex. 3. bortset fra
 f) bindbagside, som er identisk med ex. 1 og ex. 2.

IV,5: 
 a) rygshirting: mørk olivengrøn. b) bindforside: ovenfra påtrykt: JULES VERNE . DEN HEMMELIGHEDSFULDE Ø . TRYKT BILLEDE . GYLDENDALSKE BOGHANDEL . NORDISK FORLAG.  c) spejl og flyveblad: blanke.  d) og e) ident. m. de andre.
 f) bindbagside: blank.  (SV og KB 1916)

IV,6: Det nordiske Forlag på fprpermen og Gyldendal på bagpermen og ligner IV,3 bortset fra, at den olivenfarvede shirting på ryggen har en mindre sort skrift, men med det lange "J".

Scan med 3 rygge til sammenligning, hvor IV,6 er den åbnede:


  

V. DEN INDISKE ARV

Jules Verne: Eventyrlige Rejser V.
Det nordiske Forlag, Ernst Bojesen. Kristiania, København. (1904), 135 s., 9 ill. (af Poul Steffensen), 5500 ekspl., 23,5x16,5 cm., Nielsen & Lydiche, Kjøbenhavn.

V,1:
 a) Shirtingsryg: grålig olivengrøn m. sort tryk: forf.,  titel.  b) bindforside: ovenfra påtrykt titel, trykt farvebillede, JULES VERNE: EVENTYRLIGE REJSER V  GYLDENDALSKE BOGHANDEL . NORDISK FORLAG  c) spejl og flyveblad: dekoreret forsatspapir m. ugler, blade og logo for Det nordiske Forlag, men teksten m. "Det nordiske Forlag" fjernet!  d) titelblad: forlagsang.: KRISTIANIA . KØBENHAVN  DET NORDISKE FORLAG . ERNST BOJESEN  e) bagside titelblad: Oplag. 5500 Ekspl.  Kjøbenhavn. Nielsen & Lydiche.  f) bindbagside: GYLDENDALSKE BOGHANDEL . NORDISK FORLAG
 reklamer for Jules Verne I - VIII, Cooper og Bering Liisberg. Trykkeri: Kjøbenhavn. Nielsen & Lydiche.  Dette ex. er indbundet m. papir sv. til KB´s (og Susanne Vebels) 1916-omslag.

V,2:  
 a) shirtingsryg: mørk olivengrøn m. sort tryk osv.  b) bindforside: forfatter, titel, påklæbet farvebillede, GYLDENDALSKE BOGHANDEL  c) spejl og flyveblad: blanke.  d) titelblad: forlagsang.: KRISTIANIA . KØBENHAVN  DET NORDISKE FORLAG  ERNST BOJESEN  e) bagside titelblad: Oplag. 5500 Ekspl  Kjøbenhavn - Nielsen & Lydiche.  f) bindbagside: logo m. GBNF i bladornament og GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG  Trykkeri: Kjøbenhavn - Forlagstrykkeriet.  Dette ex. er indbundet m. papir sv. til KB´s (og Susanne Vebels) 1918-omslag.

V,3:
 Ryg og forside ident. m. ex. 1.

 c) spejl og flyveblad: dekoreret forsatspapir med ugler, blade og logo for Det nordiske Forlag(navn ikke fjernet!)  d)+e) titelblad som de andre ex. f) bindbagside: DET NORDISKE FORLAG - reklame for Jules Verne bind 1 - 6, Cooper og Bering-Liisberg.  Trykkeri: Nielsen & Lydiche. Kjøbenhavn.

V,4.
som ex. 2, men 

a) Shirtingsryg mørk olivengrøn, uden tryk.

Vi mangler ex., hvor bindforsiden angiver "Det Nordiske Forlag, Ernst Bojesen" og m. trykt billede - altså rent 1904-udstyr.

V,5:
Den har omslag med Gyldendal som forlag - den lille forskel er, at den har helt hvide forsatser, så det er en variant til samlingen. 

V,6

Ryg med almindeligt J (til højre) , medens de almindelige har et lidt sænket J:

V,7: ligner V,6; men har hvid forsats; mens V,6 har Det nordiske Forlags forsats med ugler, blade og Det nordiske Forlags logo.

VI. EN VERDENSOMSEJLING UNDER HAVET

Jules Verne: Eventyrlige Rejser VI.
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. Kristiania, København. 1904., 187 s., 9 ill. (af Poul Steffensen), 5500 ekspl., 23,5x16,5 cm., Nielsen & Lydiche, Kjøbenhavn.

VI,1:
 a) shirtingsryg: lys olivengrøn m. sort tryk: forf.,  titel.  b) bindforside: titel, trykt billede i farver,  JULES VERNE: EVENTYRLIGE REJSER VI  GYLDENDALSKE BOGHANDEL : NORDISK FORLAG  c) spejl og flyveblad: Det nordiske Forlags dekorerede forsatsblad med ugler, blade og logo d) titelblad: forlagsang.: KRISTIANIA . KØBENHAVN  GYLDENDALSKE BOGHANDEL . NORDISK FORLAG  e) bagside titelblad: Oplag. 5500 Ekspl. 1904.  Nielsen & Lydiche Kjøbenhavn.  f) bindbagside: GYLDENDALSKE BOGHANDEL . DET NORDISKE FORLAG samt reklamer for Jules Vernes romaner I - VIII, Coopers romaner og Bering Liisbergs romaner.  Trykkeri; Nielsen & Lydiche, Kjøbenhavn.

VI,2:
 a) shirtingsryg: mørk olivengrøn m. sort tryk: forf., titel.  b) bindforside: titel, trykt billede i een farve(sepia), JULES VERNE: EVENTYRLIGE REJSER VI  GYLDENDALSKE BOGHANDEL .  NORDISK FORLAG  c) spejl og flyveblad:  blanke.
 d) titelblad: forlagsang.: KRISTIANIA . KØBENHAVN  GYLDENDALSKE BOGHANDEL   NORDISK FORLAG  e) bagside titelblad: Oplag. 5500 Ekspl.  1904. Nielsen & Lydiche Kjøbenhavn  f) bindbagside: Reklame for Gyldendals 2 Kr. udgaver  Trykkeri: Forlagstrykkeriet. Klareboderne 3, København K.

 VI,3:
Samme som ex. 1., bortset fra:

 c) uden flyveblad samt spejl blanke.
 

VII. KAPTAIN STEENS VIDUNDERLIGE HÆNDELSER

Jules Verne: Eventyrlige Rejser VII.
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag., Kristiania, København. 1904,  155 s., 11 ill. (af Poul Steffensen), 23,5x16,5 cm., 5500 ekspl., Nielsen & Lydiche, Kjøbenhavn.

VII,1:
 a) shirtingsryg: lys olivengrøn m. sort tryk: forf.,  titel.  b) bindforside: titel, trykt billede i farver,  JULES VERNE: EVENTYRLIGE REJSER VII. GYLDENDALSKE  BOGHANDEL . NORDISK FORLAG  c) spejl og flyveblad: Det nordiske Forlags dekorerede forsatspapir med ugler, blade og logo for Det nordiske Forlag.  d) titelblad: forlagsang.: KRISTIANIA . KØBENHAVN  GYLDENDALSKE BOGHANDEL   NORDISK FORLAG  e) bagside titelblad: Oplag: 5500 Ekspl.  1904. Nielsen & Lydiche Kjøbenhavn  f) bindbagside: DET NORDISKE FORLAG samt reklamer for Jules Vernes romaner I - VI, Coopers romaner og Bering Liisbergs romaner. Trykkeri: Nielsen & Lydiche, Kjøbenhavn.

VII,2.
som VII,1 men med helt hvide forsatssider.

VII,3:
 a) shirtingsryg: mørk olivengrøn uden tryk.  b) bindforside: titel, billede trykt i een farve(sepia),  ellers som ex. 1.  c) spejl: blankt; flyveblad mgl.  d) titelblad: som ex. 1. e) bagside titelblad: som ex. 1.  f) bindbagside: reklame for Gyldendals 2 kr. udgaver.  Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Klareboderne 3, København K.

 VII,4:
VII,3. bortset fra
 a) shirtingsryg: som VII,1.

VII,8:
 Som VII,4, men
a) Shirtingsryg: mørk olivengrøn med  sort tryk: forfatter, titel.

VIII. CLAUDIUS BOMBARNAC

Jules Verne: Eventyrlige Rejser VIII.
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 1904., 156 s., 10 ill. (af Poul Steffensen), 23,5x16,5 cm., Nielsen & Lydiche, Kjøbenhavn.

VIII,1: 
 a) shirtingsryg: lys olivengrøn m. mørkt tryk: forf.,  titel.  b) bindforside: ovenfra påtrykt: titel, trykt farvebillede, JULES VERNE: EVENTYRLIGE REJSER VIII.  GYLDENDALSKE BOGHANDEL . NORDISK FORLAG  c) spejl og flyveblad: Det nordiske Forlags dekorerede forsatspapir med ugler, blade og logo for det nordiske forlag.  d) titelblad: forlagsang.: KRISTIANIA . KØBENHAVN  GYLDENDALSKE BOGHANDEL . DET NORDISKE FORLAG  e) bagside af titelblad: 1904. Nielsen & Lydiche, Kjøbenhavn.  f) bindbagside: DET NORDISKE FORLAG samt reklamer for Jules Verne I - VI, Coopers romaner og Bering Liisbergs romaner. Trykkeri: Nielsen & Lydiche. Kjøbenhavn.

VIII,2
Som ex. 1., bortset fra
 c) spejl og flyveblad: blanke.

VIII,3
Som ex. 1, 
bortset fra   a) shirtingsryg: mørkere olivengrøn og  c) spejl og flyveblad: blanke.

VIII,4
  Som ex. 1, bortset fra
 a) shirtingsryg: lys olivengrøn m. sort tryk.  c) spejl og flyveblad: blanke  f) bindbagside: GYLDENDALSKE BOGHANDEL . NORDISK FORLAG  samt reklamer for Jules Verne I - VIII, Coopers romaner og Bering Liisbergs romaner.  Trykkeri: KBHVN. - NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)

VIII,5
 a) shirtingsryg: mørk olivengrøn uden tryk.  b) bindforside: forfatter, titel, påklæbet farvebillede, GYLDENDALSKE BOGHANDEL  c) blankt spejl, intet flyveblad.  d) og e) som ex. 1,2,3.  f) bindbagside: logo m. GBNF i bladornament og GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG  Trykkeri: KJØBENHAVN - FORLAGSTRYKKERIET  (ejerinskript.: Erik Hansen 2/2-1919)

 VIII,6:  
 a) shirtingsryg: mørk olivengrøn m. sort tryk.  b) som ex. 4. c) spejl og flyveblade: blanke.
 d), e) og f) som ex. 4. 

 Disse 2 sidste ex er indbundet sv. til KB´s (og Susanne Vebels) 1918-omslag.

VIII,7:
  Som ex. 3 bortset fra:

 c) spejl og flyveblad med ugler, blade og blanket logo,  f) bindbagside, hvor trykkeri ang. som:  NIELSEN & LYDICHE. KJØBENHAVN

VIII,8:
uden forf. og titel på den grønne ryg.

Bind I - V var trykt i materie inden Gyldendal overtog udgivelsen, og  bind VI - VIII blev trykt efter (titelbladene).

Ved indbindingen er benyttet materiale, som stammer fra både før (de 5 første titler) og efter "fusionen" (alle titler), idet der er trykt bindforsider og bagsider hos Nielsen & Lydiche, der angiver Gyldendal som forlag også for de 5 første titler og senere hos Forlagstrykkeriet for enkelte, efterhånden som de øvrige materialer formodentlig er "brugt op".

De afleverede omslag i KB er fra Forlagstrykkeriet, og genfindes i alle 4 eksemplarer. Der er helt tydeligt kun tale om tryk til indbinding, mens materien er den oprindelige. Der er således ikke tale om selvstændige oplag af bøgerne, som angivet af Susanne Vebel.

8 af Poul Steffensens originale illustrationer findes i Henriks samling.
Resten af disse illustrationer er – efter oplysning fra antikvarboghandler – solgt til et fransk Jules Verne museum.

Se Henriks samling:   8 originale akvareller af P. Steffensen

Bemærkning af Per B:

Gad vide hvorfor Poul Steffensens illustration i bogen 5 uger i Ballon kaldet "Krigstræet" ikke blev fundet for stærk for de ungdommelige læsere ihukommende hvor emsige skolelærere og præster og andet var med at udøve censur.
Gad vide om det er fordi det ikke er hvide mennesker der udstilles.

          


Samlet udgave:

JULES VERNE EVENTYRLIGE REJSER I-III.

Bind I indeholder seriens bind I-III, bind II indeholder seriens bind IV-VI og bind III indeholder seriens bind VII-VIII.

Findes i flere indbindinger:

1) Bordeaurød komponeret shirting m. tryk i guld og sort og Gyldendals logo i blindtryk på bagperm.

2) Helshirtingsbind fra Petersen & Petersen´s bindfabrik, afbilledet i katalog fra 1909.

3)  Halvfransk indbinding fra ukendt bogbinder


ANDENUDGAVER:

Efter en pause på 15 år begynder Gyldendal at genoptrykke nogle af titlerne. Det bliver til ialt 4 af de oprindelige titler:


Vignet fra 1919, stadig Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.


III.a. JORDEN RUNDT I 80 DAGE

Med mange Illustrationer. Ny forkortet udgave. Oplag: 15.000 Ekspl., 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 1919.,  153 s. + 2 s. indholdsfortegnelse., Poul Steffensens ill. genanvendt. 18,5x12,5 cm., Krohns Bogtrykkeri.
  Indbindinger: Hæftet med kartonomslag m. påklæbet farvebillede. Papindbinding med papryg – påklæbet  farvebillede. 

VI.a.  EN VERDENSOMSEJLING UNDER HAVET

Med mange Illustrationer.Ny forkortet Udgave. Oplag: 15.000 Ekspl.
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 1919.186 s. + 2 s. indholdsfortegnelse.
Poul Steffensens ill. genanvendt.18,5x12,5 cm. Krohns Bogtrykkeri.
  Indbindinger: Hæftet med kartonomslag m. påklæbet farvebillede. Papindbinding med papryg – påklæbet farvebillede.


I.a.   FEM UGER I BALLON

Jules Vernes eventyrlige Rejser. I Bearbejdelse med mange Illustrationer.
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 1923. Poul Steffensens ill. genanvendt.
23x16,5 cm. Aarhus Stiftsbogtrykkeri.
Indbindinger: Hæftet med kartonomslag m. påklæbet tryk med titel og farvebillede. Papindbinding med shirtingsryg m. påklæbet tryk med titel og farvebillede. 

 

VII.a. KAPTAIN PETER STEENS VIDUNDERLIGE HÆNDELSER

Jules Vernes eventyrlige Rejser. I Bearbejdelse med mange Illustrationer.
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 1923.  Poul Steffensens ill, genanvendt.
 23x16,5 cm. Aarhus Stiftsbogtrykkeri.
Indbindinger: Hæftet med kartonomslag m. påklæbet tryk med titel og farvebillede. Papindbinding med shirtingsryg m. påklæbet tryk med titel og farvebillede.


heftet udgave

papindbinding

Forsatspapir fra 1923 udgaven

Fejltagelser i Susanne Vebels Bogen om Jules Verne.

Ved forlagsskiftet har der været behov for, vedr. de allerede udgivne titlers uindbundne restoplag, at kunne anføre, at det nu er Gyldendal, der står for udgivelsen. Dette har formodentlig været baggrunden for, at der er trykt nye papiromslag til pålimning på kartonbindene, efterhånden som der blev behov for det. Enkelte af disse er, som trykt materiale,  blevet "pligtafleveret" af trykkeriet (Forlagstrykkeriet - Kjøbenhavn) til Det kongelige Bibliotek og registreret, så man kan tro, det er selvstændige bogudgivelser.  Disse "pligtafleverede" omslag satte mig på sporet af, hvorfor Susanne Vebel i sin bog nævner nye oplag/udgaver, som ikke ellers har kunnet spores som selvstændige bøger, men samtidig afslørede de, at der var flere variationer i forlagskartonbindene end de, som fremgår af de 4 omslag, som er selvstændigt registrerede og beror i KB.

Disse 4 udgaver/oplag, som er nævnt i "Bogen om Jules Verne", er:

Claudius Bombarnac, Gyldendal 1918 (SV s. 93)
Den hemmelighedsfulde Ø, Gyldendal 1916, 1 tavle (SV s. 96)
Den indiske Arv, Gyldendal 1916 (SV s. 97)
Den indiske Arv, Gyldendal 1918 (SV s. 97)

I Det kongelige Bibliotek er registreret og beror:

58 - 359, 4to: "Jules Verne, Claudius Bombarnac, 1918. (Kun Omslag.)". Omslaget er trykt m. forf., titel, en ramme til placering af billede og forlagsang.: GYLDENDALSKE BOGHANDEL.

58 - 359, 4to: "Jules Verne, Den hemmelighedsfulde Ø, 1916. (Kun omslag)". Omslaget er trykt m. forf., titel, trykt billede og forlagsang.: GYLDENDALSKE BOGHANDEL . NORDISK FORLAG. Med i KB´s omslag er eet farvetrykt billede (til indklæbning i bogen).

58 - 359, 4to: "Jules Verne, Den indiske Arv, 1916. (Kun omslag)". Omslaget er trykt m. forf., titel, trykt billede og forlagsang.: GYLDENDALSKE BOGHANDEL . NORDISK FORLAG.

58 - 359, 4to: "Jules Verne, Den indiske Arv, 1918. (Kun omslag)". Omslaget er trykt m. forf., titel, en ramme til placering af billede og forlagsang.: GYLDENDALSKE BOGHANDEL.

Da disse registreringer og den materielle opbevarede del i KB nøje svarer til det af SV angivne, samt da SV i disse 4 tilfælde ikke angiver sidetal (eller andre detaljer) i modsætning til de øvrige bibliograferede udgaver, og da SV angiver KB og UB som sine primære kilder, kan man slutte, at disse 4 oplag/udgaver ikke eksisterer som selvstændige bøger, men at der blot er tale om, at Gyldendal har fået trykt omslag til bind til restoplag, som forlaget har haft liggende i materie.  

Vedr. oversættelsen af Kaptain Steens vidunderlige Hændelser:

Susanne Vebel skriver i kapitlet om Jules Vernes produktion i listen over de franske udgaver med ang. af danske førsteudgaver s. 83: 
(73) 1906 Le volcan d´or Roman 1904(!) Kaptajn Peter Steens vidunderlige Hændelser" (note: "15") og s. 85: "15) Må være oversat fra en fransk føljeton-udgave, men det har ikke været muligt at få dette bekræftet."

Videre i listen over de danske førsteudgaver
s. 91: "(33) Kaptajn Peter Steens vidunderlige Hændelser", note "3" og s. 91: "3) Det har ikke været muligt at finde frem til den franske udgave, hvorefter denne er oversat. På fransk udkom romanen først i bogform i 1906."

Ved en gennemlæsning af "Le volcan d´or"  står det helt klart, at dette er ikke teksten bag Kaptajn Peter Steen. Derimod passer teksten med  "Maître Antifer"eller "Les Mirifique aventures de maître Antifer", som er udgivet på fransk i 1894 i bogform. Hermed skulle mysteriet med den "for tidligt udgivne" danske oversættelse være løst, idet der er gået 10 år fra bogens udgivelse på fransk til den danske udgivelse.
 

Forskellige reklamer for serien.

En reklameplakat fra Bojesen:


Der reklamerer for Jules Vernes Eventyrlige Rejser. Dateringen er sandsynligvis 1903; men kunne også være 1902 forud for udsendelsen af 1. bind af serien. Den har sandsynligvis været beregnet for boghandlere, der skulle forhandle serien.

Motivet på plakaten er fra 5 uger i Ballon, som jo var den første bog i serien. Motivet er velkendt, idet man genfinder det overfor s. 64 i bogen. Motivet og stilen - helt ned til detaljerne - er som illustrationen i bogen, dog uden at være helt identisk. Det er højst sandsynligt, at plakattegneren derfor er Poul Steffensen. Tegningen er ikke signeret - men det er illustrationerne i bøgerne jo heller ikke. Som en helt ny oplysning, så reklameres der for, at Bojesens Jules Verne serie skulle udsendes i "ugentlige Hefter á 25 Øre". 

Plakaten er trykt hos "Chr. J. Cato Lith." - altså Cato´s litografiske etablissement - og skulle iflg. sælgeren stamme fra etablissementets arkiv, da det blev realiseret. Plakaten kan således være et prøvetryk, men den ser nu meget færdig ud, så det er nok et arkiveksemplar af den færdige plakat, som har været udsendt til boghandlerne.

Henrik foran sin plakat.

"Bogvennen", "Børnenes Sider" - Gyldendals reklametidsskrift - fra 1913-1916.

I en reklame fra forlaget Gyldendal fra 1913 er der reklame for alle 8 Jules Verne, så det år har de haft alle titler på lager.
Ved sammenligning med de andre reklamer fra Gyldendal indsnævres den årrække, hvor de havde alle titler. 

Uddrag fra nr. 15, 1914.
Der er tale om et udtog af "En Verdensomsejling under Havet", Bojesen/Gyldendal 1904. 


På bagsiden af nummeret var der (selvfølgelig :-)) reklame for Jules Verne "Eventyrlige Rejser".
Det bemærkelsesværdige ved reklamen er, at "Fem Uger i Ballon" mangler. Det kunne betyde, at man i efteråret 1914 har haft udsolgt af de 5.500 eks. af denne bog.
Det kan måske også forklare, hvorfor Gyldendal vælger den roman til genoptryk senere.

Det andet sjove er, at man nedsætter prisen til 2 Kr. pr. bind. Det er en 33 % rabat - altså noget, der vil noget. Gyldendal er åbenbart træt af at have restoplaget liggende. Men det virkede ikke helt godt nok, for de havde alligevel restoplag i 1916 og 1918, hvor de får trykt de nye omslag!  

"Gyldendals Julekatalog 1923".

Heri reklameres for 1923 - udgaverne af "Fem Uger i Ballon" og "Kaptajn Steens vidunderlige Hændelser" med et billede af "kapt. Steen".
Det specielle er, at forlaget skriver, at man med disse 2 bind påny begynder udgivelsen af Jules Verne´s romaner. Det tyder på, at man havde tænkt at udgive flere - men som bekendt blev det ved disse 2, så noget må have fået dem til at opgive planen.

Reklame fra Gyldendal 1925:

Det lidt pudsige ved den er, at reklamen for "En Verdensomsejling" og "Jorden rundt", de 2 1919-udgaver er på bagsiden af en bog fra 1925 - men der reklameres ikke for de 2 1923-udgaver!
Sammenlignet med 1923-julekataloget  hvor der ikke reklameres for de 2 1919-udgaver, som alligevel må have på lager hos Gyldendal, så er det da lidt pudsigt.
Det er nok nærliggende at man reklamerer for nyheder i julekataloget, men man skulle da tro, at 1923-udgaverne optrådte i 1925. De kan dog være udsolgte - eller man kan tolke det derhen, at Gyldendal helst vil afsætte et oplag af bøger fra 1919??


B.  Gyldendals Udødelige 1957 - 2005.

I anden halvdel af nittenhundredtallet domineres Jules Verne-markedet af to serier. Det er Hernovs imponerende serie med komplette udgaver fra 1970 og frem, og Gyldendals Gyldendals Udødelige.

Postkort, der reklamerer for serien . På bagsiden er Gyldendal og Robert Viby nævnt samt eftertryk forbudt.

Gyldendals Udødelige rummer de 10 sædvanlige Jules Verne-romaner. De kommer i mange oplag og udgaver. De mest almindelige er med den orange ryg og stift bind (1. udgave), men fra 1988 udkommer en billigere udgave med blødt bind og ny tegning på omslaget af Kjeld Brandt (2. udgave). Et enkelt bind er også udsendt i Gyldendals Børnebogsklub (3. udgave) og som Månedens Klassiker (4. udgave). I 2005 blev udgivet to bind i en 5. udgave, også med rød ryg, men uden nummerangivelse.  Denne sidste udgave er uindbunden, men er ellers magen til første udgaven. I alt udgives 70 forskellige udgaver og oplag i denne serie.

De 10 romaner af Jules Verne udgivet som Gyldendals Udødelige :

 • 1: Jorden rundt i 80 dage 1957 - 2005, 13 oplag/udgaver
 • 2: Rejsen til Månen 1959 - 1985, 5 oplag. 
 • 3: Rundt om Månen 1959 - 1988 , 5 oplag.
 • 4: Rejsen til jordens indre 1960 - 1991, 7 oplag.
 • 5: Kaptajn Grants børn 1962 - 1989, 8 oplag.
 • 6: Kaptajnen på 15 år 1963 - 1985, 6 oplag.
 • 7: En verdensomsejling under havet 1964 - 2005, 8 oplag.
 • 8: Den hemmelighedsfulde ø 1966 - 1993, 5 oplag.
 • 9: Zarens kurér 1970 - 1993, 6 oplag.
 • 10: To års ferie 1972 - 1991, 6 oplag.

1. udgave 1957 - 1985: Gyldendals udødelige.  (hardcover, rød ryg, 54 forskellige).

 • 1: Jorden rundt i 80 dage (Udødelige bind 5). Oversat og bearbejdet af Ole Jacobsen. Omslagstegning af Robert Viby. Illustrationer af Svend Bülow (7 stk), 233 sider, 
          1,1: 1957, 1,2: 1962, 1,3: 1967 (38000,  P. J. Schmidts bogtrykkeri, Vojens)),  1,4: 1971 (43000,  P. J. Schmidt's Bogtrykkeri,            Vojens, ISBN 87 00 49262 0), 1,5:1975, 1,6: 1978,  1,7: 1980 (56000, Nodisk Bogreproduktion, Haslev, ISBN 87 00                      49262 0), 1,8: 1982 (60000, Nordisk Bogproduktion, Haslev, ISBN 87 00 49262 0). • 1,1b:  Første udgave i en luxusudgave:  mørkegrøn udgave i kasette. 1957. • 2: Rejsen til Månen (Udødelige bind 13). Oversat og bearbejdet af Torben Palsbo. Omslagstegning af Robert Viby. Illustrationer af Lars Bo (12 stk). 209 sider. 2,1: 1959 (Gyldendals Forlagstrykkeri, København), 2,2: 1970, 2,3: 1978, 2,4: 1980, 2,5: 1985. 
 • 3: Rundt om Månen (Udødelige bind 14), Oversat og bearbejdet af Torben Palsbo. Omslagstegning af Robert Viby. Illustrationer af Lars Bo (10 stk). 221 sider,  3,1: 1959 (Krohns Bogtrykkeri, København),  3,2: 1970, 3,3: 1978, 3,4: 1980 (ISBN 87-00-49301-5, Nordisk Bogproduktion A.S. Haslev).
 • 4: Rejsen til jordens indre (Udødelige bind 17). Oversat og bearbejdet af Torben Palsbo. Omslagstegning af Robert Viby. Illustrationer af Lars Bo (13 stk).  236 sider, 4,1: 1960 (Det Berlingske Bogtrykkeri, København, pris 7,75),  4,2: 1968,  4,3:1978, 4,4: 1980, 4,5: 1983.
 • 5: Kaptajn Grants børn (Udødelige bind 22). Tilrettelagt og bearbejdet efter "Les enfants du capitaine Grant" af Torben Palsbo. Omslagstegning af Robert Viby. Illustrationer af Bernhard Petersen (8 stk). 256 sider. 5,1: 1962, 5,2: 1966, 5,3: 1971, 5,4: 1975 (ISBN 87 00 49272 8, Nordisk Bogproduktion A.S. Haslev), 5,5: 1978 (ISBN 87-00-49272-8), 5,6: 1981, 5,7: 1983 (ISBN 87-00-49272-8, Nordisk Bogproduktion A.S. Haslev).
 • 6: Kaptajnen på 15 år (Udødelige bind 24), 210 sider. Oversat og bearbejdet af Torben Palsbo. Omslagstegning af Robert Viby. Illustrationer af Svend Otto S (10 stk). 210 sider. 6,1: 1963 (tryk: Philips Bogtryk, København),  6,2: 1970, 6,3: 1975, 6,4: 1978, 6,5: 1981, 6,6: 1985.
 • 7: En verdensomsejling under havet (Udødelige bind 25), Oversat og bearbejdet af Torben Palsbo. Illustrationer af Erling Olsen (12 stk.). Omslagstegning af Robert Viby. 216 sider. 7,1: 1964, 7,2: 1970,  7,3: 1976,  7,4: 1978,  7,5: 1981 (Nordisk Bogproduktion, Haslev, ISBN 87-00-50491-2), 7,6: 1983.
 • 8: Den hemmelighedsfulde ø (Udødelige bind 27), Oversat og bearbejdet af Torben Palsbo.Omslag og illustrationer af Robert Viby (12 + kort).  253 sider. 8,1: 1966, 8,2: 1978 (Nordisk Bogproduktion A.S. Haslev. ISBN 87-00-12101-0),  8,3: 1981, 8,4: 1985 (Nordisk Bogproduktion, Haslev, ISBN 87 00 12101 0).
 • 9: Zarens kurér (Udødelige bind 32), Oversat og bearbejdet af Aage Nymann. Omslag og illustrationer af Robert Viby (8 stk). 225 sider. 9,1: 1970 (tryk. P.J. Schmidts Bogtrykkeri, vojens, ISBN  87 00 21652 6),  9,2: 1978 (ISBN 87-00-21652-6, Nordisk Bogproduktion A.S. Haslev),  9,3: 1980 (tryk: nordisk Bogproduktion, Haslev, ISBN 87 00 21652 6),  9,4: 1981, 9,5: 1984.
 • 10:  To års ferie (Udødelige bind 34), Oversat og bearbejdet af Aage Nymann. Illustrationer af Palle Bregnhøi (10 stk). Omslagstegning af Robert Viby. 231 sider. 10,1: 1972 (tryk: Fr. Martin, Christiansfeld, ISBN 87 00 57121 09,  10,2: 1978 (tryk: Nordisk Bogproduktion, Haslev, ISBN 87 00 57121 0) , 10,3: 1980, 10,4: 1983. 

2. udgave  1987 - 1993:  Gyldendals Udødelige ("den store softcover udgave",  11 forskellige).Alle bind har omslag af Kjeld Brandt, men ellers samme ill. og sidetal som 1. udg.  Størrelse 134 x 219 mm.

 • 1:  Jorden rundt i 80 dage (Udødelige bind 5),  1,9: 1987,  1,10: 1989 (Narayana Press, Gylling, ISBN 87 00 13722 7)
 • 3: Rundt om Månen (Udødelige bind 14),  3,5: 1988
 • 4: Rejsen til jordens indre (Udødelige bind 17), 4,6: 1988 , 4,7:  1991 (D.D.V. Dresden, ISBN 87 00 33592 4)
 • 5: Kaptajn Grants børn (Udødelige bind 22), 5,8: 1989 (G. v.v. Dresden, GDR, ISBN 87 00 75464 1)
 • 7: En verdensomsejling under havet (Udødelige bind 25), 7,7: 1989. 
 • 8: Den hemmelighedsfulde ø (Udødelige bind 25), 8,5: 1993
 • 9: Zarens kurér (Udødelige bind 32), 9,6: 1993 
 • 10:To års ferie (Udødelige bind 34), 10,5: 1988, 10,6: 1991
     

     

   
3 specialudgaver af Jorden rundt i 80 dage.

1. Suppeterningfirmaet "Knorr" køber et oplag af  Jorden rundt i 80 dage og udsender den med reklameforside.

 •  Jorden rundt i 80 dage med Knorr.  (Udødelige bind 5): 1,9b:  1987, identisk med 1. udgave i "den store softcoverudgave". Størrelse 134 x 216 mm.
       .

2. "Gyldendals Udødelige i Gyldendals Børnebogklub" .

 • Jorden rundt i 80 dage.  1,11: 3. udgave 1991. Oversat og bearbejdet af Ole Jacobsen. Omslag af Lars Lauge. Illustrationer af Svend Bülow.  Tryk: GGV Dresden. ISBN 87 01 78070 0. Størrelse 135 x 214 mm.

3. "Månedens klassiker fra Gyldendal."
.

Jorden rundt i 80 dage blev udsendt som "månedens klassiker"  i oktober 1995.
 • Jorden rundt i 80 dage.  1,12: 4. udgave 1995. Oversat og bearbejdet af Ole Jacobsen. Omslag af Lars Lauge. Illustrationer af Svend Bülow.  Tryk: Nordisk Bogreproduktion, Haslev. ISBN 87 00 21416 7. Størrelse 142 x 224 mm
 

5. udgaven  2005:  Gyldendals Udødelige  ("den lille softcoverudgave",  2 forskellige).Genoptryk med samme forside og ryg som førsteudgaven, men uden nummer.Størrelse 120 x 200 mm.

 • En verdensomsejling under havet. Gyldendals Udødelige, 7,8: 5. udgave, 2005. Oversat og bearbejdet af Torben Palsbo. Omslagstegning af  Robert Viby. Illustrationer af Erling Olsen. 216 sider. tryk Nørhaven Paperback, Viborg.  ISBN 87 00 76923 1
 • Jorden rundt i 80 dage, Gyldendals Udødelige, 1,13: 5. udgave. 2005. Oversat og bearbejdet af Ole Jacobsen. Ill. af Svend Bülow (7 stk). Omslagstegning af Robert Viby. 233 s.
   De 7 forskellige udgivelser af De Udødelige:  den oprindelige hardcover, luksusudgaven af samme udgave, den store heftede udgave, Knors udgave,  Månedens Klassiker, Gyldendals Børnebogklub og den lille heftede udgave

C. Undervisning og letlæsebøger 1975 - 2001.

Torben Weinreich: Robinson. Studieserie udgivet af Dansklærerforeningen. Gyldendal 1975.

Heri  side 23 - 30 uddrag fra Chr. Erichsens 1967 udgave af To års ferie, samt 2 af Steffensens billeder.

Jørgen Kurth, Ester Larsen og Leif Olsen (red): Digtning og Dansk - Litteratur for 7. klasse. Gyldendal 1992, 312 sider.  Heri side 113 - 139 et uddrag af En verdensomsejling under havet med 4 af de originale tegninger. Desuden er der på side 299 en opgave til VUH: om helte og antihelte, samt beskriv  Kaptajn Nemos egenskaber og udseende. Torben Palsbos oversættelse fra De Udødelige (side 9 - 60). Desuden er der en dobbeltside om Vernes teknologibegejstring, hvor konklusionen er, at hans "begejstring for videnskab og teknik er ved at sprænge teksten".

Holck Rantorp (red): Dansk i sjette, grundbog,  Gyldendal 1994 . 
heri: Redningen (afslutningen af Rejsen til Månen med originale illustr).


Benni Bødker (red): Science fiction fortællinger.  Gyldendal 2009, 103 sider. ISBN 978-87-02-07401-7, i "Genreserien". Heri uddrag af  Rejsen til månen og Rundt om månen. Skolebog for 6 - 7. klasse.


Heri et afsnit "Rundt om månen" , side 11 - 21 med uddrag fra "de udødelige" ved Torben Palsbo.  To afsnit: dels lige før affyringen og dels mødet med det lysende meteor. Desuden et par sider om Verne og opgavesider. Bogen indfører begrebet "Novum" som "noget nyt", og påstår frejdigt, at "en historie skal blot indeholde et novum for at være science fiction".  Det må vist være noget sludder, fordi den derpå definerer noget nyt som "fænomener, der er anderledes end den verden, vi selv kender til".  Der er også lidt rod med kanonen, der kaldes en raket.

En sjov ting mere fra bogen. Som illustration har man lånt følgende billede hos NASA:


Selvom man påstår, at der er tale om et billede fra en bogudgave, er der snarest tale om en illustration til Melies film fra 1902.

Dingo Klassiker, Dingo Blå 

I denne lange serie af bearbejdede udgaver til det letlæselige benytter Hanne Leth 3 oversættelser af Else Schøiler (Gads forlag). Alle 3 bind er illustreret af Mårdøn Smet.  De 3 bind er "blå Dingo beregnet for 4. - 5. skoleår. Alle Dingobøger findes også indlæst på bånd. Størrelse 200 x 126 mm, heftet. Tryk Nordgraf A/S.


 
 • 11:  En verdensomsejling under havet 1999, 158 sider
 • 12: Den hemmelighedsfulde ø,  1999, 142 sider, 27 ill. Isbn87-00-37216-1
 • 13: Kaptajn Grants børn,   2001, 168 sider  (efter Schøiler og Jacobsen).

     

En døende Nemo fra DHØ.

Da jeg for et stykke tid siden lod mig friste til at melde mig ind i Gyldendals Bogklub (noget jeg ellers ikke gør, da man skal huske at afmelde bøger hver måned), betød det, at jeg får reklamemateriale fra Gyldendal. I det seneste var der reklame for "Børnenes Klassikere", som jo ellers er udsendt af Politiken. Jeg bestilte bogen, og den er identisk med

Politikens udgave - med " Jorden rundt i 80 dage" s. 146 - 194.

1. bogklubudgave 2. oplag. 2016.  ISBN 978 87-03-02190-4. Karton m. kartonryg.

.

.Betegnelsen angiver, at der må findes en "1. bogklubudgave 1. oplag".

 

Doktorafhandling om børnelitteratur 1976.

Mette Winge: Dansk børnelitteratur 1900 - 1945 - med særligt henblik på børneromanen,  Gyldendal 1976,  496 sider. Doktorafhandling.

Meget grundig gennemgang sit emne med mange tabeller og oversigter . 6 opslag om Verne, men meget fin omtale af Chr. Erichsens forlag og BB herunder omtale af oversættelsen af Kaptajn Grants Børn.  Mange samtidige aviskommentarer mm. og omtale af en del forlag. Prisværdig grundforskning.
Gyldendals "Børnenes verdenshistorie", kr. 99,- i Føtex, indeholder 2 sider om "Jorden rundt i 80 dage".