Jules Vernes rejeser til Skandinavien.


Nyhedsbrev 1: Jules Verne in Copenhagen

Jules Verne essay nr. 1: Højdeskræk og Vor Frelsers kirkes spir.

 Vor Frelser Kirke

Verne i København i billeder

http://www.jules-verne.dk/verneikbh1861.pdf

Fra Friedemann i Kiel

‏Fra vort medlem, Friedemann Prose i Kiel, har jeg modtaget et eksemplar af den tyske Kanalforenings tidsskrift nr. 29/30, Rendburg 2013. Her i er trykt Friedemanns imponerende beretning om Jules Vernes rejse til København i 1881. Der er et imponerende billedmateriale i flot gengivelse, heraf enkelte i farver. Artiklen fra Illustreret Tidende er oversat til tysk, og skibets logbog er gengivet affotograferet. I alt 106 sider.
En fornem appetitvækker til et besøg i Kiel næste år! (Fra Lejf)

   

Kærlig hilsen
Lejf

'Werner' & Co samt DS.Viken/ DS.Louise i norske avisnotiser


Inspirert av det fine forside-bildet som viser Vernes damp-yacht - vil jeg istemme forfatteren, fra side 3 i hans 'Joyeuses Misére de trois voyageurs
en Scandinavie': "det blir ikke noen ordentlig reise hvis det ikke også følger med en del seiling"
.
'Werner' & Co samt DS.Viken/ DS.Kronprindsesse Louise i norske avisnotiser:

I tråd med alt dette sender jeg her et fantastisk bilde jeg har funnet frem, av "Dampfartøiet Kronprindsesse Louise" - postskipet som det later til 'De lystige reisende' i 1861, benyttet mellom Christiania og Helsingør. Maleriet, som tilhøret det Norske maritime museum, laget av Reinhardt Fredrik Boll; skildrer godt sjøreisen over Skagerak til disse hjuldamperne.


.
For en tid tilbake publiserte jeg noen utdypelser og detaljer omkring Vernes retur til kontinentet den 3. august 1861. Ta gjerne en (ny) titt på første og siste del av denne artikkelen:

http://julesgverne.wordpress.com/english/verne-diary-2/diary-comments/

PS
Her er hele avsnittet fra Vernes "Joyeuses Misére...":
"Hvilke av mine lesere har ikke dvelt litt ved Alpene eller Pyreneene? Ingenting er enklere, og mange som før hadde avstått fra å gjøre alvor av det, fant ut at turen var lett! Jeg er også av den samme mening. Dessuten elsker jeg de kjølige landene ut fra temperament; Skandinavia ble mitt spesialfelt. Dette består av Sverige, Norge og Danmark, tre poetisk land, flyktige som Ossianske dikt, og så har vi havet som må krysses - det blir ikke noen ordentlig reise hvis det ikke også følger med en del seiling" (Verne, 1861: 3 - oversettelse, PJMoe)


Kommentar og spørgsmål fra Henrik:

Tak for spændende billede af "Kronprindsesse Louise" - som må være opkaldt efter den senere Christian IX´s kone.
Ved genlæsning af den detaljerede beretning om rejsen i 1861 er der en detalje - men vigtig - jeg mangler:
Hvornår og hvordan får Jules Verne at vide, at hans kone er nedkommet med Michel?
Der står åbenbart i dagbogen, at der ikke var post, da han kommer tilbage til Christiania - men det betyder vel, at han
venter brev - måske om konens graviditet og fødsel.
Vi ved jo, at han rejser forholdsvis hurtigt hjem, så formodentlig har han fået brev i Christiania - men hvornår? 
 

Svar fra P-J:

Ja, opplysninger om når og hvor Michels fødsel nådde den nybakte far, ville være en opplysende detalj.

Det later til at etter ankomst, tilbake til Christiania den 2. august 1861, legger Jules Verne turen nedom havnen et par ganger - og henvender seg ved kaien til postkibet "Viken" for å forhøre seg [om melding hjemmefra]. I dagbokteksten fra ukene i Norge, kan jeg så langt ikke se at han refererer til noen melding fra Frankrike om den nært forestående fødsel.
Av Michels fødselsattest kan vi lese at nedkomsten var den 4. August - altså samme dag som avreise fra Norge kl. 06.
Noe melding/telegram om selve fødselen kan da knapt ha vært ham i hende før han var i Danmark.

Transkribsjon fra Jules Vernes dagbok 
(med forbehold om skrift-tydingsfeil)

Jeudi 1. [August, 1861]

Arrivée a Christiania à 2 heures - hôtel, achats chez les commers, son exposition - retour à 6 heures - promenade au Port
En revenant du Telemark, les environs de Christiania paraissent plats. Les collines l'ont peu d'effet.
Le sol est beaucoup moins accidenté, la nature moins sauvage.
On attend le Viken, qui don't apporter le courier - à 8 heures il n'est pas encore -
- arrivé [description du dîner] [..] 

Vendredi 2. [August, 1861]
Promenade du matin - allée la Porte - à la banque [...]

Så langt har jeg ikke tydet noen avisnotis som registrerer avreisetidspunktet eksakt for forfatteren selv (bare A.Hignard) , men det
kan utledes av avisenes øvrige omtaler av skibsavganger, at "Vikens" avgang tilsynelatende ble kansellert (av uviss grunn) og at "DS Kr.Louise"
fraktet passagerer ut Oslo fjorden og videre til Helsingør og 'Kjøbenhavn'. Som det vil fremgå av mine avis-notis-scan, [Nasjonalbiblioteket har lovet
meg tydeligere versjoner] så har avisen Morgenbladet noen uker før 'registrert' de reisendes ankomst til hovedstaden slik:“Passagerer med Dampskibet Viken, ankomne til Christiania den 19de Juli [1861] Fra Gøteborg: [...] Lorois, Werner, Hignard”
(om noen har etterlyst bevis/reisedokumentasjon utover Vernes egen dagbok.....)
Altså, stavet med W (noe i retning av slik vi ser han ble omtalt under innsjekk på Hotel Phønix), navneopplysninger er muligens 'overlevert' muntlig.

I min artikkel kommer det også fram at en Herr 'Werner' (i hht. avisnotis) ankommer hovedstaden etter rundturen i Buskerud/telemark, eksakt lik Vernes dagbok beskriver - mht. dato og avreisested; fra Drammen 2.August 1861.


.
beste hilsen Per Johan

- som håper at detaljene om post-skibet; "DS Kronprindsesse Louise", kanskje kan resultere i ytterlige, oppklarende arkivsøk i ankomstlogg for skibsanløp til Helsingør; Søndag 4. august 1861, kl.05.15 (JV dagbok)
-