Den nordiske Jules Verne-bibliografi:

Lydbånd, radio, JV-spil, PC-spil mm.


 
 
I denne afdeling er samlet Verneudgiver på andre medier end papir samt nogle Jules Vernespil. 

 Lydbøger på CD 

 Lydbøger på kasettebånd 

 Radiohørespil (også fra Norge på 3 CD-er)

Jules Vernespil

 Jules Vernespil til PC 

 Franske grammofonplader